(18.40 hodin)
(pokračuje Goláň)

Ta žaloba má chránit i vlády budoucí. Podívejme se do budoucna. Za tři a půl roku bude nový prezident. Tento prezident se může snažit ještě více přiklonit systém parlamentní k systému prezidentskému, jak to naklání dneska Miloš Zeman. A vězte, že to můžou být strany ANO, ČSSD a další, které dneska podporují vládu, které budou tímto prezidentem bity, omezovány, a bude porušována Ústava v jejich neprospěch. A věřte, že pokud budu senátorem, i na vaši podporu budu iniciovat takovouhle žalobu na prezidenta republiky.

Všechny ty pravicové strany jste napadli naprosto neprávem. Já jsem byl ten, kdo je přesvědčoval v Senátu, že je třeba něco udělat. A proč? Protože mám tři syny a mám nějakou budoucnost. Nejsem schopen vidět jenom na konec svého mandátu, který končí příští rok na podzim. Jsem schopen vidět mnohem dál. A já vám chci říct, že vy byste měli vidět taky mnohem dál, protože se to týká každého z nás.

Nedávno mi jeden můj kamarád, spolužák z vysoké školy, řekl: No, tu moc, co teďka máš, to je adrenalin, co? - Já jsem vůbec nerozuměl, co mně říká. Pro mě je moc obrovská odpovědnost. Je to pro mě někdy i hrůza, abych nerozhodl špatně. Studuju všechny zákony, abych o nich dobře hlasoval. Pro mě je moc pouze odpovědnost. A odpovědnost jsou schopni unést ti, co se nebojí. Ale tady jsme viděli útoky lidí, kteří se báli. Kdo útočí? Kdo křičí? Kdo kope? Ten, kdo se bojí. A někteří se báli. Přitom jsem úplně celou debatu uvedl tím - zkusme o tom mluvit věcně, probírejme žalobu, probírejme jednotlivé body a bavme se o tom, co udělal Senát dobře a co udělal špatně.

Senát žalobu neuměl udělat jinak. Nikdo tu žalobu nedělal. Nikdy. Neexistuje precedens, neexistuje vzor, neexistuje nic, čeho se Senát mohl chytit. Senát se snažil s nejlepším vědomím a svědomím vypracovat něco, co by bylo přijatelné i pro vás a co by tady sloužilo jako jakýsi vzor pro budoucnost. V tomto směru si myslím, že Senát odvedl výbornou práci a vůbec si nezasloužil ty útoky, které tady na něj zazněly.

Myslím si, že každý by měl hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Ale pokud jsem tady kritizoval některé útoky, musím říct, že i ze strany odpůrců žaloby tady zazněla výborná vystoupení, jako paní Valachové - velmi si ho vážím, protože to byla odborná diskuse, i ze strany paní Gajdůškové, která řekla, proč nebude hlasovat, bez toho, aby k tomu přitáhla politiku a jakékoli narážky na účelovost a napadala opozici, případně senátory.

Závěrem prosím všechny, aby se zamysleli nad tím, kdy budeme mít podobnou příležitost si něco do budoucna nastavit. Já si myslím, že teď nastala vhodná doba. A na základě tohoto vás všechny prosím, abyste tuto žalobu podpořili. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: To bylo závěrečné slovo pana senátora Goláně. Se závěrečným slovem po všeobecné rozpravě vystoupí také paní zpravodajka, paní poslankyně Ožanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, úkolem zpravodaje je spíše shrnutí. Já bych jen zrekapitulovala, že tady padly jak důvody, proč podpořit vydání souhlasu se žalobou, tak důvody, proč nepodpořit vydání souhlasu se žalobou. Připomněla bych, že ústavněprávní výbor se nijak k této věci nevyjádřil, pouze doporučil, aby věc byla projednávána veřejně. Domnívám se, že je na nás samých, abychom se každý rozhodli podle toho, co jsme vyslechli, jak budeme hlasovat.

Dále tady padly návrhy na způsob hlasování. Nejprve padl návrh na hlasování tajnou volbou, posléze po jménech, posléze se přiklonil pan předseda Stanjura k tomu, abychom hlasovali standardně. Je na nás, jakou volbu si zvolíme. Já se více k této věci nebudu vyjadřovat, ani nebudu doporučovat či nedoporučovat, jak by měli poslanci hlasovat. Nechám to na svědomí každého z nás.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní zpravodajce. Ještě otevírám podrobnou rozpravu. V podrobné rozpravě se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě, předpokládám, není.

Konstatuji, že od 18 hodin se omlouvá pan poslanec Špičák do konce jednacího dne, pan poslanec Bžoch naopak ruší svoji omluvu, je přítomen.

Jak nám řekla paní zpravodajka, zazněly dva návrhy na způsob hlasování. Podotýkám, že § 70 odst. 5 způsob hlasování neřeší. Ty dva návrhy, které zazněly, jsou návrh pana poslance Čižinského na tajné hlasování, návrh pana poslance Feriho na hlasování podle jmen. S oběma těmi návrhy se musíme vyrovnat hlasováním. Já jsem přivolal poslankyně a poslance do sálu. Vidím, že je žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. (Děje se.) Nyní jsme připraveni na hlasování.

 

Budeme nyní hlasovat o návrhu na tajné hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 210, přihlášeno 128 poslanců, pro 2, proti 118. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh, se kterým se nyní vyrovnáme hlasováním, je návrh na to, abychom hlasovali podle jmen.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 211, přihlášeno 128 poslanců, pro 18, proti 93. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování. Je zde s přednostním právem přihlášen pan předseda Bartošek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Protože vidím, že především v řadách vládní koalice řada poslanců chybí, předpokládám, že ještě nestihli přijít na hlasování, tak vás poprosím o... (Řada poslanců volá ne!) ... O osm minut přestávky, osm minut, aby především vládní poslanci mohli dorazit do svých lavic a vyjádřit svou vůli hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Bartošek má právo požádat na přestávku pro jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL. Je to tradice v této Sněmovně, že takovéto žádosti předsedající bezprostředně vyhoví. Já tak také činím. Budeme pokračovat v jednání za osm minut.

 

(Jednání přerušeno v 18.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP