(18.30 hodin)
(pokračuje Klaus)

No a to jsme u důležitého bodu. Když se politické změny dělají z populistických důvodů, krátkodobých - tehdy si mysleli, že prezidentem bude někdo jiný a že občané tento jejich krok nějak strašně výrazně ocení - tak to nepřináší většinou společnosti nic dobrého. Ovšem nepřináší to nic dobrého ani těm zmíněným politickým subjektům, protože prezidentem se nečekaně namísto jejich Pitharta a spol. stal úplně někdo jiný a jejich samotná voličská podpora poklesla čtyřikrát nebo třikrát v některých případech. Nyní tedy viděli hodně lidí na demonstraci. Přináší se zase jakoby toto politické řešení a opět to nikomu, ani jim samotným, nic nepřinese.

Pak tu máme meritum věci a to je ta nečinnost při odvolávání - Staněk, Šmarda a podobně. Tady musím říci, že kdybychom byli upřímní, tak můžeme uvažovat i o žalobě sami na sebe. Protože zákon nám například ukládá projednat zprávu o České televizi, a jak tady tak sleduji, tak ještě není projednána zpráva za rok 2016. A zákonodárce jistě taky nemyslel původně, že tu zprávu budeme projednávat za 76 let. No ale činíme tak, protože některé politické strany mají nějaké politické záměry, nechtějí tu zprávu projednat, aby televize něco a podobně. A proto to různě protahují a zdržují. A jistě bychom byli všichni velice hákliví na to, kdyby na nás někdo dával žalobu, protože bychom křičeli: my jsme demokratický fenomén zvolený lidem a my si sami určíme, kdy budeme projednávat jakou zprávu, a nikdo nám do toho nesmí nic říkat! V tomto musím říci, že jakoby ten prezident je na tom stejně. Je také fenoménem politické scény zmíněným v Ústavě a také je asi alergický na to, když mu někdo něco říká.

Tohle všechno, co jsem dosud řekl, je ale vedlejší. Náš hlavní argument, proč se Trikolóra nepřipojí k ústavní žalobě, je tento: My věříme Ústavě České republiky, která začíná slovy "všechna moc pochází z lidu", to znamená z voleb. Ať prezident Zeman dělá něco dobrého, nebo špatného, od toho je tady lid, aby ve všeobecných demokratických volbách rozhodl, a nikoliv aby to rozhodovali soudci, prokurátoři, policisté a další, protože různé převraty, soudy, policie a třeba chunty, to známe z Latinské Ameriky, ale není to to, na co my přísaháme.

Takže my jsme velice kritičtí, nebo mně osobně se velice nelíbí řada kroků leckoho, včetně třeba současného pana prezidenta, ale není to věc, která by se měla projednávat ústavní žalobou na prezidenta. Děkuji vám. (Potlesk poslanců vládní koalice a KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Z dnešního jednání se od 18.30 do konce jednacího dne omlouvá paní poslankyně Pavla Golasowská, pan poslanec Jaroslav Bžoch se omlouvá z dnešního jednání od 18.45 do 19 z důvodu nemoci. (K řečnickému stolku přichází poslanec Miroslav Kalousek.) Já se omlouvám, pane předsedo, mezitím sem ještě přišla faktická poznámka. Pan poslanec Martin Kupka bude mít v tomto případě přednost. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Já myslím, že je jasné, že tu nejde, jak zaznělo, o to, kdo má a kdo nemá rád pana prezidenta Zemana. My jsme tu předložili celou řadu jasných argumentů, odvolávali jsme se na názory relevantních ústavních právníků, kdy dochází k porušení, nebo minimálně k obcházení Ústavy.

Je také jasné, a je to jeden ze základních demokratických principů, že nám všem byla z rozhodnutí lidí z jejich voleb svěřena jenom naše moc, abychom ji v okamžiku, kdy bude mandát naplněn, zase odevzdali. A samozřejmě se může stát, že v tom období uděláme chyby, nebo se dokonce zpronevěříme tomuhle základnímu principu. A pak je zcela namístě, aby pokud - přirozeně to nemají posuzovat politici, ale ti, kteří jsou k tomu povoláni, jako Ústavní soud, tak aby pak takové přešlapy zvážili. Na tom přece není nic špatného, na tom není nic, co by odporovalo demokratickým principům. Naopak toto s demokratickými principy souvisí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Marek Novák ruší svoji omluvu, je přítomen. Pan předseda Kalousek má slovo, připraví se pan poslanec Feri. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, myslím si, že k věci samé zaznělo už vše. Bohužel se také domnívám, že zaznělo i více, než mělo. Já jsem bohužel už pamětník, takže mohu s jistotou říct, že za 23 let existence Senátu se žádnému poslanci Poslanecké sněmovny nestalo, že by byl v horní komoře vystaven takové spršce urážek a tolika hloupých dehonestujících výroků, jaké dnes zazněly na adresu našich kolegů, kteří přišli tenhle materiál předložit.

Jako člen Poslanecké sněmovny bych nad tím chtěl vyjádřit své hluboké politování a rád bych vás, vážený pane senátore Lásko a vážený pane senátore Goláni, ujistil svou úctou. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Feri, který je v tuto chvíli posledním přihlášeným do všeobecné rozpravy. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za něj, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já už nechci reagovat na to, co tady bylo vysloveno, jenom bych rád vznesl návrh, a byl bych rád, aby byl zaznamenán, abychom hlasovali podle jmen. To, o čem budeme teď hlasovat, je z hlediska ústavněprávního jedno z nejdůležitějších hlasování ve státě. Má podobnou relevanci jako hlasování o důvěře vlády. A to je ex lege podle jmen a myslím si, že bychom měli zachovávat stejnou formu. Čili navrhuji, abychom o tomto hlasovali.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Zaznamenal jsem váš návrh. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do všeobecné rozpravy. Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Se stanoviskem našeho klubu a naší politické strany k projednávání ústavní žaloby vystoupil pan předseda Fiala a paní poslankyně Němcová. Já se chci jenom vyjádřit za náš klub ke způsobu hlasování.

My nebudeme podporovat ani tajné hlasování, ani hlasování po jménech. Jsme pro, abychom hlasovali veřejně. Debata byla veřejná, my se za svůj názor nestydíme. Když hlasujeme u normálního hlasovacího zařízení, tak jsem si jistý, že nejenom že každý si může dohledat na webu, jak jsme hlasovali, ale mnohá média, mnozí novináři zveřejní výsledek hlasování.

Já osobně nevidím rozdíl mezi hlasováním veřejným a hlasováním po jménech. Ano, máme v jednacím řádu předepsané případy a situace, kdy se musí podle zákona hlasovat po jménech, tak jenom na vysvětlení. My budeme podporovat veřejné hlasování standardním způsobem. Každý, kdo bude chtít, si může zkontrolovat nebo najít, jak hlasovali členové našeho poslaneckého klubu, případně jiných poslaneckých klubů. Tolik na vysvětlení k návrhům, které podávali kolegové jak z poslaneckého klubu KDU, tak z poslaneckého klubu TOP 09.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Je ještě nějaký zájem vystoupit ve všeobecné rozpravě? Zájem není, takže všeobecnou rozpravu končím. Budeme mít ještě podrobnou rozpravu, ale pokud je zájem o závěrečná slova po všeobecné rozpravě, tak dám slovo panu senátoru Tomáši Goláňovi. Prosím máte slovo.

 

Senátor Tomáš Goláň: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, s velkým zájmem jsem si vyslechl všechna vystoupení. Chtěl bych na všechna reagovat jedním způsobem. Bylo tady hodně řečeno, hodně útoků. A hodně útoků bylo na pravicové strany, které sedí na pravé straně, že si něco vymyslely a že to je nějaký jejich politický boj. Jediný, kdo to vymyslel, jsem byl já. Já řekl, že poté co prezident vytvářel tlak na bývalého předsedu Nejvyššího správního soudu doktora Baxu, budu iniciovat v Senátu debatu o tom, aby vznikla žaloba - já jsem to pojal špatně - za velezradu na prezidenta. Byl jsem upozorněn, že velezrada se nedá použít na tento čin, takže ta klasifikace přešla na hrubé porušení Ústavy.

Já nejsem příznivcem žádné strany. A pan Faltýnek řekl, že ví, odkud vítr věje, protože jsem řekl, že chráním především sociální demokracii. Spousta lidí ví, že jsem před asi dvěma lety napsal, že přeji sociální demokracii, aby skončila na smetišti dějin, takže to asi nebude ten hlavní důvod, proč jsem tu žalobu inicioval. Ta žaloba není vedena na Miloše Zemana jako osobu. Je vedena na to, jakým způsobem vykonává svůj prezidentský úřad. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP