(15.50 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Zaznamenala jsem zde výroky o tom, že je škoda, když tyto peníze leží zbytečně na privatizačním účtu. Vezměme si příklad z Německa. Tam také leží peníze na účtech jako rezervy na dobu horší. Pod zákonem je jejich použití. A nikdo nezpochybňuje to, že tyto rezervy jsou vytvářeny právě na časy hospodářského poklesu a na hrazení důchodů. Čili jestliže leží zbytečně, v uvozovkách, v Německu, tak si myslím, protože si Německo bereme vždycky jako vzor, že by tyto peníze mohly ležet v uvozovkách zbytečně i na našich privatizačních účtech.

To je jen pár důvodů, které jsem uvedla pro to, abych vám oznámila, že stanovisko klubu Starostů a nezávislých je v tomto případě negativní a nebudeme hlasovat pro tento návrh zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan kolega Skopeček. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tady s tím vládním návrhem zákona jsou dva základní problémy. První, a zdůrazňuji, že ten menší, je ta možnost vlády si zlepšovat výsledek hospodaření. Ta tam prostě dneska reálně je, že ve chvíli, kdy vláda bude chtít, aby ten výsledek vypadal tak, jak ona by si představovala, tak tam holt přisype nějaké peníze z tohoto fondu. Uznávám, že pro příští rok vláda zahrnula tyto příjmy přímo do státního rozpočtu, což je samozřejmě správně. Nicméně to negarantuje, že nakonec ty příjmy budou přesně odpovídat těm očekáváním státního rozpočtu, a negarantuje to ani nějaké pohyby v průběhu toho roku, ani v letech příštích. Ale to je ten menší problém.

Ten závažnější problém tohoto návrhu je, že peníze, které mají, řekněme, jednorázový charakter, se používají jako běžný příjem státního rozpočtu. Ty peníze od firem, které logicky výrazně více vydělávají během období hospodářské konjunktury, se mají stát běžným příjmem státního rozpočtu. Takže ve chvíli, kdy přijde krize, tak oproti třeba výběru daně z DPH se dá očekávat daleko větší propad příjmů od státních firem typu ČEZ nebo jiných, než co je třeba u výběru daní.

A tady nastává hlavní problém tohoto návrhu. Že peníze, které jsou jednorázového charakteru a mají sloužit k jednorázovým investicím, ať už vybudování infrastruktury, odstranění starých ekologických zátěží, nebo sanace ztráty důchodového systému v dobách, kdy se ekonomice nedaří, tak nyní se mají zapojit jako běžný příjem státního rozpočtu, stát s nimi začne počítat. A stát dokáže zkonzumovat libovolné množství peněz. Nám tady za posledních pár let narostly příjmy státního rozpočtu o několik set miliard korun a stouply provozní výdaje státu a nijak se to výrazně neprojevilo. Takže to se přesně stane, pokud zapojíme i tyto příjmy jako běžný příjem státního rozpočtu. Ministerstva to prostě zase zkonzumují na provozu, a až přijde krize, tak nebudeme mít z čeho ty dálnice stavět a nebudeme mít z čeho ten důchodový systém zafinancovat.

Současně ty peníze měly sloužit ke strukturálním přechodům toho důchodového fondu. Dneska třeba ten důchodový systém je v plusu, ale podle predikcí, které nám předkládá vláda, za pár let až desítek let bude v razantním minusu. A místo toho, abychom si vytvářeli finanční rezervu a řešili to, třeba abychom po vzoru Norska vytvářeli fond nemovitostí, ze kterého důchodci následně žijí, tak místo toho ty peníze dáváme na běžný provoz. To mi přijde velmi nerozumné. Proto Piráti podpoří návrh na zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nyní pan poslanec Jan Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Já už jsem s odmítavými argumenty vystupoval k tomuto zákonu v prvním, druhém i ve třetím čtení. Rád bych vás poprosil, abyste setrvali na názoru Senátu, a chtěl bych vás poprosit o zdravý rozum. Protože ještě žádná polistopadová vláda v České republice, a to ať byla pravicová, či levicová, neměla tu drzost vysát rezervní fond, který byl v rámci Fondu národního majetku. I předcházející velmi levicové vlády věděly, že mimořádné příjmy, ať už z privatizace, nebo dividend státních podniků, zkrátka není dobré utrácet na běžné výdaje. Protože každému státu, každé ekonomice, se může stát, že nějaké mimořádné výdaje bude potřebovat hradit.

Z těchto prostředků, které chce vláda vysát a utratit ve státním rozpočtu, se hradí penze v okamžiku, kdy je náš důchodový systém v minusu. To sice neplatí pro aktuální roky, kdy je velmi silný ekonomický růst a nízká nezaměstnanost, a plní se tedy dobře i odvody. Nicméně podívejte se do historie penzijního systému. Byla dlouhá řada let, kdy se zkrátka muselo sáhnout právě do tohoto privatizačního fondu, aby bylo na důchody.

Vůbec nemluvím o tom, že i ekologické škody a zátěže, ke kterým se stát zavázal, budou v budoucnu vyžadovat poměrně velké sumy. I samo ministerstvo v důvodové zprávě připomíná, že to může být problém pro cash flow v rámci tohoto privatizačního účtu. A přesto si vláda zahrává s myšlenkou toho, že peníze vysaje a utratí je ve státním rozpočtu, a to ve chvíli, kdy, kolegyně a kolegové, v příštím roce podle návrhu státního rozpočtu počítá tato vláda s tím, že bude mít o 150 miliard korun více díky vyššímu inkasu. O tolik prostředků bude mít více na utrácení, více na své priority, a přesto jí není hloupé si sáhnout na rezervní prostředky, které jsou na privatizačních účtech. Už při samotné konstrukci tohoto privatizačního účtu v devadesátých letech naši předchůdci počítali s tím a naplánovali to, že je dobré mít oddělené mimořádné příjmy od státního rozpočtu tak, aby politické reprezentace neměly chuť tyto mimořádné příjmy projíst.

Prosím vás o to právě v době, kdy máme silný ekonomický růst... (Odmlka pro silný hluk v sále. Předsedající žádá o klid.) Děkuji pěkně.

Prosím vás o to právě ve chvíli, kdy máme silný ekonomický růst, kdy vláda v žádném případě tyto prostředky z Fondu národního majetku nepotřebuje. Protože i tak prošustruje v příštím roce na nesmysly typu žákovského jízdného a jízdného pro seniory zdarma, prošustruje už dost peněz. Nenechme ji prošustrovat peníze, které můžou sloužit třeba k důchodové reformě. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se pan poslanec Kubíček do rozpravy. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dávám procedurální návrh na přerušení projednávání tohoto bodu do zítřka do devíti hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Je to procedurální návrh. Měli bychom o něm hlasovat bezprostředně bez rozpravy. Ale je tu s protinávrhem pan předseda poslaneckého klubu Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Podle jednacího řádu můžu podat protinávrh. Takže podávám protinávrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu na dobu pěti minut. Stejně těch 101 neseženete ani do zítřka do devíti. Takže to je celé. Nemají sto jedna. To je celý.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Zazněl protinávrh. Takže budeme hlasovat nejprve o protinávrhu, potom případně budeme hlasovat o tom návrhu, tak jak ho přednesl pan poslanec Kubíček. Přivolávám poslance z předsálí. Je zde žádost o odhlášení. Té jsem vyhověl. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Hlasujeme o přerušení projednávání tohoto bodu na dobu pěti minut.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 16. Přihlášeno je 167 poslanců, pro 75, proti 87. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP