(11.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Dovolte mi, abych konstatoval, že první místopředseda vlády doručil rozhodnutí o zastupování pana ministra zahraničních věcí a dalších nepřítomných ministrů pro dnešní projednání smluv v prvním čtení, tím pověřeným ministrem bude ministr Staněk, ministr kultury. Můžeme tedy ty jednotlivé věci, u kterých ministři, kteří jsou omluveni, a to ministryně Maláčová, ministr Petříček, ministr Plaga, ministr Toman, kteří jsou tedy omluveni z dnešního jednání, budou nahrazeni ministrem kultury.

 

Poprvé využiji tohoto pověření k tomu, abychom projednali bod

121.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I
Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 122/ - prvé čtení

Pan ministr kultury je už u stolku zpravodajů. Pan kolega Mihola, který je zpravodajem, už také míří ke stolku zpravodajů. Kolegu Krejzu požádám, protože jsem to už rozhodnutím přeložil na konec, takže tu stodevatenáctku opravdu budeme řešit. Pan kolega Kněžínek je u tohoto bodu pověřen, vezme doping ve sportu a já mu hned udělím slovo. Kolega Mihola už je u stolku zpravodajů. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Jenom velmi stručně. Česká republika už je smluvní stranou mezinárodní úmluvy proti dopingu, která byla uzavřena v Paříži v roce 2005 a pro Českou republiku je závazná, platná od roku 2007. Součástí této úmluvy jsou také přílohy, ve kterých jsou obsaženy dopingové látky, které jsou zakázány. A v podstatě, jak plyne čas, dochází k určitému vývoji na poli dopingových látek. Proto je v zásadě každý rok tato úmluva aktualizována a nejinak je tomu i pro rok 2018... (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám, pane ministře, rozumím. Požádám sněmovnu o klid. Pokud budeme v klidu a důstojně projednávat smlouvy, jsme schopni projednat do 13 hodin opravdu snad velký počet, ne-li všechny, které jsou předloženy k projednání. Pokračujte, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. To znamená, i ta stávající aktualizace přílohy číslo I reaguje právě na aktuální vývoj v oblasti dopingových látek. Asi nejzajímavější změnou, která stojí za zmínku, je, že alkohol již nebude považován za dopingovou látku. Zákaz alkoholu bude přímo v gesci mezinárodních sportovních federací podle jejich sportovně technických předpisů.

Předložený návrh nemá žádné dopady na státní rozpočet a vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o víceméně technickou úpravu, tak prosím o podporu této mezinárodní smlouvy a o to, aby byla postoupena k dalšímu projednání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Kněžínkovi. Nyní požádám pana kolegu Miholu o zpravodajskou zprávu v prvém čtení. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v podstatě meritum návrhu nebo této mezinárodní úmluvy tady pan ministr řekl. Tu přípravu máme velmi podobnou, tak já skutečně jenom zdůrazním to, že se jedná o technické opatření, nebo o ty úpravy, které jsou v příloze I, tedy v tom seznamu zakázaných látek a metod a jsou seřazeny již od roku 2017.

Doporučuji, aby tuto mezinárodní úmluvu proti dopingu ve sportu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. A také bych doporučil zkrácení lhůty na projednání na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. To budete muset zopakovat v rozpravě, protože to samozřejmě avizujete ve své zpravodajské zprávě. Budeme tedy pokračovat právě rozpravou, kterou jsem otevřel. Nemám do ní žádnou přihlášku, prosím tedy o zopakování vašeho návrhu o přikázání.

 

Poslanec Jiří Mihola: Ano. Ještě jednou doporučuji k projednání tuto mezinárodní úmluvu výboru pro vědu, vzdělávání, mládež, kulturu a tělovýchovu. A doporučuji zkrácení lhůty k projednání na 30 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Můžeme tedy přejít k přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Padl druhý návrh, a to je přikázat výboru pro školství, vědu, kulturu. Můžeme tedy o tomto protinávrhu hlasovat jako o prvním s tím, že organizační výbor na svém rozhodnutí trvá a budeme tedy hlasovat i o druhém výboru.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 216 a ptám se, kdo je pro přikázání školskému výboru. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 216, z přihlášených 179 pro 112, proti 2. (Poslankyně Majerová Zahradníková namítá ze své lavice.)

 

Aha, tak já vás všechny odhlásím na požadavek z pléna paní kolegyně Zahradníkové. Budeme tedy hlasovat znovu o přikázání školskému výboru tisku 122 s tím, že půjde o hlasování dvě stě sedmnáct. Požádám vás všechny o přihlášení svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, budeme hlasovat. Ještě prosím nehlasujte, protože jsem ještě hlasování nezahájil... Myslím, že už je ustálen počet přihlášených.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 217 a ptám se, kdo je pro přikázání školskému výboru tisku 122. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 217, když hlasování číslo 216 bylo prohlášeno za zmatečné. Z přihlášených 142 poslanců pro 119, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Dalším výborem, kterému bude přikázán tento tisk, bude výbor zahraniční.

Rozhodneme v hlasování číslo 218, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 218. Z přítomných 146 pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že bylo přikázáno výboru školskému a výboru zahraničnímu.

 

A nyní budeme hlasovat o zkrácení lhůty na 30 dnů.

Zahájil jsem hlasování číslo 219 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 219. Z přítomných 147 pro 100, proti 8. Návrh byl přijat. Lhůta k projednání výborům byla zkrácena na 30 dnů.

 

Děkuji zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím bod 121.***
Přihlásit/registrovat se do ISP