(15.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Nyní jsem zaznamenal, předseda poslaneckého klubu ODS... (K posl. Pávkovi:) Prosím, vy máte k hlasování? (Posl. Pávek: Návrh na další výbor.) Návrh na další výbor. Prosím. Tak už jsem tedy ukončil to projednávání... (Neformální porada.) Tak vám dáme prostor na další výbor ještě a znovu tedy ten bod ještě otevřeme.

 

Poslanec Petr Pávek: Já jsem chtěl navrhnout projednat tuto záležitost ještě ve výboru pro zemědělství, protože se to týká zemědělství a ten obsah není lidem z výboru pro zahraniční věci znám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, dobře. Já mám na vás smůlu dneska. Předtím jsem vás přehlédl. Teď jsem se koukal a zase prostě, tím směrem ještě dlouze jsem se koukal vaším směrem... (Pobavení.) No to je zajímavé tedy. Tak pan poslanec Pávek tedy navrhuje zemědělský výbor. Slyšel jsem dobře? (Ano.) Takže ještě jednou tedy budeme nyní hlasovat k tomuto tisku, k bodu 130.

 

Takže kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 261 přihlášeno 174 poslanců, pro 143, proti 0. Návrh byl přijat a já konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru, a pro tuto chvíli projednávání končím.

 

Nyní bych tedy požádal předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru, protože jsem slyšel o té dohodě, takže v souladu s jednacím řádem jestli byste nám tedy sdělil na mikrofon, co tedy je předmětem té dohody. Slyšel jsem, že je tady dohoda poslaneckých klubů.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Došlo k dohodě předsedů poslaneckých klubů. Ta dohoda, abychom ji naplnili, tak v této chvíli navrhuji hlasováním vyřadit všechny zbývající body z pořadu schůze.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, takže já tady mám návrh na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny. Já zagonguji. Všichni víme, o čem budeme hlasovat.

Takže já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 262 přihlášeno 173 poslanců, pro 88, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Projednali jsme tedy tímto stanovený pořad 26. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.

 

(Po chvíli se o slovo hlásí posl. Kalousek.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, já se velmi omlouvám, ale na sjetině je napsáno, že jsem hlasoval pro, a já jsem byl přitom proti. Dovoluji si proto zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vy jste zpochybnil hlasování? (Ano. - Porada místopředsedů.) My jsme se tedy poradili, tak tím pádem tedy není přerušena schůze a my tedy musíme pokračovat v jednání. To znamená, budeme hlasovat o té námitce a budeme tedy znovu hlasovat. Takže já vás odhlásím. Máme tady návrh na odhlášení. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Já tedy znova zagonguji a budeme hlasovat nejprve o námitce pana poslance Miroslava Kalouska.

 

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Kalouska. Já zahajuji hlasování. Kdo souhlasí? Kdo je proti?

hlasování číslo 263 přihlášeno 153 poslanců, pro 141, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme znovu hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak přednesl na základě dohody poslaneckých klubů předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Já tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení...? Ještě návrh na odhlášení. Dobře. Já ukončuji hlasování. Odhlašuji vás. Přihlaste se prosím znovu všichni svými hlasovacími kartami.

 

Takže já znovu zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro vyřazení, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti vyřazení?

hlasování číslo 265 přihlášeno 154 poslanců, pro 97, proti 13. Návrh byl přijat.

 

Tímto konstatuji, že jsme projednali stanovený pořad 26. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Přeji hezký den.

 

(Schůze skončila v 15.56 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP