(9.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Nebo další věc. Návrh důchodové reformy. Budeme na něj tlačit. Ne pro dnešní důchodce, ale pro čtyřicátníky a pro mladší lidi, které jste hodili přes palubu, a chcete se tím promlčet, dokud vám to už nebude jedno a až s tím oni nic neudělají. Ale my je nechceme hodit přes palubu. My je nehodíme přes palubu. Tak se pojďme do toho pustit. Znovu vás k tomu vyzýváme. Občanská demokratická strana je připravena hledání rozumné důchodové reformy pro lidi mladší čtyřiceti let podpořit.

Další věc. Návrh debyrokratizace státu. Já se opravdu bojím, že tady promrháme další čtyři roky. A bojím se proto, že vidím, jak jeden představitel vlády za druhým se ve skutečnosti vysmívá jakýmkoliv úvahám o razantnějším snížení byrokracie. A znovu říkám, pokud jde o snižování byrokracie, pokud přijdete s něčím, co výrazně ulehčí občanům život, co znamená snížení byrokracie ze strany státu, tak to my občanští demokraté samozřejmě rádi podpoříme.

A nakonec, dámy a pánové, rozpočet. Myslím, že v této republice už nenajdeme nikoho, snad kromě paní ministryně financí, ministrů a některých poslanců vládní většiny, kdo by skutečně věřil tomu, že současné nastavení rozpočtu a jeho mandatorních výdajů je udržitelné a že je kompatibilní s nějakými vyrovnanými rozpočty, o kterých jste donedávna ještě opakovaně mluvili. Nevěří tomu ekonomové, nevěří tomu bankéři, nevěří tomu Nejvyšší kontrolní úřad. A já si tak trochu myslím, že tomu nevěří ani velká většina ministrů a vládních poslanců. Tak s tím pojďme něco udělat, pojďme se přiblížit vyrovnanému rozpočtu, pojďme snížit mandatorní výdaje, pojďme se bavit o tom, jak ten rozpočet dělat rozumně a s nějakou perspektivou do budoucna.

A znovu říkám, my v Občanské demokratické straně jsme připraveni takovouto debatu podpořit a podpořit také rozumné návrhy, se kterými jste přišli. Ale vy jste s ničím, co je tady podstatné, nepřišli. Vy místo toho přicházíte s posedlostí, ekonomickou absurditou a totální kontrolou obyvatelstva, jakou je EET.

A pokud jde o EET, tak to dnes zopakuji, někteří tomu možná nevěříte, ale já to zopakuji velmi nahlas. Pokud nám lidé dají důvěru, tak slibuji, že tyto absurdní věci, kterých jsme tady svědky, jednoduše zrušíme. My nepřipustíme dál, aby stát otravoval drobným živnostníkům život. Pokud má stát nad někým uplatňovat opravdu důslednou kontrolu, tak to má být nad oligarchickými entitami, o kterých vy vládní poslanci nepochybně něco víte. Ale stát má dát ruce pryč od ekonomických aktivit lidí, kteří se sotva protloukají, pomáhají, živí sebe a své rodiny, nestěžují si. A já považuji za ostudné, aby stát právě takovéto lidi sekýroval, dohlížel na ně, shromažďoval o nich informace a choval se k nim jako k potenciálním zlodějům, podvodníkům a zločincům.

Dámy a pánové, toto je neslušné, toto otravuje život především poctivým, normálním a běžným lidem. A i když vás o tom nepřesvědčím, tak jsem to chtěl ještě jednou zkusit, chtěl jsem vám to znovu zopakovat, chtěl jsem vám to říct a chtěl jsem vám také samozřejmě sdělit to, co už víte. Že Občanská demokratická strana nejen že tuto věc nepodpoří, ale že po příštích volbách EET zrušíme. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Petru Fialovi. Mám před sebou faktickou poznámku pana poslance Ferjenčíka. Řádně přihlášen je pan poslanec Václav Klaus. Prosím máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my jsme přesvědčeni, že třetí a čtvrtá vlna EET je velmi hloupý krok velmi špatným směrem. Jediný důvod, proč to hnutí ANO předkládá, je, aby se Andrej Babiš mohl tvářit jako ten nejlepší výběrčí daní ve vesmíru, že teď dělá to opatření, které bohužel nemůže fungovat, protože není žádným způsobem vymahatelné.

Současně ve skutečnosti je daleko větší problém naší ekonomiky ne to, jakým způsobem podnikají živnostníci a kolik platí na daních, ale ten reálný problém je způsob, jakým dotujeme ty největší korporace, jakým způsobem se ty největší korporace vyhýbají placení daní.

Z tohoto důvodu bych chtěl navrhnout přerušení tohoto tisku do chvíle, kdy holding Agrofert přestane pobírat dotace z veřejných prostředků. Děkuji za podporu tohoto návrhu. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A ještě než dám hlasovat o tomto návrhu, tak přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová od 15.30 do konce jednacího dne a pan poslanec Ondřej Veselý od 14.30 do 15.30.

O procedurálním návrhu, který byl přednesen panem poslancem Ferjenčíkem, dám hlasovat bezprostředně. Předtím vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. Návrh je hlasovatelný. Není sice stanoven datem, ale podmínkou, která je časově vymezená, takže je to možné podle jednacího řádu. Zagongoval jsem. Počkám, až se ustálí počet přihlášených.

 

O návrhu na odložení hlasování o tomto zákonu dám hlasovat. Jde o hlasování číslo 30 a ptám se, kdo je pro procedurální návrh pana poslance Ferjenčíka. Kdo je proti? Děkuji vám.

Je to hlasování číslo 30. Z přítomných 165, pro 75, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní můžeme tedy pokračovat vystoupením pana poslance Václava Klause. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Dobrý den. Já vystoupím jenom krátce, a to tématu daní a živnostníků. Daně mají být obecně nízké a jednoduché pro kohokoliv. Český stát má podporovat české firmy velké i malé.

Ale když jsme u malých živnostníků, tak se také vyjádřím k této věci, a sice takto. Až v září budou fungovat i veškeré odborné komise nové parlamentní strany, navrhneme, aby živnostníci do jednoho milionu korun neplatili daně žádné. Protože výběr těchto daní stojí více peněz než tolik, kolik se vybere. Protože je mnohem lepší, když peníze mají lidé a nemá je vláda. To je můj postoj k této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo dál v rozpravě. Pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, pane poslanče máte... ještě ne. Prosím sněmovnu o klid. Pokud vedete jinou debatu, než je elektronická evidence tržeb, prosím v předsálí, ať může ten, komu bylo uděleno slovo, v důstojném prostředí hovořit. Máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem si vědom toho, že už jsem tady ve třetím čtení hovořil a shrnul jsem všechny své výhrady, které k tomu mám, ve zhruba hodinovém projevu. Dnes nebudu mluvit tak dlouho. Přesto bych chtěl na vás ještě jednou apelovat, abyste se zamysleli nad tím, jak tento nástroj, systém EET, je nepřiměřeně využíván například Finanční správou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP