Úterý 4. června 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Neautorizováno !

 

(pokračuje Tomio Okamura)

240.
Projednání opakovaného fyzického útoku
na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla

Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu poslanec Tomio Okamura, což jsem já. Takže požádám pana místopředsedu Pikala, aby mě jenom krátce vystřídal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak třetí střídání. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já navrhuji, aby v souvislosti s tím opakovaným fyzickým útokem na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla, nominovaného za SPD a zvoleného touto Sněmovnou, Sněmovna přijala usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje podobné útoky za nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v České republice." To je vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Paní ministryně Schillerová se nám omlouvá do konce jednacího dne. A já bych se vás, pane místopředsedo, zeptal, jestli zůstanete zpravodajem. Pokud ne, tak ho budeme muset najít.

Otevírám všeobecnou rozpravu a ptám se, jestli se do ní někdo hlásí. Pokud tomu tak není, všeobecnou... a pan poslanec Radek Rozvoral. Omlouvám se. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, ve svém projevu bych se rád zmínil o tom, jaká panuje v současné době politická kultura, a zmíním ty, kteří jsou za tento stav zodpovědní.

V naší svobodné zemi má každý občan právo vyjádřit svůj názor, což mu zaručuje naše Ústava. Ústava též stanovuje, že si občané mohou zvolit představitele, kteří vzejdou z demokratických voleb, a ti se pak budou podílet na řízení naší země. Každý občan se může svobodně rozhodnout, koho a jaké politické uskupení podpoří. Vítěze voleb by následně měli všichni respektovat a chovat k nim úctu, i když zrovna nepatří k těm, kterým vyjadřovali svoji podporu ve volbách. Tímto jednáním a chováním se pozná kulturní, etická, sociální a společenská vyspělost občanů. Mám svůj názor a v případě, má-li většina jiný, tak se umím podřídit a respektuji jej.

Z mého pohledu k ovlivňování našich občanů, aby změnili svůj politický názor, masivně docházelo v souvislosti s tvrdou kampaní vedenou s cílem nedopustit, aby se naším prezidentem stal Miloš Zeman. Smutné na tom je, že hlavními iniciátory byli převážně velmi vzdělaní lidé, kteří si na svém vzdělání zakládají a kteří za podpory probruselských sponzorů a za významné pomoci médií, ke kterým se přidaly i české veřejnoprávní instituce, chtěli Miloše Zemana zdiskreditovat. Z institucí byla a stále je nejvíce aktivní Česká televize a její zpravodajství, které po celou dobu neplní své hlavní poslání, kterým je předkládat našim občanům pravdivé a objektivně vyvážené informace o politické situaci u nás i ve světě. Touto formou masírují naše občany k nenávisti k některým lidem, viz k panu prezidentovi, panu premiérovi nebo našemu předsedovi hnutí SPD Tomio Okamurovi.

Naši občané, kteří celý den pracují a snaží se zabezpečit své rodiny a blízké, nemají čas sledovat politiku do nejpodrobnějších detailů. Ale večer, když usednou k televizi, aby se dozvěděli, co je nového u nás a ve světě, dostávají neobjektivní, jednostranně vedené informace. Jsou jim nehorázným způsobem podsouvány nepravdy, a jak říká jedno české přísloví, stokrát opakovaná lež se stává pravdou. A některé politické subjekty na tom staví svoji propagaci.

Musím zmínit, že velký podíl na tomto stavu nese i současné Ministerstvo vnitra pod vedením předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Je to právě rezort Ministerstva vnitra, který by neměl podporovat sílící nenávist mezi občany a měl by tvrdě postihovat všechny formy i náznaky protiprávního jednání, zejména s politickým podtextem. To, že se tak Ministerstvo vnitra nechová, svědčí například výroky citovaného proti našemu hnutí SPD, které zveřejnil odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ve zprávě s názvem Projevy extremismu a předsudečné nenávisti, souhrnná situační zpráva čtvrtého čtvrtletí roku 2018. Zpracovatelé této zprávy asi z důvodu zalíbení se panu ministrovi napadají naše hnutí SPD a zmiňují, že patříme mezi politické subjekty, které staví svůj program dominantně na protimuslimské, protiimigrantské a protiromské rétorice a na vyhroceném nacionalismu. Zpracovatelé zprávy se panu ministrovi Hamáčkovi chtěli, jak se říká, trefit do noty, takže ještě výrok směřovaný neprávem proti našemu hnutí uvedli do názvu zprávy, a to i přesto, že se ve zprávě cituje, že hnutí SPD není dle definice Ministerstva vnitra extremistické hnutí. To znamená, že bylo třeba si vymyslet nějaký termín, který by hnutí SPD dehonestoval, a tak se vymyslela předsudečná nenávist.

To je jeden extrém ministra vnitra k jeho politické odpovědnosti k současným náladám a vyvolávaným politickým konfliktům, kdy se z pozice ministra vnitra snaží diskreditovat svoji politickou konkurenci. Jako druhý extrém ministra vnitra Jana Hamáčka zmíním jeho postoj ke kauze verbálního a fyzického napadení pana Jakla. Policisté měli od počátku provést úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů výtržnictví, ublížení na zdraví a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. Policie o tomto incidentu ani na svých stránkách moc neinformovala, natož aby tuto informaci o napadení slušného občana s politickým podtextem objektivně zveřejnila média.

V této souvislosti zmíním incident spočívající v potyčce poslance za TOP 09 Dominika Feriho. Média byla plná zpráv, že poslanec Feri byl napaden za to, že je členem TOP 09 a že je to projev hodný odsouzení. Ano, s tímto tvrzením naše hnutí SPD jednoznačně souhlasí a odsuzujeme jakákoliv jednání nesoucí znaky násilí a napadání osob ohledně politického názoru.

Ještě se ale vrátím k napadení pana Jakla a připomenu, že se jednalo o již druhý útok v nedávné době. Ten první se uskutečnil v sobotu 25. května večer ve voze pražského metra, kdy útočník zasadil panu Jaklovi několik ran do hlavy a zad a to vše hlasitě komentoval slovy: "Ty seš Jakl, ten lídr SPD." Druhé napadení pana Jakla se odehrálo necelý týden potom a stalo se ve Zlíně, kde byl spolu s dalšími členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání na filmovém festivalu. V obou případech napadení šlo o politicky motivovaný čin s mimořádnou společenskou závažností. Pan Ladislav Jakl je slušný občan, který v minulosti dělal například tajemníka panu prezidentovi Václavu Klausovi. V loňských senátních volbách kandidoval v Praze 2 za naše hnutí SPD a letos byl Parlamentem České republiky zvolen členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Vážení přítomní, apeluji na vás, že nesmíme připustit, aby naši občané v naší zemi neměli zajištěnou svou bezpečnost. Proti každému, kdo se dopustí protiprávního jednání, by mělo být postupováno v souladu s právem. Proto naše hnutí SPD vyzývá ministra vnitra Jana Hamáčka, aby dohlížel na chod bezpečnostních sborů, které slouží všem občanům, a ne aby jen řešil neřešitelnou situaci v ČSSD. Právní zásada, která stanovuje, že bezpečnostní sbory musí být apolitické, by měla být vyžadována i od samotného ministra vnitra.

Na závěr musím zmínit, že naše hnutí SPD důrazně odsuzuje jakékoliv formy násilí na základě politického názoru, barvy kůže nebo náboženského vyznání. Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic hnutí SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, než budeme pokračovat, tak vás seznámím s omluvami. Omlouvá se nám pan ministr zdravotnictví Vojtěch Adam do konce jednacího dne, omlouvá se nám pan poslanec Rakušan z osobních důvodů do konce jednacího dne, omlouvá se nám pan poslanec Farský ze zbytku dnešního jednání Poslanecké sněmovny z osobních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Martin Jiránek mezi 19.25 až 21.00 hodin z důvodu jednání a omlouvá se nám pan poslanec Fridrich mezi 19.30 až 21.00 hodin z rodinných důvodů.

A nyní s faktickými poznámkami pan poslanec Veselý, poté pan poslanec Ferjenčík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. No, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, na to se nedá nereagovat. Musím říct, že takové pokrytectví jsem v životě neslyšel. Kdyby to četl jakýkoliv poslanec z jakékoliv jiné strany, hlavně tu první pasáž o respektu k jiným názorům a k jiným lidem, tak bych to bral. Ale vždyť vaše strana, SPD, je postavena na budování nenávisti mezi lidmi. Vy, kteří jste tady srovnávali osoby, které preferují stejné pohlaví, s nějakými sodomity a pedofily, vy, kteří vyvoláváte nenávist vůči migrantům, vy, kteří na nenávisti stojíte a stavíte si vlastní stranu, nás budete poučovat o respektu? Nezlobte se na mě, ale to si nechte opravdu pro sebe. Tohleto se nedá poslouchat! Děkuji. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, děkuji i za dodržení času a prosím pana poslance Ferjenčíka, který je další přihlášený s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl touto cestou požádat hnutí SPD, aby přestali po sociálních sítích šířit vymyšlené výroky našich poslanců, protože kvůli těmto vymyšleným výrokům, o kterých vy víte, že jsou vymyšlené, a které šíříte, mojí sestře a Ivanu Bartošovi lidé vyhrožují násilím. Vy šíříte záměrně fake news, vymýšlíte si je a kvůli tomu našim poslancům vaši příznivci vyhrožují násilím. Tak já vás žádám, abyste s tím přestali! Děkuji. (Potlesk z pravé části jednacího sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a další je s faktickou poznámkou pan poslanec Španěl, poté s přednostním právem pan předseda Fiala, poté pan předseda Chvojka, poté pan předseda Okamura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Dámy a pánové, musím se přidat k názoru, že jestli jediným programem sociální demokracie je okopávání SPD (smích zprava), tak opravdu bude ten vtip, kdy pan Hamáček poslal esemesku oběma voličům jako poděkování, za chvíli naprostá pravda. Nejsme to my, přestože nás označujete jako extremisty, dokonce i fašisty a různými takovými nálepkami, kteří pokřikují, tak jak jsme to zažili teď ve volební kampani, na nás pokřikovali lidé, že se těší, až nás budou věšet, to my jsme v životě neudělali. To jsou ti extremisté. A ta nenávist se šíří, a to nejsem žádný zastánce pana Babiše, právě díky České televizi, a dneska ta demonstrace na tom Václavském náměstí, ta je určitě také plná nenávisti. Prosím vás, vypadám já jako nějaký extremista? Otec tří dětí? Dědeček od pěti vnoučat? Komu jsem ublížil kdy? Prosím vás ze sociální demokracie, odpusťte si to už. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Poprosím o klid v sále a další se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Čižinský. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl skutečně ohradit. Na Václavském náměstí skutečně teď je nějakých 120 tisíc lidí. (Smích, nesouhlas a hluk z levé části jednacího sálu.) Ti ale vyjadřují svůj politický názor. Já se snažím sledovat, co tam zaznívá, a rozhodně tam nezaznívá žádná nenávist. (Hluk v sále.) Bohužel skutečně je to SPD - (Předsedající: Prosím klid.) - která tady šíří neustále nenávist proti skupinám lidí. Je to SPD a rozhodně to nejsou ti lidé, kteří jsou teď na Václavském náměstí. Pokud to tak je, tak to prosím doložte. Já jsem neslyšel ani slovo nenávisti, které na tom Václavském náměstí ti lidé říkají. Ani jedno. Jenom politické postoje. Ale od vás jsem slyšel mnohokrát, tady od pultíku, že vyvoláváte nenávist vůči celým skupinám obyvatel. (Neklid v levé části jednacího sálu, potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj, poté - pan poslanec Španěl to zrušil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já jenom fakticky. No tak já kdybych tady měl vykládat za ta uplynulá léta, kolik mi vyhrožovalo takzvaných sluníčkářů, kteří mají na logu facebookovém Volím Piráty a vyhrožují mi násilím, zabitím, že mi dají přes hubu. Já to ani jako tady nehodnotím. Já jsem v politice, holt sluníčkáři rozdělili společnost, holt říkají, že některé názory jsou správné nebo ne.

Co se týče pana Čižinského, no tak vám to možná neříkají. Ale já s těma šikmýma očima, když chodím kolem těch demonstrací, tak ty rasistické nadávky, ta výhružná gesta. Naposledy cestou na to Staroměstské náměstí jsem jel autem kolem a do auta na mě ukazovali ti lidé, co směřovali na tu demonstraci houfně, tak na mě ukazovali vulgární gesta, sprostě nadávali. To je ta realita. Vy kdybyste měl ty moje šikmé oči, tak byste si zažil ten rasismus, který je zažívám od sluníčkářů každý den. Takže mně se líbí, jak lidé, kteří v životě nezažili rasismus, vykládají, co to je rasismus. Já si šikmé oči na rozdíl od vás nemůžu dát pryč. A zažívám to dnes a denně. Takže už neříkejte, co je to rasismus. Nějaké vaše teorie, nesmysly, výmysly. Jako už toho nechte, jako jo.

Tak a ještě jsem chtěl říct jednu věc. Opravdu je děsivé, jak tady takzvaný demagogický blok, nebo demokratický blok - my tady máme bod Projednání opakovaného fyzického útoku na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, ale vy utíkáte od té debaty. Já jsem chtěl přijmout jednovětné usnesení. Já jsem myslel, že to všichni jenom jednoduše odsoudíme. A vy se zase vymlouváte, jako vy tady o něčem diskutujete. Podruhé zmlátili nevinného člověka za to, že má názory SPD, člověka zvoleného Poslaneckou sněmovnou členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Takže já vás vyzývám, vraťte se zpátky do té debaty. Jestli to myslíte vážně, pojďme odsouhlasit to usnesení. Já nesouhlasím s mlácením kohokoliv, to už jsme řekli snad v úterý. Ale teď k tomu došlo podruhé. Pojďme prosím vás podpořit to usnesení a pojďme - vždyť já myslím, že jsme tady ve shodě. Ale vykládat si tady vzájemně, kdo koho osočoval, to je asi součástí dneska té politické kultury (upozornění na čas), i když já s tím samozřejmě nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tak nyní upřesním omluvenku pana ministra zdravotnictví, že se omlouvá z pracovních důvodů.

A nyní pan poslanec Ferjenčík stáhl svoji přihlášku, takže nyní pan... také stahuje, dobře. Pan předseda Chvojka. (Nesouhlasné výkřiky z pléna, zejména zleva.)

 

Poslanec Jan Chvojka: Já jenom krátkou glosu, byť tady na mě někteří kolegové pokřikují, že už ne. Tak já jsem byl přihlášen. To, že se tři přede mnou, kteří byli přihlášeni, vzdali slova, tak to neznamená, že já nemůžu mluvit.

Já jsem chtěl jenom reagovat na kolegy z SPD, protože oni přišli, jak říká pan předseda Okamura prostřednictvím pana místopředsedy, s jednoduchým usnesením. Ale byli to zároveň oni, například tady kolega, který četl ten svůj projev, kteří zaútočili na sociální demokracii. Přece to jsme nezačali my. Pan předseda Okamura a jeho kolega z SPD zaútočili na socdem, na ministra vnitra, na Jana Hamáčka. A já musím říci, že je potřeba se ho zastat.

My jsme šestá nebo sedmá nejbezpečnější země na světě a kolegové z SPD tady mluví, jako když bych teď odešel ze Sněmovny, že bych se na té ulici měl bát. Já si myslím, že se bát nemusíme, že děláme všecko pro to, aby tady bylo bezpečno, a zatím jediné ohrožení, a já se omlouvám, že to opakujeme stále dokola, ale jediné ohrožení za ty poslední měsíce, které tady kdo kdy předvedl, byl pan Balda, kterému jste v SPD vymyli mozek. To byl jediný pokus o teroristický čin v České republice v řádu několika posledních let. Takže prosím neříkejte o ČSSD, o Ministerstvu vnitra, že nedělá to, co dělat má. Opakuji, jsme šestá, nebo maximálně sedmá nejbezpečnější země na světě. A vy tady říkáte, že tady je apokalypsa, že člověk, když vyjde na ulici, tak ho pomalu zabijou. To není pravda.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní zde mám další omluvenky. Omlouvá se nám paní poslankyně Majerová po zbytek dnešního zasedání, paní poslankyně Válková mezi 19.30 a půlnocí z rodinných důvodů, pan poslanec Rakušan mezi 19.30 a 23.00 z rodinných důvodů a paní ministryně Dostálová od 19.30 do 21. hodiny z pracovních důvodů.

A nyní pan předseda Radim Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Já vás dlouho nezdržím. Vážené kolegyně, kolegové, nemohu než reagovat na ty věci, které se tady staly, nebo které jsme tady slyšeli. Páni kolegové a paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, poslouchejte se. Vy nám říkáte: měli bychom se bát, protože oni nám vyhrožují, nebo pan kolega, předseda ze sociální demokracie, říká, že možná se bude bát, když půjde po ulici. Ale my tady přece mluvíme o tom, že nám ho zmlátili, toho člověka, jenom proto, že se přihlásil k nějakému politickému názoru a politickému proudu. Takže my už jsme o dva levely dál než vy. Takže o čem to je? My přece chceme, abychom odsoudili politicky všechny, kteří chtějí někoho mlátit za to, že má nějaký jiný politický názor. Ale vy se tváříte, jako že ne, že s námi tedy nebudete souhlasit. Tak nesouhlaste, ale to je základ ohrožení demokracie a svobody. Tak pro to nehlasujte a uvidíme.

Vy jste tady chránil pana ministra vnitra. Já tady mám napsáno, že pan ministr vnitra Hamáček říká, že šíříme předsudečnou nenávist. A já vám řeknu, co se proměnilo v to, že pan Jakl, kterého znám, který je velmi slušný člověk, dostal dvakrát přes hubu. Mám tady některé poznámky. Například pan Jan Hřebejk kupříkladu Láďu Jaklu označil za zastydlou máničku s bizarními názory, která sympatizuje s pravicovými extremisty, šovinisty a rasisty. A nařkl ho, že to dělá jen proto, aby se dostal do rozhlasové a televizní rady. Tak jako to není předsudečná nenávist? Ale my to šíříme? Tak se podívejte na ty sítě! (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Omlouvá se nám pan poslanec Vondrák mezi 19.45 a 21. hodinou z důvodu jednání. Omlouvá se nám paní poslankyně Maxová od 19.40 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a paní poslankyně Gajdůšková se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím. (Neklid v sále.)

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, za prvé za sebe chci říct, že nemohu souhlasit s žádným násilím, násilí na komkoliv prostě není argument, ať je to kdokoliv, ať je to cokoliv.

Ale chtěla bych položit kolegům z SPD jednu otázku. Ví se, kdo byl pachatelem násilí na panu Jaklovi? Je zřejmé, že to bylo politicky motivované? Já jsem ze Zlína, já to nevím. Neslyšela jsem nikde o tom, že by byl dopaden pachatel nebo že by byl šetřen pachatel a co tedy bylo jeho motivem. Tak prosím, jestli se máme vyjadřovat tím způsobem, jak tady kolegové z SPD navrhují, tak musíme znát tato fakta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Teď nevím, jestli první pan místopředseda Filip, nebo pan předseda Vondráček. Pan místopředseda Filip. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, stručně. Většinou platí slova klasika, že kdo seje vítr, sklízí bouři. A komunisté zažívají tu bouři proti sobě třicet let, přestože Komunistická strana Čech a Moravy neudělala žádný čin, který by odporoval Ústavě České republiky, ale přesto když tady KDU-ČSL vykládá o tom, jak oni nešíří žádnou nenávist, tak si neopomenou nikdy kopnout do KSČM, protože jim to vyhovuje politicky. Tak buď všichni, nebo nikdo.

A dovolím si připomenout: Jediné snížení při útoku na KSČM bylo po odporném útoku na Jiřího Svobodu v době, kdy byl poslancem Federálního shromáždění a předsedou Komunistické strany Čech a Moravy. Druhé povzdechnutí bylo ve chvíli, kdy zaútočili na Jiřího Dolejše, a mnozí si pamatují, v jakém stavu přišel. A musel bych připomenout útoky, které jsme zažívali, ať už s obrázky šibenic, nebo pistolí u hlavy. Přesto jsme nikdy nevyvolávali žádné jednání, které by tady bylo.

Takže vážení, prosím, jsem přesvědčen, že nové usnesení je možné. Není úplně nutné, ale zato je nutné, aby zasedl výbor pro bezpečnost a začal se tím vážně zabývat, aby vyslechl zprávu Policie České republiky, v jakém stadiu je vyšetřování útoku na pana Jakla, aby vyslechl zprávu zpravodajských služeb, jak se šíří nenávist mezi lidmi, kdo je tím iniciátorem. A musel bych říct, že když se podívám na sociální sítě, jak to tady připomněl Radim Fiala, tak je mi zle, když někdo zlehčuje onen odporný tweet Nory Fridrichové. Já si nemyslím, že někdo takový, kdo pracuje ve veřejnoprávní televizi, si může dovolit posílat lidi na čtyřicet let mimo Evropskou unii. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Já se chci ujistit, že tam nezazněl procedurální návrh to odročit. Vypadá to, že ne, tak v tom případě s faktickou poznámkou pan poslanec Veselý, poté pan poslanec Výborný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji. Já budu daleko kratší. Chci reagovat na kolegyni Hyťhovou, které se moje vystoupení předtím nelíbilo, tak jí tady chci přečíst, když jí to tak vadilo, co prohlásila její kolegyně při projednávání sňatků osob stejného pohlaví: "Dnes možná zlegalizujeme sňatky homosexuálů. Tak se ptám, kdo přijde na řadu příště? Bisexuálové a sňatky ve třech, ve čtyřech? Pedofilové a sňatky s dětmi? Zoofilové a sňatky se zvířaty?" Podle mého názoru je to jednoznačně srovnávání osob, které preferují stejné pohlaví, s těmito sexuálními úchylkami. Nezlobte se. (Neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Elektronická přihláška má přednost, to je faktická, takže pan poslanec Výborný, poté pan předseda Okamura. Prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já budu velmi stručný. Pokud jde o jakékoliv násilí s jakoukoliv politickou motivací, vždycky jsme ho jako KDU-ČSL odsuzovali a je úplně jedno, proti komu je namířeno. Jenom bych poprosil soudruha Filipa, aby si přestal brát do úst KDU-ČSL, protože ať si každý zamete před svým prahem. Jestli jsme my někdy vyzývali k nějakým útokům na kohokoliv z KSČM, tak to tady pojďte doložit. Pan předseda odešel.

Vaším prostřednictvím, pane předsedo Kováčiku, pojďte to říct. Jestli něco kritizujeme a budeme to říkat vždycky, tak je to ideologie, ve které jste hluboce zakořeněni a která má za sebou samozřejmě tu historii, kterou všichni známe, a to je krev na rukou. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já si myslím, že je, vážené dámy a pánové, čas po vystoupení poslance ČSSD pana Veselého, abychom tedy zapřemýšleli, jestli si nevezmeme malinko pauzu, dvacet minut se připravíme a celý zbytek budeme věnovat kauzám ČSSD, podpisu Bohuslavy Sobotky, který podepsal privatizaci OKD. Pojďme se o tom bavit. Mě taky napadá vlastně ten soud v regionálním operačním programu Severozápad. Nebylo to náhodou u soudu, neříkali svědci, že dávali 1 milion 100 tisíc exponenti ČSSD? Vykrádali dotace, dělali nějaké zlodějny, jsou podezřelí z nějakých zlodějen? Já si nemůžu přesně vzpomenout, ale já bych si to teď dozjistil a celý zbytek do 21 hodin bychom tedy věnovali zlodějnám, lidem odsouzeným v ČSSD za podvody. Myslím, že by to bylo skvělé téma.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane místopředsedo, já vás musím asi upozornit, že pořad dnešní schůze již byl schválen a že bychom se měli věnovat věci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ale on nemluvil... Ale tady pan poslanec, vaším prostřednictvím, nemluví k tomu tématu toho bodu. My jsme tady měli bod. Já přesně vím, co jsem navrhoval. On mluví úplně k něčemu jinému. Bod se jmenoval Projednání opakovaného fyzického útoku na člena RRTV. Tak nechápu, proč tady o tom mluví. A já bych rád tím pádem rozebral zlodějiny, podvody a odsouzené lidi za ČSSD. Jako abychom si to přesně zrekapitulovali.

A já udělám jednu věc, pane poslanče, ještě si to rozmyslím, že já s přednostním právem si to připravím. A mám dojem, že je úterý, a až bude nějaké zahájení schůze, že budu úvodní hodinku věnovat kauzám ČSSD, vašim zlodějinám, podvodům, odsouzeným lidem. Zrekapitulujeme si to od roku 1990 - všechny vaše sliby. Takže jestli budete v tomto pokračovat, já mám času dost. Já si to připravím a budu tu až do voleb. Věnuji tomu každou hodinu tady na úvod. Každou hodinu každý den, co bude schůze. A budu vám tady rekapitulovat v přímém přenosu vaše kauzy ČSSD. A klidně můžeme. Jestli chcete, můžeme. (Potlesk poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik, poté paní poslankyně Gajdůšková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, já už bych docela rád hlasoval o onom krátkém usnesení. Ostatně bude to podruhé, protože už jednou jsme takové usnesení přijali, v minulém týdnu tuším. Ale když už se ta diskuse takhle rozproudila, byl jsem vyzván, abych reagoval o té krvi na rukou.

Musím se zastat dnes většiny členů Komunistické strany Čech a Moravy, která vznikla po převratu a jejíž většina členů vstoupila do této strany až po převratu. Předtím nebyli komunisty. Takže prosím, vyprošuji si ony věčné nejapné poznámky o krvi na rukou, protože to bych já zase musel ukazovat na krev na rukou vyvrácených celých civilizací, ať už to byly křížové výpravy, ať už to bylo v Jižní Americe vyvrácení Aztéků, Inků a podobně ve jménu kříže. Neudělám to.

Ale byl to komunistický poslanec, kterému drželi u hlavy pistoli. Pachatel byl odsouzen. Byl to politický útok. A koneckonců byl jsem to já, který dnes ráno u Hlavní pošty byl obětí v uvozovkách, nebo cílem verbálního útoku: "Komunisto jeden, patříš na šibenici!"

Takže přátelé, ať již budeme hlasovat tak, nebo tak, důležité je to, že je třeba, aby to téma nezapadlo, projednal to bezpečnostní výbor, jak tady bylo řečeno, a hlavně abychom všichni, jak tady jsme, nezavdávali příčiny k eskalaci politického sporu, který různé vyšinuté kreatury mohou potom přetavit v ten útok fyzický. A já osobně, jsem člověk velmi mírumilovný, odsuzuji všechny útoky fyzického charakteru i slovního charakteru. To nepatří mezi slušné lidi. A chceme-li, aby naše společnost někam šla (upozornění na čas), tak se pojďme zklidnit a pojďme po meritu věci. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní paní poslankyně Gajdůšková, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Žáček. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, požádám vás, abyste se vaším prostřednictvím zeptal pana místopředsedy Okamury, jestli jeho předchozí faktickou poznámku máme brát jako sociální demokraté jako zastrašování, jako nátlak, jako vyhrožování. Já jako poslankyně za sociální demokracii jsem jeho vystoupení přesně takto vnímala. Nemělo nic společného s tím, že se bavíme o tom, že násilí proti komukoli je ve společnosti nepřijatelné a nepřípustné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda vaši otázku slyšel. Uvidíme, jestli bude reagovat. A nyní pan poslanec Žáček s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Žáček: Děkuji za slovo. Já jsem také trpělivě čekal na hlasování, ale ono to někdy úplně nejde se dočkat toho, co je nejlogičtější.

Pochopitelně musím reagovat. Jenom připomínám, že i ta dnešní demonstrace vychází z roku 1989. Myslím si, že ty odkazy jsou naprosto jasné. (Nesouhlasné reakce z lavic ANO.) My si tento rok taky připomínáme. Tak jenom tady zopakuji, z čeho jsme vlastně vzešli. Vzešli jsme z obrovského politického násilí, z toho mlácení na ulicích, které bylo organizováno ve jménu komunistické strany. Bez toho bychom zde neseděli. Na Národní třídě 17. listopadu to komunisté s tím násilím přehnali, a proto jsme zde svobodní. Toto si přiznejme.

Čili já jenom reaguji, aby mě zde komunisté poučovali, jak se chovat, tak to si myslím, že je naprosto nemístné v tento rok. Odbočujeme od našeho politického vývoje. A to si myslím, že šťastné není. Čili vzešli jsme z politického násilí, které vyvrcholilo v listopadu 1989. To je nutné připomenout dnes.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A to je v tuhle chvíli poslední faktická poznámka. Stejně tak nemám žádné přihlášky do rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí z místa, všeobecnou rozpravu končím. Předpokládám, že není zájem o závěrečné slovo. Stejně tak nebyly předneseny žádné návrhy, o kterých by se v tuto chvíli mělo hlasovat, takže zahajuji rozpravu podrobnou a poprosím o načtení případných návrhů. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jenom bych tady zopakoval tu jednu větu. Navrhujeme usnesení ve znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky považuje podobné útoky, jako byly na člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla, za nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v České republice." Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a budeme hlasovat, pokud tedy není zájem o závěrečné slovo, což neočekávám. Návrh jsme slyšeli. Pane zpravodaji, myslím, že procedura je jasná. Všechny vás odhlásím, protože řady prořídly. Prosím, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Ano, svolám do sálu kolegy, kteří případně odešli.

Vypadá to, že počet se nám již celkem ustálil. Myslím, že si návrh usnesení pamatujeme. Pokud není potřeba, tak ho znovu přednášet nebudeme.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 448 je přihlášeno 119 poslanců a poslankyň, pro 117, proti 1, 1 se zdržel. Usnesení bylo přijato.

 

Tím jsme vyčerpali tento bod. Děkuji všem, kteří to vydrželi.

Pořad jsme nevyčerpali, nicméně je po 19. hodině a nemůžeme tedy probírat návrhy zákonů, takže dnešní jednání končí a přerušuji tuto schůzi do zítřka do 9 hodin, kdy budeme pokračovat dle schváleného pořadu. Jako první věc nás čekají třetí čtení.

 

(Jednání skončilo v 19.58 hodin.)

Aktualizováno 8. 7. 2019 v 8:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP