(12.20 hodin)
(pokračuje Luzar)

Mé tři pozměňovací návrhy právě míří k tomu jednomu tématu, a to jest téma té ekologické daně za plyn. V prvním pozměňovacím návrhu, ke kterému se v podrobném čtení přihlásím, navrhuji, aby... s dovolením si to nalistuji..., aby ta ekologická daň, to osvobození od ekologické daně platilo pouze na stávající. Ti, kteří již podstoupili to martyrium, kteří absolvovali nějaké kroky a realizovali, protože to cítili jako potřebu. Ano, máme to. Těžko je asi donutíme, aby se zpátky připojovali nebo řešili, takže tady ano, určitě by měla být zachována určitá možnost to využít. Ale proti čemu bych osobně brojil, je, aby se šíře té nabídky rozšiřovala, jinými slovy, aby se nám čím dál více lidí odpojovalo od centrálního zdroje tepla.

Druhý pozměňovací návrh míří proti těm spekulacím s tímto teplem, které je zvýhodněno. A tady bychom mířili, ať ta výhoda míří na neplátce DPH, protože to jsou přece ti nájemníci, kteří tam bydlí, a to nejsou plátci DPH. Čili aby byla zachována tato výjimka pouze na neplátce DPH, a tím by se velice rychle rozlišili ti, kteří jsou obyvatelé, to znamená ti, kteří mají tu domovní kotelnu jako nájemníci, oproti těm, kteří toto využívají ze spekulativních důvodů.

A třetí možnost k stejnému tématu je odložení platnosti tady tohoto návrhu. Tomu nepřipadám až tak dalece jakoby důraz, protože to pouze odkládá ten problém, který tady máme. Ale myslím si, že stojí za úvahy - a všechny ty tři návrhy míří k tomu jednomu, aby se rozpočtový výbor ve druhém čtení na to podíval a zvážil i druhou stránku té věci, že opravdu tady nám vůči tomu, že my jako poslanci chceme pomoci lidem a umožnit jim využívat levněji energii, na té naší úvaze spekulují, snaží se znevýhodňovat jeden zdroj tepla vůči druhému a ještě na tom vydělat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. S přednostním právem se hlásí pan předseda Faltýnek. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré poledne, vážené kolegyně, kolegové. Dovolte, abych vznesl procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do dneška do 14.30 na základě § 63 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, s tím, abychom doprojednali dneska druhé čtení tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Stanjura k tomu procedurálnímu návrhu. Já vím, že bych měl nechat hlasovat bezprostředně, ale já mám s tímto procedurálním návrhem problém, protože si nejsem jist, zda odpovídá jednacímu řádu.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já mám dvě poznámky. Jednu politickou a jednu procedurální. Navrhuji panu předsedovi Faltýnkovi - a myslím to vážně, aby navrhl a zrušil grémia Poslanecké sněmovny.

První, na čem jsme se domluvili v úterý - a nejrychleji, musím říct - na programu od 14.30. Takže dělejte dohody politické s Jaroslavem Faltýnkem. Fakt to stojí za to. Pak nemůžeme ničemu věřit. Jsme na to připraveni, máme nějak připravené odpolední programy všichni, vy teď bouráte dohodu. Kdyby dohoda nebyla, neřeknu vůbec nic. To je ale politická poznámka.

Teď poznámka k jednacímu řádu. Ten návrh hlasovatelný není. Kdyby ten návrh zněl po pevně zařazených bodech přerušení, tak je to v pořádku. Ale my máme na 14.30 pevně zařazené body. Pokud to pan předseda Faltýnek myslí tak, že ve 14.30 začne předsedající a řekne: Tady jsme, pokračujeme v bodě, ale protože máme zařazené body, přerušuji tento bod - to je v pořádku. Ale pochopil jsem, že takhle to nemyslí. Takže ten návrh, tak jak zazněl, není hlasovatelný a je v rozporu s jednacím řádem a s tím, co Poslanecká sněmovna již schválila, to znamená, pevně určila body, myslím, že pět nebo šest, které se mají projednávat dnes od 14.30.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan místopředseda sněmovny Vojtěch Filip k tomuto návrhu. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové. Já to vnímám tak, že podle jednacího řádu budeme hlasovat dvakrát, že tady existují důvody, pro které budeme už schválený pořad schůze pro tento den měnit. To znamená, že Sněmovna nejdříve musí schválit, že takový způsob je hlasovatelný, protože samozřejmě ta doba, pro kterou je vyhrazena změna programu je od 9.00 do 9.30, resp. od 11.00 do 11.30 ve čtvrtek. A v tomto ohledu ten odkaz na § 63 odst. 1 nepostačuje. Je potřeba si říct, ta doba, ve které měníme ten pořad schůze, je jiná. Pokud to takto bude, tak se nedá nic jiného dělat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Ano, souhlasím s tím, co říkal pan místopředseda sněmovny Vojtěch Filip. Toto je postup, který je v souladu s jednacím řádem. Pak už neplatí moje námitky vůči jednacímu řádu, platí pouze ty námitky k politickým dohodám. Ale toto je postup, který plně odpovídá jednacímu řádu. Pokud Sněmovna uzná mimořádné okolnosti - chtěl bych slyšet, jaké jsou, to by mě docela zajímalo. Ale pak když většina rozhodne, že nastaly, tak je to skutečně legitimní a může se měnit program vlastně, který byl schválen do této chvíle.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře. Tak pokud existuje shoda, tak budeme hlasovat nejprve o tom, že... (Posl. Faltýnek mluví s předsedajícím mimo mikrofon.) Ano, tak je zde jediná možnost, jak můžeme postupovat, a to je, že budeme hlasovat nejprve o... Já nechci napovídat panu předsedovi...

Můžete, pane místopředsedo. Máme velmi složitou situaci, protože nemohu dát hlasovat o něčem, co nás uvede do rozporu s jednacím řádem. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Jako první hlasování bude hlasování o tom, že Sněmovna souhlasí s tím, že nastaly důvody, pro které bude mimo dobu pro změnu pořadu schůze hlasovat o změně pořadu schůze v tuto chvíli. Potom, pokud toto hlasování dopadne dobře, tak je možné hlasovat návrh kolegy Faltýnka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. Já souhlasím s postupem pana místopředsedy Filipa. Každopádně vzhledem k tomu, že se jedná o velmi nestandardní nástroj, očekávám, že pan předseda Faltýnek řádně zdůvodní, jaké mimořádné okolnosti nastaly k tomu, abychom postupovali tímto způsobem. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já tady samozřejmě souhlasím s výkladem jednacího řádu, tak jak ho řekl pan předseda Filip. Ale nemyslím si, že o tom prvním bodě můžeme hlasovat, protože to by ho musel někdo navrhnout. (Rozruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Tady zazněl návrh od pana místopředsedy Vojtěcha Filipa. Návrh, který je v souladu s jednacím řádem. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem měl takový dojem, že pan místopředseda Filip říká, jakým způsobem bychom mohli postupovat, ale nevnímal jsem to jako návrh, který zazněl. To znamená, já to pouze potřebuji upřesnit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Podruhé řekl, že to je jeho návrh. Já jenom na vysvětlenou. Nedal jsem hlasovat o procedurálním návrhu pana předsedy Faltýnka, protože jsem ho považoval za nehlasovatelný, a umožnil jsem tuto rozpravu o tom, jakým způsobem Sněmovna bude postupovat. Pan předseda Kalousek ještě k této věci.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jsem to pochopil stejně jako pan předseda Bartošek. Takže pardon, beru tedy na vědomí, že to pan předseda Filip navrhl. Ale abychom o tom mohli hlasovat dostatečně poučeně, mohl by prosím pan předseda Filip sdělit ty důvody, které nastaly... Jaksi mimořádná situace... Co je tím důvodem, protože Sněmovna má mimo běžný pořad hlasovat o změně pořadu schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Tak dámy a pánové, já ještě než dám slovo panu předsedovi Filipovi, prosím, abychom na galerii pro hosty přivítali delegaci výboru pro zahraniční evropské záležitosti Parlamentu Kyperské republiky, kterou vede předseda výboru Giorgos Lillikas. (Poslanci povstali. Potlesk.) Děkuji.

Pan předseda Filip má slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP