(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní senátorko. Nyní se ptám zpravodajky garančního výboru, což byl výbor pro sociální politiku, paní poslankyně Aulické Jírovcové, jestli se chce vyjádřit k usnesení Senátu. Ne, nechce se vyjádřit, tak v tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Richterová. Je zde přihlášena s faktickou poznámkou ještě paní poslankyně Levová. Já jsem jí nemohl dát slovo, protože jsem ještě neotevřel rozpravu, takže pokud bude trvat na té faktické poznámce, tak dostane slovo po paní poslankyni Richterové. Paní poslankyně Richterová má slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní senátorko, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci poděkovat Senátu, že opravil moji chybu. Potom chci říct, že mi to přijde skvělé, když vidíme, že to je ten proces, který může fungovat, to zpřesňování a opravy. A jenom stručně stanovisko, že zkrátka některé skupiny ubudou, některé přibudou, že budeme pro tento návrh takto hlasovat, ale že nám přijde velmi dobré, že v návrhu zákona zůstávají ty důvody hodné zvláštního zřetele. Tolik velmi stručně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ano. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Pan poslanec Kaňkovský.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážená paní senátorko, vážený pane předsedající, milé dámy, vážení pánové, jenom krátce. Stanovisko klubu KDU-ČSL k Senátem vrácené novele. My jsme už zde při projednávání ve třetím čtení avizovali, že bychom jeden z těch pozměňovacích návrhů, které poslanci KDU-ČSL zde prezentovali v rámci projednávání této novely, chtěli prosazovat v Senátu, tak se i stalo. Já děkuji senátorům, že vzali do své verze rozšíření okruhu výjimek o osoby pečující o osobu blízkou, protože jak jsme tady mnohokrát zdůrazňovali, situace těchto osob je už tak dost velmi svízelná, a proto si myslím, že skutečně u nich ta výjimka je na místě. Takže děkuji senátorům za to, že do senátní verze tuto výjimku vzali. A jinak klub KDU-ČSL podporuje Senátorem vrácenou verzi a budeme hlasovat pro tuto verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo ze strany paní navrhovatelky? Není. Ani paní senátorka nemá zájem o závěrečné slovo. Takže přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu, to znamená, že k přijetí následujícího usnesení bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení, o kterém nyní budeme hlasovat, zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 89/5, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 89/6."

Poslance a poslankyně jsem přivolal na hlasování do sálu. Je zde žádost o odhlášení. Tedy jste všichni odhlášeni a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni na hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 18 přihlášeno 169 poslanců, pro 169, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji paní senátorce, děkuji paní poslankyni Pastuchové.

 

Zahajuji projednávání dalšího bodu, kterým je

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 93/4/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 93/5. Já mezi námi vítám pana senátora Jaromíra Strnada a prosím, aby za navrhovatele se k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila paní ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budu velmi stručná. Dovolte mi, abych vám stručně připomenula návrh novely zákona o dluhopisech a některých dalších zákonů.

Důvodem předložení tohoto návrhu je snaha odstranit nedostatky ve stávající právní úpravě hypotečních zástavních listů a upravit některé další nedostatky dluhopisového práva, na které upozornila praxe. Dalším důvodem je odstranění nejistoty současné právní úpravy insolvenčního práva v souvislosti s krytými dluhopisy. Návrh zákona proto vylučuje automatickou splatnost krytých dluhopisů a vylučuje kryté dluhopisy z majetkové podstaty.

Senát vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, který napravuje legislativně technickou chybu, k níž došlo tím, že v mezidobí byla přijata jiná novela, kterou je třeba v této novele zohlednit. Prosím vás tedy o podporu tohoto návrhu zákona ve znění pozměňovacího návrhu Senátu a děkuji Senátu za toto upozornění.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni a prosím pana senátora Strnada, aby se nyní ujal slova. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jaromír Strnad: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní ministryně. Paní ministryně tady v podstatě řekla vše, co je důvodem toho, proč Senát vrátil návrh zákona. My jsme hledali možnosti, jakým způsobem napravit tuto chybu jiným způsobem než vracet návrh zákona. Bohužel to nejde, takže vás prosím o podporu. Tento pozměňovací návrh byl i poměrně jednoznačně schválen na půdě Senátu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane senátore. Garančním výborem při projednávání v Poslanecké sněmovně byl rozpočtový výbor. Ptám se pana zpravodaje poslance Dolejšího, jestli má zájem se k tomu vyjádřit. Nemá zájem pan zpravodaj garančního výboru, takže v tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen ani se nikdo do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova, takže přistoupíme k hlasování. Opět budeme hlasovat podle § 97 odst. 4, to znamená, že k schválení následujícího usnesení bude zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 93/4, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 93/5."

Přivolal jsem poslance a poslankyně z předsálí. Myslím, že jsme připraveni na hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 19 přihlášeno 169 poslanců, pro 115, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji paní ministryni a tím jsme skončili projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP