(10.20 hodin)
(pokračuje Hanzel)

Dalším zákonem je bod

124.
Návrh poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause,
Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 115/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jan Čižinský a zpravodajka garančního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 115/4, který byl doručen dne 14. listopadu 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 115/5. (V sále je obrovský hluk!)

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, má zájem.

Já bych poprosil kolegyně a kolegy. Poté, co jsme odhlasovali mnoho hlasování v předešlém zákonu, a pokud máte potřebu diskutovat se svými kolegy, předpokládám, o tomto a jiných zákonech, prosím, čiňte tak v předsálí, ať tady můžeme jednat v klidné atmosféře. Já vás poprosím o klid, aby Sněmovna mohla jednat v klidné atmosféře!

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážený pane předsedající, děkuji. Kolegyně a kolegové, nejde o žádný mediálně zajímavý zákon. Jde o praktickou úpravu. Schválením umožníme všem dětem, pro které jsou přípravné třídy vhodné a pro které jsou také přípravné třídy vytvořené, aby do nich mohly chodit. Než se dítě dostane do přípravné třídy, existují dvě síta. První síto je pedagogicko-psychologická poradna, která řekne, že se do přípravné třídy dítě hodí, a pak ještě ředitel školy. Komu tím schválením tohoto návrhu pomůžeme? (Hluk v sále neutichá. Velmi špatná slyšitelnost!) Pomůžeme jenom dětem, které přípravné třídy potřebují, ale pomůžeme také ředitelkám a ředitelům a starostkám a starostům, protože velmi často se stává, že není možné přípravnou třídu vytvořit, protože v ní je devět dětí a je potřeba dětí deset. Proto prosím o podporu.

Shodli jsme se dnes... (Řečník se odmlčel kvůli hlučícím kolegům.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon. Vážené kolegyně, kolegové, opravdu není důstojné, aby přednášející musel mluvit do hučícího sálu. Není to příjemné nikomu z vás, když stojíte za tím řečnickým pultem. Tak prosím respektuje to, že každý má právo na klidný přednes. Děkuji.

 

Poslanec Jan Čižinský: Také děkuji. Shodli jsme se dnes na významném dni pro sokoly, shodněme se prosím i na podpoře dětí s odkladem věku, na podpoře dětí, které potřebují do přípravných tříd. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nyní otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Pokud se nikdo nehlásí ani z místa, ani elektronicky, končím rozpravu.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednesla pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělila stanovisko.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Já bych ráda ještě poprosila do rozpravy něco krátkého říct.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já jsem rozpravu ukončil. Já jsem ji otevřel, ptal jsem se, díval jsem se, vyzýval jsem a uzavřel jsem rozpravu. Jestli by nějaký ministr chtěl rozpravu otevřít, může. Pan ministr Brabec má potřebu otevřít rozpravu.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec: Nechť se tedy tak stane.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní zpravodajko, máte slovo v rozpravě.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji vám. Já jsem pouze chtěla doplnit slova navrhovatele pana Čižinského. K tomuto zákonu, byť mediálně není nijak populární, se velice vyjadřují ředitelé škol a píší nám s prosbou, abychom ho přijali právě s ohledem na to, že nemohou mnohdy otevírat tyto přípravné třídy, byť tam chybí pouze jediný jeden žák, a v tu chvíli všech devět dětí, které by měly a mohly mít tuto možnost, do třídy chodit nemůže, protože není naplněn ten stav deseti.

Já bych vám ráda z toho množství dopisů, které nám přišly, přečetla pouze jeden velice krátký: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych vás jako ředitel mateřské i základní školy požádal o to, abyste zítra, či v pátek, tudíž dnes, podpořili sněmovní tisk 115, tedy dostupnost přípravných tříd základních škol pro všechny děti, které přípravné třídy potřebují. Současná úprava se navrhovaným zlepšením vrátí do předchozího stavu... (Poslankyně se odmlčela kvůli obrovskému hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Znovu poprosím Poslaneckou sněmovnu o to, aby se ztišila, a pokud má potřebu někdo diskutovat, ať prosím tak činí v předsálí. Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Současná úprava se navrhovaným zlepšením vrátí do předchozího stavu, kdy bude možné přijmout všechny děti, pro které jsou přípravné třídy podle pedagogicko-psychologické poradny vhodné, tedy i pro děti s odkladem věku. Navrhovaná úprava je jen a pouze ve prospěch dětí, nikoho tím nepoškodíte, ba naopak pomůžete tam, kde se díky současné legislativní úpravě přípravné třídy nyní nenaplnily a děti, pro které byly přípravné třídy velkým přínosem, neměly šanci se do nich dostat.

Děkuji. Jen jsem chtěla tento dopis jako jeden z mnoha zmínit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Faktická poznámka, pan Václav Klaus.

 

Poslanec Václav Klaus: Já bych jenom stručně poděkoval panu ministrovi Brabcovi, protože se ukázal v téhle situaci jako největší gentleman z vlády.

Za druhé bych řekl, že je to zákon, který nic nezakazuje, jenom něco drobného umožňuje, což jsou obecně zákony spíše dobré než ty opačné.

A za třetí jsem si tady v rámci této akce vzpomněl, že tam mám ten pozměňovací návrh, tak jdu za něj ještě zaplédovat, protože ve školách nemají být ideologické věci. V preambuli, co jsou cíle vzdělávací soustavy, nemají být věci ideologické. Nemá tam být, že třeba komunistická strana je předvoj dělnické třídy a blablabla. A zrovna tak tam nemá být, že Evropská unie je vzorem pro národní a nadnárodní integraci, protože si to řada českých občanů, dokonce bych řekl většina, včetně mě, nemyslí. Čili ať jsou tam ty formulace o vzdělávání, o těchto věcech, ale tyhle politické věci podle mě v zákoně nemají co dělat, a proto to můj pozměňovací návrh tam vyškrtává. Kdo uznáte za vhodné, ho podpořte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Nikoho nevidím do rozpravy, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem.

 

Takže nejdřív budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 62 přihlášeno 181 poslanec a poslankyně, pro 71, proti 78. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP