(11.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

Velkou část systémových problémů naší země nevyřeší žádné volby za stávajících nedemokratických pravidel, kdy nejsou zavedeny prvky přímé demokracie. Myslet si, že jakákoli změna vlády přinese změnu, je nesmysl. Problém naší země je daný špatným systémem. (Hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já vás přeruším, jestli dovolíte. Poprosím Poslaneckou sněmovnu, jestli by se mohla ztišit, aby pan poslanec mohl přednést svoji řeč. Děkuji. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Problém naší země je daný špatným systémem, který občanovi neumožňuje své politiky a jejich práci účinně kontrolovat. To, že se tu u moci cyklicky střídá několik vyvolených stranických klik, s sebou samozřejmě nese korupci a zneužívání moci, protože tito vyvolení nejsou nijak kontrolovatelní, odpovědní a jsou fakticky neodvolatelní. Nastavení stejných pravidel s jasnou a vymahatelnou odpovědností pro všechny je první krok směrem k prosperitě státu a také demokracii. Proto návrh zákona SPD, aby měli ti, co hospodaří s veřejnými penězi, včetně politiků v exekutivě samozřejmě, jde i o exekutivní politiku, tak aby měli přímou hmotnou odpovědnost, si myslím, že je zcela v pořádku s tím, co už platí všude jinde v české společnosti, když třeba někdo řídí firmu, platí to i pro servírku, platí to i pro prodavačku, mají tzv. hmotku podepsanou, takže si myslím, že je to správně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož je to procedurální návrh, nechám... (Někdo z poslanců se hlásí o slovo.) Pouze ten, kdo má protinávrh. Pardon, první se hlásil pan poslanec Feri s protinávrhem.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No jestli přisvědčíme postupu, že to lze přerušit za takových podmínek, tak v tom případě vznáším protinávrh, aby se to přerušilo do příští schůze. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Do příští schůze. Pan poslanec Kubíček, prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Já upřesním ještě jeden protinávrh a přerušení do 31. 12. roku 2018.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na základě protinávrhu pana poslance Kubíčka já stahuji svůj procedurální návrh, protože myslím tady není potřeba.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobrá, takže svolám, zagonguji a budeme hlasovat o procedurálních návrzích. Odhlásíme se. Jste odhlášeni, můžeme se přihlásit. Budeme hlasovat o procedurálním návrhu, který je v pořadí poslední, pana poslance Kubíčka, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do projednání v kontrolním výboru, do 31. 12. 2018. Do 31. 12. 2018. Nechám hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování 237 přihlášeno 151, pro 101, proti 40. Návrh byl přijat.

 

Tento materiál byl přerušen do projednání v kontrolním výboru s termínem 31. 12. 2018. Jako místopředseda klubu, prosím, s přednostním právem pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já se moc omlouvám, pane místopředsedo, respektuji, že to hlasování proběhlo, ale byl bych rád, abychom si vyjasnili do příště - a poprosím o toto stanovisko legislativu - jestli je možné tímto způsobem obcházet jednací řád. Jednací řád zná nějaké procedury ve druhém čtení. Lze vrátit výborům k novému projednání, lze přikázat jiným orgánům Sněmovny. Já se nezlobím na to, že bylo přerušeno do 31. 12., ale ta podmínka do projednání v kontrolním výboru, proto jsem se pokoušel gestikulovat, ať ji z toho vyhodíte, ta je naprosto nezvyklá, protože tím obcházím jednací řád, který přikazuje nějakým orgánům Sněmovny, a myslím si, že bychom si na toto opravdu neměli zvykat, že to je velmi nešťastné.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: S přednostním právem.

 

Poslanec Roman Kubíček: Já jsem nedával do projednání kontrolního výboru, můj návrh zněl do 31. 12. 2018, bez té podmínky. (Námitky v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Hlasovali jsme... Ano, pane poslanče, prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já se tedy pokusím situaci vyřešit. Pokud to takto zaznělo, já jsem rozuměl tomu, že pan předsedající říkal, že to je do projednání v kontrolním výboru, já jsem hlasoval pro přerušení. Navrhuji revokaci tohoto hlasování a nové hlasování o přerušení do 31. 12. tohoto roku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobře, děkuji. Pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní a pánové, je to sice divné, ale já se musím připojit ke kolegovi Markovi Bendovi. Včera jsme tady měli podobný spor o to, co vlastně platí, pamatujete si, zařazení bodu 12. Takže je to přesně to samé. Platí to, co se naposledy hlasovalo, to, co zaznělo od předsedajícího od mikrofonu. Takže ano, připojuji se k návrhu pana kolegy Bendy - revokace a znovu hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já souhlasím. Budeme hlasovat o revokaci tohoto hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 238, přihlášeno 155, pro 147. Návrh byl přijat.

 

Budeme hlasovat znovu o protinávrhu, který byl přerušení tohoto bodu do 31. 12. 2018.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování 239, přihlášeno 158, pro 122, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Tímto tento bod je přerušen a předávám řízení schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat, a to bodem číslo 14, to je

14.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré,
Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení
zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
/sněmovní tisk 112/ - druhé čtení

Ještě předtím, než budeme v tomto bodu pokračovat, hlásí se pan předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Pane předsedo, máte slovo. Poté pan místopředseda klubu. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl jenom poprosit v souvislosti s tím, že jsme to přerušili, aby to bylo projednáno v kontrolním výboru, aby se v rámci toho projednávání projednalo i to, že podle platného zákona § 47 zákona o majetku České republiky fyzické osoby, které z titulu svých funkcí nebo pracovního zařazení v organizačních složkách anebo z titulu pověření vykonávat za stát jeho práva akcionáře právně anebo jinak jednají ohledně majetku a plní další úkoly stanovené tímto zákonem, jsou povinny provádět tuto činnost s odbornou péčí. A podle doktríny odborná péče je vyšší standard než péče řádného hospodáře. Tudíž ten návrh SPD by mohl vést paradoxně ke snížení toho standardu.

Ty požadavky, ty problémy jsou přece někde úplně jinde, než že bychom neměli v zákoně dostatečně jednoznačně stanovenou péči, se kterou se má nakládat s majetkem státu, ale aby existovaly postupy a personální obsazení, které povedou ve všech případech k tomu, aby se s majetkem státu řádně nakládalo. To je ten základní problém a ten se nedá vyřešit tím legislativním návrhem. Proto poprosím kolegy, jestli by tuto skutečnost mohli v tom dalším projednávání zohlednit. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP