(19.30 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Když jsem poprvé vystupoval k tomuto bodu, tak jsem vyjádřil jistou nespokojenost s tím, že jednáme takhle pozdě večer. Nespokojenost trvá, takže mi dovolte, abych přednesl procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do zítřejší 11. hodiny. Děkuji. A prosil bych o odhlášení všech poslanců.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Samozřejmě, že tak učiním. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Zagonguji, aby všichni ti, kteří se chtějí zúčastnit hlasování, měli šanci se důstojným způsobem dostat do jednací síně.

 

Pro ty, kteří neslyšeli návrh pana předsedy poslaneckého klubu ODS, je návrh na přerušení projednávání do zítra do 9. hodiny ranní, resp. do 11. hodiny, protože v 9 hodin jsou odpovědi na písemné interpelace. A připomínám, že před sebou máme pět posledních přihlášených. Hlasovat můžeme, protože je nás více než 67, v hlasování číslo 73.

Ptám se, kdo je pro přerušení do 11 hodin do zítřejšího dne, tedy 6. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 91 poslance pro 16, proti 59. Váš návrh neprošel, pane poslanče.

 

Můžeme tedy pokračovat. A budeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Hany Aulické, připraví se pan kolega Kováčik. Zároveň prohlašuji hlasování číslo 74 za zmatečné, to je jenom tím, že jsem ho spustil, aniž bych uvedl důvod, pro který by mělo být hlasováno. Tak, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, chápu, že už je docela pozdní hodina, ale myslím si, že pro všechny poslankyně a poslance zase není úplně nic nového, že jednáme i v této době.

Každopádně bych chtěla načíst svůj pozměňovací návrh, který se týká navýšení na sociální služby ve státním rozpočtu, a to v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí o 200 mil. korun. Já myslím, že zdůvodnění ani nemusím protahovat. Všichni asi víme... (V sále se poslanci nahlas baví.)

Já chápu, že sociální služby asi nejsou taková úplně politická doména, tak některé už asi -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám, paní poslankyně, samozřejmě zjednám pořádek a klid. Hloučky, které tady jsou, požádám, aby diskutovaly jiné téma, než je druhé čtení státního rozpočtu, mimo jednací sál. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Já také děkuji, pane místopředsedo.

Každopádně bych jenom chtěla upozornit na to, že i bohužel tento rok je opět výrazně podfinancována oblast na sociální služby, kdy krajům bylo slibováno, že na sociální služby půjde zhruba 17 miliard. Bohužel v té konečné fázi státního rozpočtu nedošlo k těmto číslům, a tak i po dalších jednáních - a vím, že samozřejmě i někteří kolegové dávají daleko vyšší částku, ale myslím si, že ta jednání opravdu vedla k nějakému velkému kompromisu a že na sociální služby se nakonec dostanou potřebné finance tak, aby i kraje, kterým se nedostává každý rok všech žádaných peněz, tak aby ty finance opravdu dostaly.

Proto dávám svůj pozměňovací návrh pod číslem 1818 na 200 milionů. A jenom bych chtěla upozornit, že přesun těchto 200 milionů je pouze v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí, tedy v kapitole 313. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické. Nyní pan poslanec Pavel Kováčik se svým vystoupením. Ještě než vám dám slovo, pane předsedo, omlouvá se paní poslankyně Dana Balcarová od 20 hodin. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážená vládo, paní kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych na chviličku přitáhl vaši pozornost. Nebudu dávat pozměňovací návrh ke státnímu rozpočtu, a přesto přednesu návrh, kterým jako Poslanecká sněmovna bychom doprovodili zákon o státním rozpočtu v okamžiku, kdy bude přijat, o doprovodné usnesení. Já vás žádám, abyste s pozorností vyslechli můj návrh a při hlasování ve třetím čtení, resp. po třetím čtení státního rozpočtu, jej podpořili.

Odůvodnění. Voda se stává, jak mnohokrát se zde v diskusích v Poslanecké sněmovně potvrdilo, strategickou surovinou. Ukazuje se, že bylo docela chybou pustit vlastnictví vodních zdrojů a vodárenských soustav do cizích rukou. Ta privatizace nebyla úplně šťastná. Máme jednu z nejdražších plateb vodného a stočného, čili cen vody pro obyvatele, v Evropě zcela určitě v poměru ke spotřebnímu koši, resp. k průměrnému příjmu, a o to více k průměrnému důchodu. A vývoj posledních let v oblasti zásobování obyvatelstva vodou je čím dál tím nepříznivější. Jen pro připomenutí, už to tady také zaznělo, více než 300 obcí v České republice bylo třeba v letošním roce dotovat dodávkami vody přímo do jejich obecních vodojemů, protože prostě zdroje, které měly, vyschly. V řadě případů dochází k propojování vodárenských soustav jednotlivých obcí nebo svazků obcí, tak aby alespoň dočasně po dobu, než budou ony zdroje vyčerpány, se sousedním obcím pomohlo.

Jsem přesvědčen o tom - a čím dál tím více už to nejsme jenom my komunisté, ale čím dál tím více hlasů jak od veřejnosti, tak od některých z vás, kolegyně a kolegové z jiných poslaneckých klubů, slyšíme, že je na čase, aby se voda vrátila do českých rukou, když to řeknu hodně zkráceně. K tomu ale, jsem přesvědčen, musíme jako zákonodárci vytvořit alespoň primárně základní podmínky. Tou podmínkou je, aby ty obce měly šanci vůbec zpátky vykoupit, protože my nehovoříme o znárodnění, ale aby měly obce možnost vykoupit nebo odkoupit podíly ve firmách, které jsou se zahraniční účastí, vlastní ty společnosti, ty soustavy, aby měly možnost odkoupit ty vlastnické podíly do obecních, čili veřejných rukou.

Proto mi dovolte, abych se pokusil, když už v rámci rezortu Ministerstva zemědělství je do státního rozpočtu zhruba miliarda odčerpávána z Lesů České republiky, a při vší úctě k panu kolegovi Holomčíkovi, pokud neprojde jeho návrh na to, aby se toto nestalo, tak tady bude miliarda, kterou by bylo dobře vrátit tomu rezortu a použít ji vázaně právě na účel návratu vody do veřejných rukou.

Proto mi dovolte přečíst návrh, předložit vám návrh doprovodného usnesení k návrhu státního rozpočtu pro rok 2019 a ten zní takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky o navýšení výdajů rozpočtu rezortu Ministerstva zemědělství o 1 mld. korun k přednostnímu použití na výkup majetkových podílů společností vodovodů a kanalizací do majetku obcí.

Je to velmi jednoduché usnesení, jasné a zřetelné, bez nějakých háčků a zatáček a bez nějakých nejasností. Prosím vás tedy, abyste ve třetím čtení vzali tuto celospolečenskou potřebu v úvahu a návrh podpořili. Děkuji za pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP