(Jednání pokračovalo v 10.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, nyní bychom pokračovali podle včerejšího rozhodnutí projednáváním pevně zařazených bodů s tím, že bychom se teď věnovali pevně zařazenému bodu 227, poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku zákonů ve druhém a prvním čtení. Odpoledne je zřejmé, budeme se věnovat bodu 238, což jsou ústní interpelace.

Nyní tedy je čas na případná vystoupení ke změně programu. První se hlásí předseda volební komise pan kolega Kolovratník. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Dopřeji panu předsedajícímu minutu na získání dechu. Přeji vám dobrý den, kolegyně, kolegové. Já nevystupuji k programu schůze, ale požádal jsem o prostor, abych mohl vyhlásit nové lhůty pro volby Poslanecké sněmovny, jak jsem avizoval včera na základě výsledků včerejších volebních bodů.

Nově tedy vyhlašuji lhůtu na podání návrhu na volbu jednoho člena Dozorčí rady Vinařského fondu, to byla jedna z včerejších neúspěšných voleb. Ještě jednou zopakuji - návrh na volbu jednoho člena Dozorčí rady Vinařského fondu. Druhá lhůta je návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na dva členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. To je ona volba, kde už ve třech dvoukolových volbách jsme nebyli úspěšní. Členy tohoto ústavu volí Senát na základě návrhu Poslanecké sněmovny. Obě tyto lhůty stanovuji do pondělí 17. června do 12 hodin. Připomínám, že na tento termín je už od včerejška stanovena také lhůta na podání návrhu na změny v orgánech Poslanecké sněmovny.

Pro stenozáznam ještě jednou zrekapituluji: pondělí 17. června 12 hodin tři lhůty - změny v orgánech Poslanecké sněmovny, volba jednoho člena Dozorčí rady Vinařského fondu a volba dvou členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi volební komise. Nyní ještě přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Dolínek se omlouvá z jednání do 12.30 hodin z důvodu doprovodu syna k lékaři, dále od 10.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Juchelka, 6. 6. z důvodu návštěvy lékaře se omlouvá pan kolega Jiří Mašek, pan poslanec Stanislav Juránek se omlouvá od 10 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Stejně tak z pracovních důvodů se omlouvá pan kolega Pavel Juříček na celý den. Ministr průmyslu a obchodu kolega Havlíček se omlouvá na dopolední jednání z pracovních důvodů. Pan poslanec Richter se omlouvá od 9 do 11 hodin z pracovních důvodů a mezi 9. a 11. hodinou se omlouvá pan poslanec Julius Špičák. Paní kolegyně Matušovská se omlouvala od 9 do 10 hodin a do 10 hodin se také omlouval pan Mikuláš Peksa. Dále paní poslankyně Tereza Hyťhová se omlouvá od 10.00 do 11.00 z pracovních důvodů a pan místopředseda Tomio Okamura do 11 hodin z pracovních důvodů. To jsou všechny omluvy, které došly.

Ptám se, jestli se někdo hlásí ke změně programu schůze. Ještě si dovolím říci, že pan kolega místopředseda Hanzel má náhradní kartu číslo 11.

 

Nyní bychom se věnovali pořadu schůze, s tím, že pevně zařazeným bodem je

227.
Nezaplacené podniky privatizované vládami
ODS, ODA a KDU-ČSL v letech 1992 - 1998

Požádám kolegu Krejzu, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Poté bych vyzval, aby za mě někdo také zasedl u stolku zpravodajů. Přihlášený do rozpravy je pan kolega Valenta. Až budu chtít vystoupit, tak požádám kolegu Pikala, aby mě na chvilku vystřídal. Nyní tedy pan poslanec Valenta. Než se ujme slova, pan kolega Profant se omlouvá od 9.00 do 9.30, resp. omlouval, už je tady, a pan kolega Koten do 11 hodin.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, tak napotřetí poté, co jsem přihlášen, na mě došlo. Mé vystoupení nebude krátké, nebude ani dlouhé, myslím si, že bude tak akorát. Chtěl bych vás seznámit s některými aspekty, které proběhly v rámci privatizačního projektu v rámci velké privatizace, kuponové privatizace u nás v České republice. My jsme tady dnes proto, abychom tyto podezřelé aspekty privatizačního procesu projednali.

Na tento celý proces nemohou být některé pravicové strany, myšleno například ODS, KDU-ČSL, ale ani přeběhlíci z jejich řad do TOP 09, pod jejichž kuratelou se odehrál, nikterak hrdy. Řekl bych snad, že ba právě naopak. A je jen ke smůle všech poctivých občanů, že v České republice doposud neexistuje žádné specializované pracoviště, které by se takto provedenými zlodějnami, tunely, podvody, zneužíváním informací v obchodním styku, porušováním povinností při správě cizího majetku a mnoha jinými těžkými hospodářskými kriminálními delikty zaobíralo a event. iniciovalo trestní stíhání tehdejších pachatelů. Trestné jednání ve stylu Viktor Kožený či Zdeněk Bakala v žádné civilizované společnosti prostě trpět, a navíc dokonce promlčet, tedy prominout, nelze. A právě pravicové strany by na toto měly dbát. I díky jejich přispění je dnes soukromý majetek stavěn snad ještě více než lidský život. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP