(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, zahajuji třetí jednací den 27. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Prosím, abyste se přihlásili všichni svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Radek Vondráček do 12 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Aulická Jírovcová z osobních důvodů, pan poslanec Běhounek z rodinných důvodů, pan poslanec Benešík do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Birke z pracovních důvodů, pan poslanec Brázdil z pracovních důvodů, pan poslanec Černohorský mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů, paní poslankyně Dražilová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Dvořák ze zdravotních důvodů, pan poslanec Faltýnek bez udání důvodu, pan poslanec Farhan do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Farský z rodinných důvodů, pan poslanec Feri do 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Fialová z pracovních důvodů, paní poslankyně Gajdůšková z pracovních důvodů, pan poslanec Hájek mezi 11. a 18. hodinou z pracovních důvodů, paní poslankyně Hyťhová z pracovních důvodů, pan poslanec Chovanec do 11 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jarošová z pracovních důvodů, pan poslanec Kalous do 11.15 z pracovních důvodů, pan poslanec Kalousek ze zdravotních důvodů, pan poslanec Kobza do 12 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Kopřiva z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Králíček mezi 14.30 a 18.00 z pracovních důvodů, paní poslankyně Levová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Lipavský z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Luzar z osobních důvodů, paní poslankyně Matušovská do 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Matyášová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Nacher do 11 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Oborná ze zdravotních důvodů, pan poslanec Okleštěk ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Pastuchová do 11 hodin a od 14.30 z pracovních důvodů, paní poslankyně Pekarová Adamová do 10 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Pěnčíková z osobních důvodů, pan poslanec Petrtýl do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Pražák z rodinných důvodů, paní poslankyně Richterová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Sadovský do 11 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Schwarzenberg ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Šlechtová z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Vácha z pracovních důvodů, paní poslankyně Válková do 13 hodin z pracovních důvodů, paní poslankyně Vostrá do 11.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Vrána z pracovních důvodů, pan poslanec Zaorálek z důvodu zahraniční cesty a pan poslanec Žáček z důvodu zahraniční cesty.

Pan poslanec Holomčík bude hlasovat s náhradní kartou číslo 1.

Dále požádali o své omluvení tito členové vlády: pan premiér Babiš z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Hamáček z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Metnar z pracovních důvodů, pan ministr Petříček do 13 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Plaga z pracovních důvodů, pan ministr Staněk z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Ťok do 11 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Toman z pracovních důvodů a pan ministr Vojtěch do 11 hodin z pracovních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme bodem 157, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a poté proběhne jejich losování.

 

Já otevírám bod

157.
Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Na pořad jednání 27. schůze bylo předloženo celkem devět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Sněmovny.

Upozorňuji všechny poslance na ustanovení § 112 odst. 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny, který zní: Není-li interpelující poslanec na schůzi Sněmovny přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná.

Nyní přistoupíme k projednání odpovědí na písemné interpelace.

Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci neprůhledného hospodaření ČEZ a zejména jeho investic v Bulharsku. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 342. Projednání této odpovědi bylo ve čtvrtek 31. ledna 2019 přerušeno vzhledem k uplynutí času k projednání odpovědi na písemné interpelace. Ptám se, zdali ještě někdo chce vystoupit v rámci rozpravy k tomuto bodu. (Posl. Michálek krátce hovoří mimo mikrofon s předsedajícím.)

Ptám se, jestli ještě někdo chce vystoupit v rámci rozpravy k tomuto bodu, to znamená ke sněmovnímu tisku 342, což je nesouhlas s odpovědí předsedy vlády Andreje Babiše na interpelaci poslance Jakuba Michálka ve věci neprůhledného hospodaření ČEZ, zejména jeho investic v Bulharsku. Pan poslanec Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, naposledy v rámci těch písemných interpelací se nám nepodařilo tuto věc doprojednat. Dnes je pan premiér řádně omluven z důvodu zahraniční cesty, takže není možné pokračovat v projednávání té interpelace. Já navrhuji, abychom ji přerušili do přítomnosti pana premiéra.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, děkuji. To je procedurální návrh, s nímž se vyrovnáme hlasováním. Podle přítomnosti je zde dost poslanců, abychom mohli hlasovat. Takže já myslím, že je srozumitelné, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení. Kdo je proti přerušení? Já vám děkuji.

hlasování číslo 117 je přihlášeno 75 poslanců a poslankyň, pro 67, proti nikdo. Návrh byl přijat. Projednávání interpelace tedy přerušujeme a posuneme se dál.

 

Další interpelací je sněmovní tisk č. 361. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci plánovaných investic na rok 2019 a desetiletého investičního plánu. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 361. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, který není přítomen, takže ani nebudu zahajovat rozpravu a tuto interpelaci odložím.

Další interpelací je sněmovní tisk 363. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci hospodaření Kanceláře prezidenta republiky. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 363. Projednávání odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, který není přítomen, takže já opět přerušuji tuto interpelaci a posuneme se dále.

Další interpelací je sněmovní tisk 371. Ministryně financí Alena Schillerová odpověděla na interpelaci poslance Vojtěcha Munzara ve věci postupu Finanční správy České republiky při zjišťování informací novomanželského páru o svatební hostině. Informace se spolu s odpovědí a další odpovědí, kterou ministryně financí Schillerová vypracovala na základě usnesení Poslanecké sněmovny vyslovujícího nesouhlas s původní odpovědí na interpelaci, předkládá jako sněmovní tisk 371. Projednávání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti ministryně financí Aleny Schillerové, která je přítomna. Takže já zahajuji rozpravu a prosím pana poslance. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP