(17.30 hodin)
(pokračuje Benda)

Já si myslím, že stošestku je třeba zásadním způsobem změnit. Už jsem tady upozorňoval na otázku zveřejňování z trestních řízení zejména v oblasti uvalování vazeb a toho, že se rozhodnutí o vazbě pokládá za konečné, a tím pádem je zveřejněno. Obávám se, že tento problém přesto, že ve vládním návrhu vyřešen byl, tak tím, jak posléze Ministerstvo vnitra dospělo k nějakému konsenzuálnímu návrhu s některými poslanci z pirátské strany, do budoucna vyřešen není, že se v podstatě zopakovalo jenom stávající znění. A stejně tak si myslím, že je nezbytně nutné, a narážíme na to na všech úrovních, upravit právě povinnost sdílet informace pro jednotlivé veřejné subjekty, aby nebyla skrzevá tuto povinnost naprosto blokována jejich činnost.

Už vám řeknou i předsedové soudů, že mají jednoho až tři pracovníky, kteří nedělají nic jiného, než odpovídají na stošestku. Jsou obce, které už jsou zcela zahlcené. A to může být prostě jeden občan, který si vymýšlí naprosto nesmyslné dotazy, tvrdí, že jsou to dotazy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Není dnes způsob, jak odmítnout řešit, jestli přeletělo nad obcí UFO nebo nepřeletělo nad obcí UFO. Kdybyste viděli, co se občas odpovídá i za tuto Sněmovnu, co sem směřuje za dotazy, kdy tady sedí několik lidí na nějakém oddělení stížností občanů a píšou zoufalé story. Jednu jsem měl možnost číst: Proč ústavněprávní výbor neprojednává, že jsme v jiné Evropské unii, než do které jsme vstupovali? A teď na to odpovídejte! Odpovídejte, píšete dvě stránky naprosto nesmyslných textů.

Já si myslím, že je třeba stošestku otevřít zásadním způsobem, neřešit jenom vládní problémy, které si tam vláda pokusila vyřešit, ale myslím, že pak změnami, které v tom byly navrženy - je otázka, jestli opravdu obsahují všechno toto, a není možné říct jenom: začleníme informační příkaz, abychom ulehčili získávání informací, a současně nezačleníme do stošestky nějakou ochranu orgánů veřejné moci před naprosto zjevnou šikanou, ke které v řadě případů dochází.

A tady mě mrzí, že bohužel jsme se vydali cestou jenom dílčích řešení. Myslím si, že to, co zvolil Senát, který řekl "nesahejte do stošestky, nesahejte do zdravotních zákonů, které s tím bezprostředně nesouvisejí", by bylo vhodnější řešení, přinést posléze vládní novelu, ať už sdílení informací ve zdravotnictví, nebo vládní novelu zákona o svobodném přístupu k informacím, a nad ní se nějakým způsobem poradit.

Takže já se kloním k tomu, abychom schválili senátní verzi, nikoliv poslaneckou, protože si myslím, že poslanecká verze vyvolá více komplikací, než kolik jich vyřeší. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní se zeptám ještě zpravodajů dalších výborů, zda si přejí vystoupit. Zpravodaj petičního výboru pan poslanec Luzar? Ne. Zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Běhounek? Také ne. Zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jiří Bláha - si také nepřeje vystoupit. A zpravodaj volebního výboru pan poslanec Tomáš Martínek, přeje si vystoupit k pozměňovacím návrhům Senátu? Nepřeje. Zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Martin Kupka - si také nepřeje vystoupit. Děkuji. Tím jsme se vyrovnali se stanovisky zpravodajů jednotlivých výborů a otevírám rozpravu.

Pan předseda Michálek se nemůže přihlásit s faktickou poznámkou, ale může se přihlásit do rozpravy s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji, opravdu jenom krátká reakce na pana předsedu Bendu. Pokud umožníme Úřadu pro ochranu osobních údajů vykonávat působnost v oblasti práva na informace, tak konečně budeme mít jeden úřad, kde se to bude metodicky sbíhat pod jednou střechou. Může se tam a má se tam nastavit praxe toho, jak se vypořádat s případy zneužití práva na informace. Já zcela souhlasím s tím, co jste říkal, že existují patologické případy lidí, kteří mají třeba duševní poruchy, většinou se jim stala nějaká křivda a léčí si to skrze zneužívání nějakých institutů, podáváním nějakých žádostí a podobně. Někdy je to dokonce zneužíváno k tomu, že jedna opoziční část totálním způsobem zahltí jinou část, zejména na malé obci. Ale to se skutečně děje. Případy zneužití práva na informace budou řešeny v té vládní novele.

Nicméně byla tady dohoda na tom, že informační příkaz se zavede. Myslím si, že to je správné. Osobně si myslím, že to je správné. Posledních cca deset patnáct let mi dává za pravdu, že z připomínkového řízení tento institut nikdy nevypadl. Takže je dobře, že Poslanecká sněmovna se toho chopila. Bylo potřeba do toho říznout. Myslím si, že to povede k většímu zprůhlednění státní správy a že se tím konečně vypořádáme s letitými námitkami, že dochází k obstrukcím ze strany některých úřadů, které zase zneužívají svoji vrchnostenskou pravomoc, a vytvářejí se nekonečná kolečka, stojí to veřejnou správu obrovské peníze, protože ti úředníci zpracovávají tu jednu a tutéž věc do kolečka. Já jsem to viděl na jednom úřadě, nebudu říkat na kterém, kde se produkovalo dvacetkrát za sebou totéž rozhodnutí, a neexistoval procesní způsob, jak se z toho dostat. Takže v tomto ohledu si myslím, že zavedení informačního příkazu je krokem správným směrem. Ale nechci teď do toho zabíhat, myslím, že jsme to podrobně prodiskutovali v předchozím bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, jenom tedy opravdu krátká reakce na to, co teď zaznělo. Není tak úplně pravda, že tady došlo ke konsenzu, že má do zákona o zpracování osobních údajů být zapracován informační příkaz. Myslím si, že k takovému konsenzu nedošlo. Ministerstvo vnitra poměrně jednoznačně říkalo ano, jsme připraveni, a říkali jsme to na půdě ústavněprávního výboru téměř všichni, jsme připraveni informační příkaz zřídit. Jsme dokonce připraveni ho dát na Úřad na ochranu osobních údajů, protože je rozumné, aby se tam, kde se posuzuje právo na informace a jeho ochrana, také posuzovalo, jakým způsobem bude vydáváno. Ale současně to nedoporučily výbory. Proběhlo tady nějaké poměrně zvláštní hlasování ve Sněmovně, při kterém byla získána většina. Já ji nezpochybňuji, ta byla. Ale nebyl to žádný úplný konsenzus této Sněmovny, a pokud vím, tak naopak předtím probíhala jednání, která říkala: budeme řešit, ale budeme řešit až v následujících bodech.

A pak je tam samozřejmě jeden velký problém, že v okamžiku, kdy jsme tento návrh zákona schvalovali, resp. kdy vůbec ty návrhy byly uplatněny, tak se předpokládalo, bude vytvořena poměrně dlouhá lhůta na to, aby Ministerstvo vnitra mohlo přijít s novelou právě zákona o právu na informace, ale asi i zákona o ochraně osobních údajů, a provést úpravy, které by ten informační systém uvedly... informační příkaz uvedly v život.

V současné chvíli jsme v situaci, kdy ta účinnost je navržena k 1. 1. 2020, což je za necelých 10 měsíců odtud, a je zcela zjevné, že do té doby se žádné změny informačních příkazů v reálném čase stihnout nedají. Takže já nepokládám za nejšťastnější a myslím si, že -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane poslanče, čas. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlá... Hlásí se paní poslankyně Kovářová s faktickou poznámkou, kterou jsem přehlédl. Prosím, máte slovo. (Poslankyně se hlásí s přihláškou do rozpravy.) Ano, můžete se přihlásit řádně. Prosím, máte slovo řádně do rozpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP