(Jednání pokračovalo v 12.50 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, avizované přerušení do 12.49 hodin se protáhlo o necelou minutu, ale k dohodě došlo. Takže můžeme pokračovat. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s výsledkem této dohody a s postupem hlasování. Současně prosím všechny, aby vytvořili podmínky pro to, abychom mohli dokončit hlasování. Myslím, že není možné, abychom pokračovali dál, dokud například nebudete mít přístup k řečnickému pultu. (Několik poslanců postává před řečnickým pultem a blokují tím přístup k němu.) Prosím pokračujte.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo. Takže poprosím v rychlosti, pokud by bylo možno revokovat předchozí usnesení, vrátit se k hlasování procedury, odhlasovat si proceduru, že budeme hlasovat v první řadě blok pod písmenem E, dále blok pod písmenem C a nakonec blok pod písmenem D, s čímž souhlasí všichni zástupci předkladatelů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře. Je zde návrh na revokaci hlasování ve věci procedury. Dám nejprve hlasovat o tom, jestli souhlasíte s návrhem na revokaci toho hlasování o proceduře. To je myslím srozumitelné.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 161. Přihlášeno je 191 poslanců, pro 180, proti 3. Tento návrh jsme přijali a znamená to, že budeme znova hlasovat o návrhu procedury.

 

A prosím ještě jednou pana zpravodaje, aby nevznikaly nejasnosti. Jaký je nyní návrh procedury?

 

Poslanec Marek Novák: Takže za prvé. Návrh na zamítnutí zákona máme za sebou. Za druhé je to číslo A, pozměňovací návrh pana poslance Raise. Dále pod písmenem B pozměňovací návrh pana poslance Krejzy. Následně blok E1 až E12 pana poslance Stanjury. Následně C1 až C5 paní poslankyně Šafránkové. A následně D1 až D6 paní poslankyně Valachové.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, tento návrh je srozumitelný, nicméně s přednostním právem pan předseda Kalousek. Máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, je srozumitelný a já s tím nemohu souhlasit. Protože my jsme revokovali proceduru hlasování, to je v pořádku. Ale nerevokovali jsme výsledky hlasování pana poslance Raise a pana poslance Krejzy. A o těch už jsme hlasovali. A já odmítám hlasovat podruhé o tom, o čem už jsem hlasoval, bez toho, aniž by se výsledek toho hlasování revokoval. To jako promiňte, tohle je Poslanecká sněmovna, to není chlívek.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Chvojka s přednostním právem.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat, nebo navrhnout, jestli bychom si nemohli odhlasovat to, že o tomto zákoně ve třetím čtení budeme hlasovat i po 13. hodině, protože to tady spěje k tomu, že to tak...

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já vám hned odpovím, pane předsedo. Nemusíme nic hlasovat, protože můžeme o zákonech ve třetím čtení hlasovat do 14. hodiny podle jednacího řádu. Přestávka ve 13 hodin je otázkou zvyku, a jak jsem pochopil jednání předsedů poslaneckých klubů, tak zde existuje shoda na tom, že budeme pokračovat v jednání do té doby, než odhlasujeme tento zákon.

 

Poslanec Jan Chvojka: Dobře. Tak to je dobrá zpráva. Ono se to někdy hlasovalo a někdy ne, ale pokud je dohoda, že můžeme po 13. hodině, tak jsem spokojen. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím pana zpravodaje, aby reagoval na námitku pana předsedy Kalouska.

 

Poslanec Marek Novák: Tak jestli jsem to správně pochopil, tak bylo napadeno, že jsme hlasovali a nerevokovali dva pozměňovací návrhy (Z řad ministrů se ozývá, že tři návrhy.) Tři dokonce, ano, A, B a D. A navrhuji, abychom revokovali i tato usnesení a dodrželi si tu proceduru, kterou jsme si teď v předchozím hlasování odsouhlasili.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já s tím souhlasím, ale abychom dostáli jednacímu řádu, tu revokaci může navrhnout pouze ten, kdo hlasoval pro. Myslím, že pan zpravodaj hlasoval pro A a D, tak já navrhuji, abychom revokovali i hlasování o písmenu B, kde my jsme hlasovali pro. Protože revokaci nemůže navrhnout ten, kdo hlasoval proti. Takže pan zpravodaj navrhuje revokaci pod písmenem A a D a já navrhuji revokaci pod písmenem B a navrhuji, že to můžeme revokovat jedním hlasováním, pokud proti tomu není námitka.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Skutečně je to tak. Návrh na revokaci může přednést pouze ten, kdo hlasoval pro. V tom případě tak, jak jste to nyní přednesl, je toto ustanovení jednacího řádu dodrženo.

Zaznamenal jsem návrh, abychom o revokaci hlasovali jedním hlasováním. Ptám se, zda je proti tomu námitka. Je proti tomu námitka pana předsedy Poslanecké sněmovny. V takovém případě budeme hlasovat jednotlivě. To znamená, budeme hlasovat o revokaci usnesení pozměňovacího návrhu B, A a D. Pane zpravodaji, prosím, abyste nás takto prováděl hlasováním. Nebo nemusíte, já provedu tu revokaci.

 

Takže nejprve budeme hlasovat o revokaci usnesení, kterým jsme schvalovali pozměňovací návrhy pod písmenem A.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro revokaci? Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 162. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 176, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Nyní revokace písmeno B.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro revokaci? Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 163. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 174, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Následuje hlasování o revokaci D.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro revokaci? Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 164. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 172, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Podle mých poznámek jsme provedli nyní revokaci procedury, provedli jsme revokaci návrhů, které byly odhlasovány, a schválili jsme novou proceduru. Takže nyní můžeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích v souladu se schválenou procedurou. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Novák: Takže za prvé je to pozměňovací návrh A pana poslance Karla Raise. Stanovisko výboru je bez stanoviska.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatelky? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 165. Přihlášeno je 190 poslanců, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Marek Novák: Nyní následuje pod písmenem B pozměňovací návrh pana poslance Karla Krejzy. Stanovisko výboru je nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko navrhovatelky? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 166. Přihlášeno je 189 poslanců, pro 39, proti 103. Návrh nebyl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP