(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jako garančnímu výboru? (Hlasy ze sálu: Ne.) Normálně, ok. Nikdo není do rozpravy dále přihlášen, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova?

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Ano, děkuji, pane místopředsedo. Jen opravdu velmi stručně poděkuji za to, že to vypadá, že to směřuje k propuštění do projednávání ve výborech. Za ministerstvo můžu přislíbit maximální součinnost při projednávání tohoto návrhu. Jak pevně věřím, návrh se nakonec podaří prosadit, protože je tam celá řada věcí, které snižují administrativní zátěž, a to je pro nás důležité. Takže zatím díky. (Gong.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Vypořádám se s návrhem na prodloužení lhůty u projednávání o 30 dnů, která je se souhlasem navrhovatele.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 111 přihlášeni 164 poslanci a poslankyně, pro 137. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako výboru garančnímu? Pan poslanec Pávek.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo. Domnívám se, že obchodní korporace jednoznačně spadají do kompetence hospodářského výboru, takže navrhuji jako garanční výbor hospodářský výbor. A pokud neprojde jako garanční, navrhuji hospodářský výbor jako další výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je nějaký další návrh? Pokud ne, budeme hlasovat o přikázání jako výboru garančnímu ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 112 přihlášeni 164 poslanci a poslankyně, pro 121. Návrh byl přijat. (Nesouhlasné hlasy ze sálu.) Prosím.

 

Poslanec Petr Pávek: Omlouvám se, ale nejsem si jistý, jestli nemělo být nejdříve hlasováno o protinávrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Ano, mělo být. Pochybil jsem, omlouvám se. Hlasování považuji za zmatečné.

 

Budeme hlasovat o protinávrhu a to je přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? (Hlasy ze sálu.) Je to nové hlasování. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 113 přihlášeni 164 poslanci a poslankyně, pro 29, proti 68. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání jako výboru garančnímu ústavněprávnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 114 přihlášeni 164 poslanci a poslankyně, pro 137. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale mám tady návrh na přikázání hospodářskému výboru. Je nějaký další návrh? Není.

 

Nechám hlasovat o přikázání jako dalšímu výboru hospodářskému výboru.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 115 přihlášeni 164 poslanci a poslankyně, pro 137. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému jako dalšímu výboru.

 

Tím jsme se vypořádali s tímto tiskem. Přečtu omluvy. Pan poslanec Petr Třešňák od 18.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Klaus od 18.15 do 19 hodin z osobních důvodů a pan poslanec Milan Chovanec od 18 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů.

 

Další bod je

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb.,
o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 364/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Prosím, máte slovo. (V sále je velký hluk!) Poprosím Poslaneckou sněmovnu opět o klid. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Dobrý podvečer. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ráda bych vás seznámila s novelou zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů. Materiál je předkládán na základě úkolu, který vyplývá z plánu legislativních prací vlády na rok 2018.

Tento zákon nemá transpoziční charakter a vychází z podnětu dosavadní praxe, která ovšem vychází ze zákona, který měl tedy transpoziční charakter. Dosavadní praxe je založena na impulzech podnikatelských svazů a asociací, stejně tak jako od dotčených orgánů státní správy. (Hluk v sále trvá!)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, přeruším vás, paní ministryně. Nebudeme pokračovat dál, než se Poslanecká sněmovna zklidní. Znovu bych vás chtěl požádat o to, abychom se ztišili. Jednací den je dneska dlouhý, tomu rozumím, ale už se chýlí ke konci. Takže zkusme těch posledních pár minut vydržet v klidné a důstojné atmosféře. Kdo to nemůže vydržet, prosím, běžte do předsálí a tam diskutujte se svými kolegy. (Návrh ze sálu: Jmenovat na záznam.) Nechci se ještě uchýlit k tomu, abych jmenoval na záznam. Přece jenom si říkám, že jsme dospělí lidé a že se dokážeme navzájem poslouchat. Děkuji vám.

Paní ministryně, můžete pokračovat.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Děkuji. Návrh novely zákona o pohonných hmotách je předkládán z důvodu zapracování nových poznatků z dřívějšího uplatňování zákona v praxi a potřeby upřesnění pojmů v oblasti elektromobility.

Hlavními navrhovanými změnami jsou precizace výjimky z definice distributora pohonných hmot a s tím spojené omezení povinnosti podnikatelů a nové vymezení toho všeho, co je zahrnuto do pojmu výdeje pohonných hmot, který probíhá zejména mimo veřejně přístupné čerpací stanice například ve stavebnictví, v lesním průmyslu nebo v zemědělství. Smyslem těchto změn je posílení právní jistoty podnikatelské veřejnosti při extenzivním výkladu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP