(19.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kováčikovi za jeho vystoupení. Nyní s faktickou poznámkou pan kolega Miroslav Kalousek. Paní kolegyně Kovářová se odhlásila z té přihlášky, kterou tady měla, osobně to byla říct, takže proto tam ubyli dva najednou. Prosím, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jenom drobnou poznámku k tomu, co teď přednesl pan předseda Kováčik. Samozřejmě je to jeho právo a je to hlasovatelné, ale co se týče rozpočtu, tak suverén je Sněmovna, nikoliv vláda. Takže pokud se tak Sněmovna rozhodne, tak by neměla vládu žádat, ale měl by padnout pozměňovací návrh na tu miliardu a mělo by se o něm hlasovat. Pak by to byla jaksi vyřízená věc. Leč samozřejmě, jak jsem řekl, je to vaše právo. Jenom to obtížně chápu, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě faktická poznámka pana předsedy Kováčika. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Jenom krátkou reakci vaším prostřednictvím, pane předsedající, směrem k panu kolegovi Kalouskovi. Jak to tak dlouhá léta běží, jsem přesvědčen, pane kolego Kalousku, že pro pozměňovací návrh tohoto typu byste nehlasoval, ani pro ten návrh státního rozpočtu, byť by byl ten pozměňovací návrh schválen, zatímco pro toto doprovodné usnesení s klidným svědomím můžete hlasovat i vy. Proto jsem zvolil cestu doprovodného usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce, ještě faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl poprosit pana předsedu Kováčika, zda by mohl provést nějaký ekonomický odhad, kolik by obce a města musely zaplatit za ty obchodní podíly. Jsem si jist, že ta navržená částka, nebo částka, o které pan předseda Kováčik mluví, by zdaleka nestačila. A jenom pro vysvětlení, já pro takové usnesení s klidným svědomím hlasovat nemohu, když pan předseda Kováčik je přesvědčen, že pro něj může každý s klidným svědomím hlasovat. Já pro něj hlasovat nebudu ani s klidným, ani s neklidným svědomím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě další faktická poznámka pana poslance Kováčika. Ještě než vám dám slovo, pane předsedo, tak se od 19.30 do 22.00 hodin z rodinných důvodů omlouvá paní poslankyně Richterová. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, směrem k panu kolegovi Stanjurovi. U vás, pane kolego, bych neočekával ani s klidným, ani s neklidným svědomím, že byste pro tento návrh hlasoval.

A co se týká ekonomického rozboru, jde o první krůček, který má jasně a zřetelně dát najevo vůli Poslanecké sněmovny, že tento bolavý problém se dá řešit, a na základě řekněme poptávky nebo možné odhadované přesnější poptávky potom bude možno řádně pro příští rozpočet stanovit kapitolu, zhruba její výši nebo výši prostředků, které se pro ni použijí, a také zdroje. Toto je použití těch zdrojů, které podle mého soudu jsou k dispozici, jsou vyprodukovány v rámci rezortu zemědělství. A já nechci, abychom sahali někam úplně jinam a obírali v uvozovkách například školství, armádu či jiné zajisté potřebné rezorty.

Tolik vysvětlení k té připomínce pana kolegy Stanjury a děkuji mu za to, že mi řekl jasně, že to pro hlasovat nebude.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka pana kolegy Stanjury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nevím úplně přesně, kdy se privatizovaly ty podíly, resp. kdy města a obce prodávaly své podíly, nicméně si to pamatuji ve svém rodném městě. To bylo asi v roce 1997 nebo 1998 a tu privatizaci připravoval tehdejší náměstek za sociální demokracii. Chci jenom říct, že to nebylo rozhodnutí pouze pravicových koalic nebo pravicových rad, například na severní Moravě velmi často ty podíly prodávaly města a obce, v jejichž čele stáli levicoví politici. To za prvé.

A za druhé. Vlastně nevíme, jestli města a obce mají zájem. Já myslím, že i to by bylo dobré zjistit, než by takové usnesení bylo.

A za třetí. Když se bavíme o prostředcích z rozpočtu Ministerstva zemědělství, tak já pevně věřím, že například klub KSČM podpoří pozměňovací návrh mého kolegy pana poslance Blahy, který navrhuje poměrně výraznou částku uplatnit při boji s kůrovcovou kalamitou mj. zrovna v našem kraji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ještě faktická poznámka pana předsedy Kováčika. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, vy přece, pane kolego Stanjuro, dobře víte, že ty obce a města v té době ani neměly žádnou šanci nebo měly velmi málo jiných šancí, jak přijít k prostředkům na svůj základní provoz, případně údržbu zařízení, chodníků, infrastruktury, než prodat, co bylo po ruce. Tehdy to bylo se souhlasem jaksi vládnoucí garnitury. Já neříkám a neřekl jsem, že by to bylo výhradně pod pravicovými vedeními obcí. Vedení měst a obcí tehdy byla velmi různě složena, tak jak jsou dnes, a bylo to řekněme obecně přijímaným zvykem, že tyto záležitosti se prodávaly navzdory varování, která šla i třeba z našich řad: proboha, neblbněte, neprodávejte to, je to základní strategický majetek a jednou bude zapotřebí jednak jeho údržba, a jednak také proto, aby bylo zajištěno například to, aby se zbytečně nevyváděly zisky někam pryč. To za prvé.

Za druhé. Poptávka bude v okamžiku, kdy bude nabídka. Jsem přesvědčen o tom, že rok 2019 bude právě pro tento účel rozhodující. A nebojte se, ono když ještě trošku přischne, jako že vývoj vypadá, že nepřijde úplně mokrý rok, a přijde ještě daleko více obcí do problémů se zásobováním svých obyvatel pitnou vodou, tak nastane situace, kdy skutečně, a to s vámi souhlasím, miliarda je jenom velmi málo na to, aby se ta věc vyřešila v příštím roce, ale budeme mít šanci potom jaksi ten problém systémověji a strukturovaněji řešit pro další rozpočty.

Co se týká oněch návrhů na boj proti kůrovci, to je celospolečenská záležitost. Myslím si, že v rámci i národních dotací i dalších věcí je ta věc podpořena -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, skončil vám čas k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. - zejména pro malé a střední vlastníky lesů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka pana poslance Juránka, poté Stanjury, poté Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji. Já bych si dovolil jenom zcela věcně k této problematice. Když se problém privatizace vodohospodářských společností a vody obecně jako takové řešil v Jihomoravském kraji, tak se podařilo díky Zastupitelstvu města Brna ponechat si tam většinu 51 %. A já tady chci jenom zdůraznit, že to bylo skutečně řešení, které se dodneška vyplácí nejenom městu Brnu, ale také Jihomoravskému kraji, a tady chci říct, že to bylo strategické rozhodnutí koalice, která tehdy byla, a to bylo ODS a KDU-ČSL. A já si troufnu říct, že tuto záležitost je třeba řešit místo od místa a není to záležitost celostátní, ale je to prostě rozhodnutí těch obcí a měst, které v těch místech byly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegovi Juránkovi za dodržení času k faktické poznámce. Faktická poznámka pana poslance Stanjury, poté pana poslance Zahradníka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak v něčem souhlasím s panem předsedou Kováčikem, například v tom, že to byl poměrně běžný postup měst a obcí bez ohledu na to, kdo stál ve vedení. Já jsem to chtěl jenom připomenout proto, aby to nebyl vyhroceně ideově pravo-levý pohled. To za prvé.

Za druhé, s čím nesouhlasím, že to města používala, aby zaplatila běžný provoz. Ne, ne, ne! Ty peníze byly na investice. Města byla v žalostném stavu po 40 letech vlády Komunistické strany Československa. Bylo třeba investovat desítky a desítky miliard a každý, kdo chce, tak to vidí ve své rodné obci nebo v obci, ve které žije, nebo v městě, v kterém žije, jak to vypadalo v roce 1989 a jak ta města a obce vypadají dnes, takřka po 30 letech. A mimo jiné se prostředky na nutné investice do základní infrastruktury měst a obcí získávaly z privatizace městského majetku nebo podílů měst a obcí na některých firmách.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jan Zahradník, také s faktickou poznámkou, a poté pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, pan poslanec Kováčik říká to, že vodohospodářský majetek byl privatizován. Podle mého povědomí je vodohospodářská infrastruktura na většině území v majetku obcí, kromě asi 10 nebo 15 % toho majetku na severní Moravě, a ty obce, ta města si najala provozovatele. Třeba v jižních Čechách je včetně zdroje v Římově, včetně té tlusté roury, kterou vlastní Jihočeský vodohospodářský svaz, i ta další drobnější infrastruktura v majetku obcí. A ty si na to najaly provozní firmu koncesionářskou smlouvou, v jižních Čechách většinu toho majetku spravuje firma ČEVAK, akciová společnost, která samozřejmě má smlouvy schvalované zastupitelstvy. Část výnosu dává na obnovu té vodohospodářské infrastruktury. My v Českých Budějovicích jsme dlouhodobě spokojeni s tím, jak to tam funguje. V nedávných letech jsme tu koncesní smlouvu prodloužili. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP