Sněmovní tisk 112
N.z.o zrušení zákona o zákazu dodávek pro jader. el. Búšehr

Stav projednávání ke dni: 12. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vojtěch Filip, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá, Stanislav Grospič, Květa Matušovská) předložila sněmovně návrh zákona 28. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 112/0 dne 1. 3. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0112.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 3. 2018. Vláda zaslala stanovisko 28. 3. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 3. 2018 jako tisk 112/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 3. 2018 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 4. 2018 na 12. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 18., 19. 4. 2018 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 210).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 5. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/2 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/4 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 14. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/5 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/6 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro evropské záležitosti projednal návrh zákona a vydal 22. 6. 2018 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 112/7.
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/8 (doporučuje zamítnout).
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 29. 6. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/9 (přerušuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 14. 11. 2018 na 20. schůzi přerušeno.
  Projednávání návrhu zákona bylo 30. 1. 2019 na 26. schůzi přerušeno.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/10 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 13. 3. 2019 na 27. schůzi přerušeno.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 112/11 (nezabýval se).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 7. 11. 2019 na 35. schůzi přerušeno.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, derogace, Írán, jaderná elektrárna

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)