(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jsem rád, že můžeme pozdravit kolegy z Kypru.

Procedurálně tedy ještě jednou opakuji - navrhuji hlasování o tom, že tady existují důvody, pro které Sněmovna bude hlasovat mimo ten běžný hlasovací termín o změně pořadu schůze. Tím důvodem pro mě je, že tento zákon má zásadní vztah ke státnímu rozpočtu, a byl bych rád, abychom ho projednali před stanovením harmonogramu projednání státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně, který je potom první odpoledne. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Zazněl procedurální návrh, o kterém je potřeba, abychom hlasovali bezprostředně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 193 je přihlášeno 188 poslanců, pro 90, proti 72. Návrh nebyl přijat. (Potlesk vpravo.)

 

Je 12.30 hodin, já přerušuji projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon v oblasti daní. Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji a přecházíme k pevně zařazeným bodům, kterými jsou body volební. (V sále je rušno.)

Dámy a pánové, prosím o klid, ať se můžeme věnovat volebním bodům. (Bez odezvy. Poslanec Mašek se hlásí o slovo.) Hlásíte se k hlasování? Ano, tak vám dávám slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Já jsem hlasoval pro a nesvítí mi tam nic, jako že jsem se zdržel. Čili byl jsem na místě a hlasoval jsem. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře, zazněl návrh na zpochybnění hlasování. Budeme o něm hlasovat. Je zde návrh na odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Ještě prosím, než dám hlasovat, je zde ještě žádost o kontrolu hlasování, pak dám hlasovat o námitce pana poslance. (Poslanec Stanjura kontroluje sjetinu.) K hlasování se ještě hlásí se pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan poslanec Mašek má na sjetině ano, takže nemůže říkat, že má na sjetině něco jiného, než chtěl. (Potlesk vpravo.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, pak nemůžeme hlasovat o té námitce, tak jak jste ji vznesl, pane poslanče. Máte slovo, pokud si přejete se vyjádřit v hlasování.

 

Poslanec Jiří Mašek: Já jsem tu námitku dával proto, že jsem to kontroloval u sebe vizuálně, nekoukal jsem se do sjetiny, takže se tímto omlouvám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře, takže stahujete námitku.

 

Poslanec Jiří Mašek: V případě, že je to na sjetině správně, tak samozřejmě stahuji námitku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji, rozumím. Pan předseda Bartošek s přednostním právem.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, jenom pro pořádek říkám, pane místopředsedo, že na 12.30 jsme měli pevně zařazené volební body. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já jsem už otevřel nebo zahájil jsem projednávání pevně zařazených bodů, ale musel jsem dát prostor poslancům, kteří prováděli kontrolu hlasování.

Paní poslankyně ke kontrole hlasování.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, kolegové mi řekli, že mám údajně na sjetině, že se zdržuji. Mohla bych se na to podívat, protože vím, jak jsem hlasovala?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tímto způsobem nelze, paní poslankyně, postupovat. Odebírám vám slovo. (Potlesk vpravo.) Pan předseda Kalousek s přednostním právem.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, odpusťte, ale ve vší úctě, je 12.34. Pokud okamžitě nezahájíte pevně zařazené body, obávám se, že porušujete jednací řád, a já dám námitku proti postupu předsedajícího.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane předsedo, neporušuji jednací řád, protože musím vyhovět námitkám ke kontrole hlasování. Jednám v souladu s jednacím řádem, odebral jsem nicméně slovo paní kolegyni, která nepostupovala při zpochybnění hlasování v souladu s jednacím řádem.

 

Nyní budeme pokračovat v projednávání pevně zařazených bodů. Prvním je

250.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník. (V sále je hluk.) Dámy a pánové, prosím o klid. V této atmosféře nemůžeme pokračovat! (Bez odezvy.)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane předsedo, prosím, počkejte. Nemáme dostatečnou podporu ani z vašeho vlastního klubu na to, abychom mohli pokračovat v rozumné atmosféře v projednávání bodu. Já prosím všechny paní poslankyně a pány poslance, aby se ztišili, aby přestali diskutovat před řečnickým pultem, abychom se mohli věnovat volebním bodům. Děkuji. Pane předsedo, prosím, pokračujte.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já děkuji, pane předsedající, za snahu o zjednání klidu a věřím, že se mi povede provést vás volebními body co nejrychleji.

První volební bod se týká návrhu na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, tedy standardního bodu, který hlasujeme aklamací. Volební komise vyhlásila lhůtu do 10. září, kdy také vámi zaslané návrhy přijala v usnesení číslo 134. (Stále hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já vás znovu přeruším, pane předsedo, velmi se omlouvám. (Předsedající zvoní zvoncem.) Dámy a pánové, nejednáme v důstojné atmosféře a není slyšet, co říká pan předseda, a není jasné, o čem budeme hlasovat. Prosím vás ještě jednou o klid. Děkuji. Pane předsedo, pokračujte.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Moc děkuji za klid pro volební body.

Volební komise tedy přijala usnesení, kde přijala vaše návrhy na změny v orgánech Poslanecké sněmovny. A prosím, pro stenozáznam vás s nimi musím seznámit.

Rezignace, návrh na rezignace: z volební komise Marek Výborný, KDU-ČSL, stálá komise Sněmovny pro kontrolu činnosti GIBS Marek Výborný, KDU-ČSL, dále rezignace ze zemědělského výboru poslanec Jan Birke, sociální demokracie, a z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Ondřej Veselý za klub sociální demokracie.

Nové nominace: do volební komise Jan Čižinský, KDU-ČSL, stálá komise GIBS Pavel Bělobrádek, KDU-ČSL, a do zemědělského výboru Antonín Staněk za sociální demokracii, do výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Antonín Staněk, ČSSD, a do zahraničního výboru Ondřej Veselý za sociální demokracii.

Tyto výměny odpovídají zastoupení stran, které mají v jednotlivých výborech, není tam tedy žádná konfliktní situace. Volební komise přijala toto usnesení a prosím o otevření rozpravy. Volební komise u tohoto bodu standardně navrhuje veřejné hlasování, o kterém nebudeme hlasovat, o tom způsobu, ale prosím, abychom nejdřív, tak jak je zvykem, hlasovali o rezignaci poslanců a druhým hlasováním o nominaci poslanců.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy, rozpravu končím. Tak jak navrhl pan předseda, budeme nejprve hlasovat o rezignacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 194 přihlášeno 180 poslanců, pro 162, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o volbě, tedy o schválení nominací poslanců do výborů, tak jak nás s nimi seznámil pan předseda Kolovratník.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 195 přihlášeno 181 poslanců, pro 164, proti nikdo. Návrh jsme přijali. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Další bod má číslo 252. Jde o

252.
Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Prosím pana Martina Kolovratníka, aby pokračoval v projednávání tohoto bodu, který jsme přerušili na 33. schůzi Poslanecké sněmovny.***
Přihlásit/registrovat se do ISP