(10.30 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednesla pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělila stanovisko. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji. Poté co jsme odhlasovali návrh na zamítnutí návrhu zákona, přichází na řadu pozměňovací návrh pana poslance Klause a stanovisko výboru k návrhu pana poslance je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Poprosil bych o celou proceduru, jak budeme hlasovat, to znamená, že budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu technických úprav podaných podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny - pozměňovací návrh poslance Klause, a návrh zákona jako celek. Je souhlas s takhle danou procedurou? (Ano.) Nechám o něm hlasovat.

Zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 63, přihlášeno 183 poslanců, pro 160 (proti nikdo). Návrh byl přijat.

 

Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: A nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Klause. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko navrhovatele? (Není zapnut mikrofon u zpravodajského stolku.) Na mikrofon prosím. (Povyk v sále, poslanci radí, jak zapnout mikrofon.)

 

Poslanec Jan Čižinský: Omlouvám se, promiňte. Nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 64, přihlášeno 183 poslanců, pro 36, proti 53. Návrh byl zamítnut.

 

Předpokládám, že jsme se nyní vypořádali se všemi návrhy.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Ano. A nyní můžeme přistoupit k hlasování ­­ - (Předsedající vstupuje do řeči.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: A nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh na usnesení. Odhlásím vás, takže se přihlaste a přednesu návrh na usnesení.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 115, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 65, přihlášeno 170 poslanců, pro 95, proti 18. Návrh byl přijat. (Potlesk v pravé části sálu.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Přečtu ještě omluvenky. Pan Pavel Bělobrádek se omlouvá dnes od 11.05 do 14.30, dále pan poslanec Petr Gazdík dnes mezi 14.30 až 16.00 z důvodu jednání a paní poslankyně Kateřina Valachová z dnešního jednání od 10.00 do 11.30 z pracovních důvodů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to bodem číslo

125.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského, Víta Rakušana
a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 140/ - třetí čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa za navrhovatele paní poslankyně Věra Kovářová a za rozpočtový výbor jako garanční výbor zpravodaje Jana Hrnčíře. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 140/3, který byl doručen dne 2. listopadu 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 140/4.

Táži se navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Protože faktická poznámka kolegy Zaorálka nemůže být, protože ještě rozprava nebyla, není se k čemu vyjádřit. Z místa vidím paní poslankyni Vildumetzovou. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuju, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřila k této novele zákona, ke které jsem tady již vystupovala. Předkladatelkou je paní Kovářová, která žádala o stanovisko Asociace krajů a zároveň Svazu měst a obcí České republiky, kdy stanovisko Svazu měst a obcí jsem jí již předložila při projednávání druhého čtení. Stanovisko Svazu měst a obcí, to znamená organizace, která hájí zájmy starostů a starostek, je negativní k tomuto sněmovnímu tisku. A ten důvod je, že v rámci toho, pokud tento sněmovní tisk bude schválen, tak města a obce dostanou v rámci rozpočtového určení daní méně finančních prostředků.

V době, kdy jsem tady vystupovala v druhém čtení, nebylo známé stanovisko Asociace krajů, která měla své jednání 9. listopadu, kdy jsem 20. listopadu paní Kovářové odeslala dopis, že i Asociace krajů se ztotožňuje se stanoviskem Svazu měst a obcí, to znamená, že většinově se shodla nepodpořit tento pozměňovací návrh a zákon jako takový. A opravdu ty dopady do rozpočtu jako obecních krajských rozpočtů, dojde ke snížení inkasa této daně. A jsme přesvědčeni o tom, že opravdu tento návrh zákona nepřinese v žádném případě snížení jízdného tak, jak se tady nějakým způsobem říká. Jízdenky zůstanou stejně drahé a tyto finanční prostředků zůstanou dopravcům a můžeme se bavit, kam se promítnou.

Znovu zdůrazňuji, že my dopravcům prokazatelnou ztrátu proplácíme a musíme jim proplatit. Myslím si, že stanovisko všech hejtmanů a stanovisko prakticky starostů a starostek v rámci Svazu měst a obcí je natolik silné stanovisko... Mluvila jsem s řadou z vás, kteří mi řekli, že pokud tady toto stanovisko bude, jsem připraven tento návrh nepodpořit. Jsem opravdu zvědavá, jak dnes projednávání nebo závěr hlasování tohoto zákona dopadne.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Mračkové Vildumetzové. Nyní pan poslanec Ondřej Veselý, připraví se pan kolega Ferjenčík.

 

Poslanec Ondřej Veselý: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jsem v takové nepříjemné poloze, protože jsem doteď ten zákon podporoval. Prostřednictvím pana předsedajícího se Věře omlouvám, že dneska tak neučiním. Je mi to velmi líto. Hlavním důvodem je, že se nepodařilo projednat věc, nebo dojednat věc s Ministerstvem financí - výpadek příjmů. Moc se omlouvám za toto nedopatření z naší strany. Prostě se to nepodařilo. Nicméně přislibuji, že budeme jednat dál. My ten návrh obecně podporujeme. Obecně ho podporujeme. Chtěli bychom se bavit o více věcech, nejen tady o zlevnění nebo snížení DPH na dopravu, na veřejnou dopravu, ale také třeba o snížení DPH na teplo, protože to je další problém, který musíme řešit. Takže doufám, že se k té myšlence vrátíme v brzké době s více věcmi. A moc se ještě jednou omlouvám Věře Kovářové, kterou jsme podporovali, a podporujeme obecně tu ideu dál, ale v tuto chvíli prostě nejsme z těch důvodů finančních schopni tu podporu dát. Děkuji za pochopení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Veselému. Kolegu Ferjenčíka požádám o strpení, protože tu mám dvě faktické poznámky, a to pana poslance Miroslava Kalouska a Zbyňka Stanjury. Nejdříve faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP