(16.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Nyní návrh na zařazení nového bodu. Nikdo ten bod nezpochybnil, nepadlo veto proti tomu bodu. Čili ten bod bude zařazen, teď jde o to na kdy. Nebo nebude zařazen, pokud pro to nebudeme hlasovat, ale je takový návrh. Čili abychom tento bod Způsob dofinancování sociálních služeb v roce 2019 zařadili na pátek ve 13.30 hodin.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 437 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 437: z přítomných 184 pro 183, proti nikdo. Návrh byl přijat. (Porada předsedajícího s předsedou PS Vondráčkem mimo mikrofon.)

 

Hlasovali jsme o novém zařazení bodu. Nikdo nezpochybnil, nepadlo veto ani dvou klubů, ani dvaceti poslanců a byl to návrh, který byl komplexně včetně času. (Z místa poslanec Faltýnek: Ano.) Nikdo nezpochybnil postup předsedajícího, takže jsem tak nechal hlasovat. Nejdříve na 9. hodinu, neprošlo to. Nechal jsem hlasovat o zařazení tohoto bodu na 13.30 hodin, prošlo to. Pokud zpochybňujete postup předsedajícího, prosím, navrhněte to a já o tom nechám hlasovat.

Pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, nezpochybňuji váš postup. Jenom myslím, že pan předseda Vondráček má pravdu. Má se hlasovat o zařazení bodu a pak teprve o případném čase, na kdy má být zařazen. Tentokrát jsme hlasovali obojí najednou, ale byla to chyba. Jenom si to řekněme a příště to nedělejme. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak dobře.

 

Nyní další bod, a to je pan poslanec Václav Klaus, Dotace na chleba a chlebové výrobky, jako první bod po pevně zařazených bodech. Čili nejdříve jestli chceme tento bod, který přednesl pan poslanec Václav Klaus, zařadit.

Čili zahájil jsem hlasování pořadové číslo 438 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 438: z přítomných 183 pro 69, proti 8. Návrh nebyl přijat. Tento bod nebyl zařazen, nebudeme tedy rozhodovat ani o jeho pevném zařazení.

 

Nyní je tady návrh paní poslankyně Pekarové Adamové a ten se jmenuje Odpověď ministryně práce a sociálních věcí na usnesení Poslanecké sněmovny, jde o dofinancování sociálních služeb. Tedy budeme rozhodovat nejdříve o zařazení tohoto bodu.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 439 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 439: z přítomných 184 pro 83, proti 5. Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat tou situací pod jiným bodem v pátek.

 

Nyní pan poslanec Marian Jurečka - Vyjádření nesouhlasu s postojem ruské Dumy. S přednostním právem předseda klubu sociální demokracie. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já mám takovou malou prosbu. Já bych chtěl zprostředkovat názor pana předsedy zahraničního výboru Luboše Zaorálka, který se hlásil, chtěl k tomu vystoupit, ale buďto se hlásil nějak špatně, nebo jste ho, pane předsedající, nezahlédl. Ale oni mají tento bod, přesně takto zní, ve čtvrtek na zahraničním výboru a pan předseda zahraničního výboru má za to, že by nebylo úplně rozumné zde na plénu to probírat ve středu, to znamená den předtím, než se to probere na výboru. Jeho velká prosba a moje velká prosba je taková, že my nemáme nic proti tomu zařadit tento bod na program Sněmovny, na program pléna, ale máme za to, že ta středa jako termín je nešťastná, a zda by se nešlo domluvit na nějaké jiném termínu, i třeba obecném. To znamená, že by to nebylo ve středu, ale prostě někdy jindy po jednání toho výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní s přednostním právem předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, poté předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám prosbu na pana předsedu a případně na vedení Poslanecké sněmovny. Za prvé jsme v týdnu, kdy zasedá Poslanecká sněmovna. Tu zahraniční výbor, tu bezpečnostní svolávají jednání výboru ve sněmovním týdnu. Podle mě je to nepřijatelné. Na to jsou jiné týdny. Nedělejte to. To za prvé.

Za druhé k tomu bodu. To nepotřebujeme předjednávat ve výboru. Podle mě tento bod nemusíme předjednávat ve výboru, není to složité, není to politicky vyhrocené, ten názor je úplně jasný. Pojďme to udělat ve středu a vy ten výbor můžete zrušit ve čtvrtek a věnovat se schůzi Poslanecké sněmovny a ne výborům. (Potlesk z pravé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, poté předseda klubu sociální demokracie, poté pan předseda KDU-ČSL. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Já mám zdvořilou prosbu ke kolegům ze sociální demokracie. Dnešní den by měl být vyhrazen jednomu zvlášť fatálnímu tématu. Já mám plné porozumění pro to, že pan předseda zahraničního výboru Zaorálek získal v Korejské lidově demokratické republice mnoho nových poznatků, know-how a procesů. Ale mám velkou prosbu. Nepřenášejme tyto poznatky do parlamentních procesů v České republice. Nechme si to na jindy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Já už nechci reagovat k tématu, k věcnosti toho návrhu, ale spíše k tomu, že přece výbory se scházejí podle potřeby. Jsou věci urgentní, jsou věci méně urgentní, které vydrží na jednání výboru na výborový týden, ale toto má pan předseda zahraničního výboru za věc urgentní. Výbor se má sejít před schůzí Poslanecké sněmovny v 8 hodin, takže já bych řekl, že ta námitka pana předsedy Stanjury prostřednictvím pana místopředsedy Filipa byla trošku mimo mísu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Výborný nyní. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já myslím, že ta věc je úplně jasná. Tady se netřeba k tomu scházet na úrovni zahraničního výboru. My nechceme nic jiného, než aby Sněmovna podpořila stanovisko ministra zahraničí, ministra za stále ještě sociální demokracii. Čili opravdu není potřeba, aby se k tomu scházel zahraniční výbor, a my trváme na tom, co kolega Jurečka navrhoval, zařadit to na jednání Sněmovny a přihlásit se k postoji našeho ministra zahraničí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Tak jako tak rozhodneme hlasování o zařazení tohoto bodu, a to v hlasování pořadové číslo 440, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Mariana Jurečky. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 440: z přítomných 185 pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zařazení na čas, který navrhuje pan kolega Jurečka, žádný protinávrh nepadl, a to je 5. 6. jako první bod odpoledního jednání, to znamená zítra odpoledne.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 441, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 441: z přítomných 185 pro 161 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat. Byl zařazen tedy nový bod této schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP