(17.40 hodin)

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, klub Starostů a nezávislých podpoří sněmovní verzi, a tedy zachování informačního příkazu.

Zaznělo zde z úst pana předsedy Michálka, prostřednictvím pana předsedajícího, že někdy skutečně dochází k šikaně obcí, a to lidmi, kteří jsou buď vyšinutí, nebo toto zneužívají k politickému boji. Jsou ovšem známy případy, kdy to někteří občané využívají i ke svému obohacení. Je znám případ pana Míky, který žádal o informace po celé republice, napadal tyto žádosti a následně se soudil o finanční vyrovnání, protože nebyl spokojen s tím, jak obce odpovídají. Pan Míka veřejně slíbil, a to na základě nařízeného soudního jednání, že už se takto chovat nebude. A není to ojedinělý příkaz.

Tím chci říci, nechme tedy informační příkaz a tímto chráníme žadatele o informace. Ale zároveň budu pevně věřit, doufat a žádat Ministerstvo vnitra, aby ochránilo nejenom žadatele, ale právě i poskytovatele informací, kteří jsou v řadě případů šikanováni. Jedná se právě o menší obce, které jsou zahlceny žádostmi o informace, a řada úředníků je vyblokována právě proto, aby mohla splnit povinnost poskytnout informaci. Takže doufám, že v rámci připravované novely zákona 106 budou chráněna práva nejenom žadatelů, ale i poskytovatelů informací. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan ministr Hamáček. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Velmi krátce v reakci na pana poslance Bendu i paní poslankyni Kovářovou.

K panu poslanci Bendovi. Chápu, že má nějakou historickou zkušenost, ale znovu za Ministerstvo vnitra zopakuji, že ten zákon máme připraven, a pokud se nestane nic neočekávaného, v březnu půjde do vlády.

K vám oběma, prostřednictvím předsedajícího. Počítáme s tím, že zákon bude obsahovat ustanovení, které ochrání povinné subjekty před šikanózními žádostmi o informace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem. Má zájem paní senátorka? Ano, prosím, paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Anna Hubáčková: Děkuji za všechny názory, které zazněly. A právě ten názor, aby byly na stejné úrovni řešeny jak problémy žadatele, tak problémy poskytovatele, byl ten důvod, proč jsme odkazovali, aby se to řešilo v rámci projednávání zákona 106, nikoliv v zákoně 101. Znovu bych se na vás obrátila s žádostí o podporu senátní verze. Děkuji. (Zní gong.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Než přistoupíme k hlasování, jsou zde dvě omluvy. Pan poslanec Jan Farský se omlouvá z dnešního jednání od 18 hodin do konce jednacího dne. Z dnešního jednání se ze zdravotních důvodů od 18 do 20 hodin omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová.

Nyní přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Seznámím vás s návrhem usnesení, které zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, podle sněmovního tisku 139/13, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 139/14."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 213 přihlášeno 185 poslanců, pro 26, proti 38. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní tedy budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Kvorum už máme správně nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 139/13."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 214 přihlášeno 186 poslanců, pro 147, proti 10. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji paní senátorce a panu místopředsedovi vlády.

 

Otevírám další bod, kterým je

3.
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti daní a některé další zákony
/sněmovní tisk 206/5/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 206/6. Informace k pozměňovacím návrhům máme v naší poště. Vítám tady pana senátora Vladislava Vilímce.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane senátore, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřila k senátním návrhům, které vrátily daňový balíček na rok 2019 zpět do Poslanecké sněmovny.

Daňový balíček z dílny Ministerstva financí obsahuje zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít v tomto roce. Jedná se například o opatření proti agresivnímu daňovému plánování, zejména ze strany nadnárodních skupin, ale také o opatření, které sníží daňovou zátěž podnikatelů, fyzických osob, živnostníků, jako jsou výdajové paušály nebo zjednodušení daňových odpočtů na podporu výzkumu a vývoje. V neposlední řadě reaguje daňový balíček na hrozbu zvýšení cen tepla snížením DPH z 15 % na 10 a také nově zavádí zdanění takzvaného zahřívaného tabáku.

Poslanecká sněmovna schválila daňový balíček dne 21. prosince 2018. Pokud si vzpomínám, tak to bylo většinou hlasů, kolem 150 hlasů poslanců. Senátoři však poslancům zákon vrátili s pozměňovacími návrhy, s nimiž Ministerstvo financí nesouhlasí a jejichž přijetí by s sebou neslo nežádoucí dopady. Dovolte, abych je shrnula.

Jedním z pozměňovacích návrhů Senát prosazuje zahrnout do daňového balíčku snížení sazby DPH ve vybraných sektorech, například ve stravování, v některých řemeslných a odborných službách, u vodného a stočného. Toto snížení DPH u stejných činností je ale obsaženo v novele zákona o evidenci tržeb a je její nedílnou součástí, byť je právní úprava rozdělena do dvou samostatných zákonů. Toto snížení má podnikatelům ze zbývajících fází náběhu EET kompenzovat náklady na její zavedení a zároveň je pozitivně motivovat k řádnému plnění daňových povinností. Přijetí jedné změny bez druhé by bylo z pohledu daňové politiky nekoherentní a nedává tak smysl ji přesouvat do jiného vládního návrhu. Proto s pozměňovacím návrhem Senátu nemohu souhlasit. Novela zákona o evidenci tržeb, která obsahuje snížení DPH na vybrané služby, je v Poslanecké sněmovně od loňského června. Takže kdyby skutečně záleželo na tom, aby tyto změny byly co nejdříve účinné a co nejdříve dopadly na poplatníky a plátce, tak tady určitě byla celá řada různých šancí, aby dnes byly v účinnosti a platily. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP