(12.30 hodin)
(pokračuje Kupka)

Můžeme doložit celou řadu konkrétních zpráv z Velké Británie a z dalších zemí světa, kde to tak mají léta. Dokonce to ani nemají v zákonech, ale traduje se to tam a respektují to všichni, protože to prostě je pro život v té zemi dobré. A v okamžiku, kdy navíc - víme to všichni - těch zákonů se přijímá opravdu hodně, by tohle byla významná pomocná ruka lidem, kteří v České republice žijí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Benda, ale já už mu nemohu dát slovo, protože je právě 12.30, takže přerušuji projednávání tohoto bodu na základě usnesení Poslanecké sněmovny a přistoupíme k bodům, které jsou pevně zařazeny na 12.30, což jsou volební body. Prvním je bod číslo

40.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Jako tradičně poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby se ujal slova. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Přeji vám dobré odpoledne. Děkuji za slovo a hlásím, že jsem jako tradičně připraven na volební body. Kolegyně, kolegové, omlouvám se, dnes těch volebních bodů je hodně. Máme jeden veřejný a potom osm tajných, z nichž část jsou druhá kola. Tři a pět bodů je první kolo včetně rozpravy. Tak vás prosím o pozornost a slibuji, že budu v rámci svých povinností pro stenozáznam maximálně stručný.

První volební bod je veřejně hlasován. Jsou to návrhy na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Volební komise vyhlásila lhůtu do včerejška, do úterý 9. července, do 12 hodin. Následně přijala usnesení per rollam číslo 133, kde konstatujeme tyto návrhy poslaneckých klubů. Ve většině případů se týkají nových nominací za odešlé bývalé kolegy, kteří se stali europoslanci.

Co se týká rezignací, je navržena rezignace Adama Kalouse za hnutí ANO ze stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Dále rezignace Heleny Válkové, také z hnutí ANO, ze stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS. A konečně rezignace Evy Matyášové z výboru pro životní prostředí, také za hnutí ANO.

Nominace do stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství za ANO Karla Šlechtová, do stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS za ANO Robert Králíček, do výboru pro životní prostředí za ANO nový poslanec Ondřej Babka, do výboru pro sociální politiku za ANO Eva Matyášová a za ODS nový kolega Petr Bendl, do organizačního výboru Milan Brázdil za hnutí ANO, do stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie Tomáš Kohoutek za ANO, do zemědělského výboru Petr Bendl.

Volební komise navrhuje veřejnou volbu pomocí hlasovacího zařízení. Prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu a poté nechal jedním hlasováním hlasovat o rezignacích a druhým hlasováním o nominacích.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen, ani se nikdo nehlásí. Rozpravu končím a budeme hlasovat nejprve o rezignacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 50, přihlášeno 182 poslanců, pro 161, proti nikdo. Návrh na rezignace jsme přijali.

 

Nyní budeme hlasovat o nominacích, tak jak je přečetl pan předseda volební komise.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 51, přihlášeno 183 poslanců, pro 165, proti nikdo. Návrh byl přijat a tento bod můžeme ukončit.

 

Otevírám bod číslo

41.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Tímto bodem jsme se zabývali 26. dubna a 5. června na 28. a 30. schůzi Poslanecké sněmovny. Rozprava se dnes nepovede, protože již byla ukončena. Opět předávám slovo panu předsedovi volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. U tohoto bodu se nacházíme v prvním kole v druhé výzvě a tak, jak pan předsedající řekl, už jsme se Státnímu fondu kinematografie věnovali, protože v té první výzvě byli nominováni a voleni členové fondu na zkrácené roční období. Ze čtyř kandidátů byl úspěšně vybrán pan Richard Němec, který byl Sněmovnou zvolen.

Usnesení volební komise číslo 116 ze 16. dubna už jsem přečetl v té první výzvě. V té druhé vás nyní seznámím pouze s druhou částí této volby, která se týká tříletého standardního období, kam byli nominováni: Tereza Czesany Dvořáková, Lubor Dohnal, Jiří Králík, Richard Němec, Marcel Řimák, Vít Schmarc, Daniel Tuček, Petr Vítek, Jiří Voráč, Antonín Weiser a Ondřej Zach. S tím, že právě zmiňovaný Richard Němec, který kandidoval do obou volebních období, už byl v té první výzvě zvolen. Proto dnes logicky nemůže být na hlasovacím lístku a nebude tedy mezi těmi navrženými kandidáty na tříleté období. Všechna ostatní jména na hlasovacím lístku budou připravena.

Ještě jednou tedy. Volební lístky se dnes u Státního fondu kinematografie týkají toho druhého funkčního období, a to tříletého, oné druhé výzvy, a budeme volit celkem tři členy, můžete vybrat až tři členy. Rozprava k tomuto bodu byla ukončena. Pokud by, pane předsedající, někdo z poslanců měl zájem, museli bychom hlasováním rozhodnout o otevření rozpravy. To asi nechám na vás. Pokud zájem není, pak poprosím pouze o hlasování o tom, že i tato volba bude provedena tajným způsobem.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji. A dám hlasovat o tomto návrhu na tajnou volbu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 52, přihlášeno 183 poslanců, pro 145, proti 17. Tajnou volbu jsme schválili a přerušuji projednávání tohoto bodu.

 

Další bod, kterým se budeme zabývat, je

42.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře

Zde jsme také v situaci, že jsme se tímto bodem zabývali ve středu 5. června, proběhlo první kolo tajné volby. A já bych nyní poprosil pana předsedu volební komise, aby zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jak bylo řečeno, do České tiskové kanceláře vybíráme dva členy po ukončeném mandátu pánů Jakuba Heikenwäldera a Miroslava Augustina. V prvním kole této volby 5. června nebyl nikdo zvolen a do druhého kola postoupili, protože jsou to dva členové, tak postoupili čtyři kandidáti: Tomáš Mrázek navržen ODS, Michal Semín navržen SPD, David Soukup navržen hnutím ANO a Josef Šlerka navržen společně kluby KDU-ČSL a Pirátů. Zvoleným členům, pokud budou zvoleni, započne jejich pětileté funkční období dnem volby.

Rozprava v tomto bodu je ukončena, ale nyní tady máme informaci, že je zájem o rozpravu. O tom bychom, pane předsedající, měli rozhodnout případným hlasováním.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se obávám, že to není možné. Nicméně mohu dát slovo těm, kteří mají přednostní právo. S přednostním právem je přihlášen pan předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Pikal. Tak si myslím, že je to v souladu s jednacím řádem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji vám, pane předsedající za slovo. Přece jenom mi dovolte, abychom se ještě vrátili k rozpravě o kandidátech do České tiskové kanceláře, protože jak víte, v minulých dnech byla některá jména skandalizována. Myslím si, že ani lidé přesně nevěděli, čí jména skandalizují a co ti lidé v minulosti a současnosti znamenali a znamenají. Proto mi ještě jednou dovolte, kde jsme se řádně na to připravili, abych mohl obhájit našeho kandidáta Michala Semína, který si, myslím, po tom, co si zažil určitě od různých politických aktivistů, tuto satisfakci zaslouží, byť jsem si vědom toho, že už to určitě neuslyší tolik lidí, jako když to bylo v přímém přenosu v České televizi a podobně. Ale myslím si, že z naší strany, pro mě je to čest obhajovat takového člověka a tato obhajoba je pro mě absolutní lidskou nutností a povinností. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP