(9.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu nějaké omluvenky. Omlouvá se nám paní ministryně Maláčová do 11 hodin z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Rozner od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Tureček mezi 7. 3. a 15. 3. z rodinných důvodů.

A jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy? Tak pan poslanec? (Ne.) Paní ministryně, prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji, pane poslanče, za reakci. Už k té proceduře. Já jsem to vnímala tak, že ta diskuse nebyla dokončena, že to bylo přerušeno, ale budeme se tady zřejmě asi spolu o to přít. Dobře, nebudu to dále vyhrocovat.

Ale ještě znova k tomu, co jste řekl. Já už nebudu opakovat to, co jsem řekla, jenom to doplním. Možná jsem to nezdůraznila dostatečně. Kontrolovanou osobou v těch konkrétních kauzách nebyl žádný manželský pár, ale restaurace, kde prostě probíhaly ty jednotlivé svatby. A já nemám spis. To znamená, to byla kontrolovaná osoba. A ještě dodám úplně natvrdo: jestliže Finanční správa dostane jeden, dva, tři, více, já samozřejmě nevím kolik, podnětů veřejnosti o tom, že se někde neplní povinnosti, tak ona to prostě nemůže z principu povahy své činnosti ignorovat. To je všechno, co k tomu můžu dodat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Tak nejdřív k té formální věci. Usnesení Sněmovny je jasné, přesné - odmítnutí odpovědi. To je přímo usnesení Sněmovny, žádné přerušení tam nezaznělo. Příště by se vaše parlamentní agenda měla soustředit na to, jaká jsou usnesení Poslanecké sněmovny.

K tomu, co jste teď říkala. Já jsem neříkal, že kontrolovanými osobami byly novomanželské páry. Já jsem se ptal, proč při té kontrole toho zařízení byly novomanželské páry osloveny podle § 57 jako povinné osoby, ale i ty, co měly svatbu doma. Takže znovu opakuji svou otázku, protože znovu jsem na ni nedostal odpověď: z jakého titulu při daňovém řízení k nějaké konkrétní restauraci je povinnou osobou novomanželský pár, který měl svatební hostinu doma?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně si přeje reagovat? Přeje, tak prosím.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Už jenom jednu větu. Vy jste viděl ty daňové spisy? Já ne. Takže jak to víte? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Přečtu omluvenku. Omlouvá se nám paní poslankyně Golasowská od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Pan poslanec chce reagovat. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Ano. Tomu se říká mlžení a bagatelizace, to, co jste teď, paní ministryně, předvedla. Devadesát pět novomanželských párů, máte přesné informace, že všech těch devadesát pět novomanželských párů, co byly osloveny, měly přímo hostinu v té restauraci. Já nemůžu souhlasit s takovým výkladem, který jste tady řekla. Vy jste mi neodpověděla, a proto dávám návrh, podle § 112 odst. 5 jednacího řádu návrh na odmítnutí vaší odpovědi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já si jenom dovolím říct, že je to návrh na nesouhlasné stanovisko.

A nyní tedy, pokud si nikdo nepřeje pokračovat v rozpravě, bych rozpravu ukončil. Vidím žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Budeme tedy hlasovat o nesouhlasném stanovisku k interpelaci dle sněmovního tisku 371. Já v tuto chvíli nevidím dostatek přihlášených, tak zkusím zagongovat, jestli se nám podaří naplnit řady. A přicházejí poslanci.

 

Pro příchozí, budeme hlasovat o nesouhlasném stanovisku s interpelací na ministryni financí Alenu Schillerovou dle sněmovního tisku 371. Myslím, že je nás dostatek v tuto chvíli.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro nesouhlasné stanovisko. Kdo je proti?

hlasování číslo 118 je přihlášeno 85 poslankyň a poslanců, pro 39, proti 43. Nesouhlasné stanovisko nebylo přijato.

 

Jiné stanovisko navrženo nebylo, takže tím projednávání tohoto tisku končí a posuneme se dál. Děkuji všem, děkuji paní ministryni, děkuji panu poslanci.

Další interpelací je interpelace na předsedu vlády Andreje Babiše, sněmovní tisk 376, a je to interpelace paní poslankyně Richterové. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Olgy Richterové ve věci řešení sociálně vyloučených lokalit a akutních problémů sídliště Janov. Interpelace spolu s odpovědí se předkládá jako sněmovní tisk 376. Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše. Ten přítomen není, takže já nebudu otevírat rozpravu a interpelaci odkládám.

Jako další je zde interpelace na ministra kultury Antonína Staňka. Ministr kultury Antonín Staněk odpověděl na interpelaci poslance Martina Kupky ve věci ochrany unikátních historických bažantnic v Měšicích. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 381. Zahajuji rozpravu a prosil bych pana poslance Kupku. Nicméně ten posílal svoji omluvenku a já ho tady v tuto chvíli nevidím, a i když avizoval, že by měl být blízko a mohl dorazit, tak bohužel nemůžu již čekat a projednávání tisku skončí, Sněmovna k němu nezaujme žádné stanovisko.

A máme zde další interpelaci na ministryni financí Alenu Schillerovou, tentokrát je to sněmovní tisk 394. Ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslance Vojtěcha Munzara ve věci odměňování úředníků Finanční správy České republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 394. Já zahajuji rozpravu a prosím pana poslance. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Doufám, že to nyní bude lepší. Jen mi dovolte poznámku. Ono je to totiž ve stejném duchu, tato interpelace, a stejné nadužívání pravomocí způsobené přímo generálním ředitelem Finanční správy Janečkem. Já se divím tomu hlasování hnutí ANO, protože tímto hlasováním to legitimizujete, tím, že jste neodsouhlasili můj návrh na odmítnutí interpelace. Ale je to rozhodnutí každého z vás.

Vážená paní ministryně, místo ochrany občana, jeho práv před státní mocí se zde dostávají ke slovu opět tendence ochrany státní moci na úkor občana. Já už jsem to říkal u těch novomanželů a říkám to tady záměrně znovu, protože toto je obdobný případ. Státní moc v podobě Finanční správy dostala zelenou k čemukoliv, jen aby se mohlo vedení rezortu chlubit zvýšením výběru daní. V tomto tažení jim nic není svaté, ani jít na hranu, či dokonce za hranu zákona, protože v tomto vidění světa účel světí jakýkoli prostředek. A opravdu chceme takový stát?***
Přihlásit/registrovat se do ISP