(12.40 hodin)

 

Poslanec Marek Novák: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích paní poslankyně Kateřiny Valachové D1 až D6 en bloc jedním hlasováním. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní navrhovatelka? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 160 přihlášeno 191 poslanců, pro 125, proti 38. Návrh byl přijat. Můžete pokračovat, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Novák: Tak nyní vzhledem k tomu, že byl přijat návrh D1 až D6, by měly být nehlasovatelné E1 až E12 i C1 až C5.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je to tak, odpovídá to schválené proceduře, takže pokud se na tom shodneme, tak jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy, které jsme mohli hlasovat. Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednostní právo pan předseda Stanjura, tomu samozřejmě udělím slovo. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych poprosil o stanovisko legislativy. Šest návrhů paní poslankyně Valachové se určitě nedublovalo s dvanácti návrhy, které jsem podal já. Já souhlasím, že některé body byly stejné, jako účinnost, takže ten návrh je nehlasovatelný, např. E12 odpovídal D1 atd. Ale nechtěl jsem zdržovat proceduru, věřil jsem, že ten návrh neprojde, ale chtěl bych znát vysvětlení, jak to, že ani jeden z těch bodů E1 až 12 není hlasovatelný, protože neobsahovaly protinávrhy ke všem těm bodům návrhu paní poslankyně Valachové. Děkuji za vysvětlení před závěrečným hlasováním. Já myslím, že osud těch návrhů je jasný, že neprojdou, ale myslím si, že nemůžeme takhle šmahem říct, že jsou nehlasovatelné. Děkuji za vysvětlení.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím pana zpravodaje, ať se vyjádří k této otázce nebo navrhne nějaký další postup. Pokud to neučiníte, tak protože jsme schválili proceduru, tak budeme muset přistoupit k hlasování. Pan předseda Stanjura ještě s přednostním právem.

 

Poslanec Marek Novák: Já jenom vzhledem k tomu, samozřejmě konzultace s legislativou v případě toho protinávrhu je nutná, protože já při přípravě zprávy jsem samozřejmě od legislativy dostal tohle stanovisko. Máte-li vy jiné, je potřeba o něm diskutovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Možná jsem to mohl říct u té procedury, nicméně stanovisko legislativy je komické. Když se o tom hlasuje dohromady, tak jedna část se opakuje, tudíž se nedá hlasovat i o těch částech, o kterých jsme nehlasovali. Já to považuji za selhání legislativy, opravdu za komické stanovisko, protože jsme o některých návrzích nehlasovali vůbec, vůbec. Takže vy jste měli upozornit pana zpravodaje, že některé návrhy jdou proti sobě, tudíž např. E12 není hlasovatelný, protože byl přijat D1, a tak dále, a ne takhle šmahem odsoudit všech dvanáct částí mého pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan místopředseda Poslanecké sněmovny Pikal s přednostním právem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já tedy jsem nestudoval podrobně ty pozměňovací návrhy, které jsou proti kterým, ale chtěl bych vyzvat kolegy z ODS vaším prostřednictvím, pane předsedající, aby pokud nesouhlasí s procedurou, tak aby to projevili v době, kdy se projednává procedura, abychom to mohli řešit v tu chvíli a ne až teď uprostřed hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostním právem pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, procedura je v pořádku, tam jsme řekli, že když se odhlasují pozměňovací návrhy, které byly předtím, tak ty další jsou nehlasovatelné, ale pak jsou nehlasovatelné ty, které jsou opravdu nehlasovatelné. To znamená, jestliže E1 až E12 jsou v pěti šesti bodech v rozporu a jsou nehlasovatelné, odhlasovali jsme si, že to budeme hlasovat v celku, předpokládám, že pan předseda Stanjura nemá námitky proti tomu, že budeme v celku hlasovat ty, které zůstaly hlasovatelnými, ale nemůžeme říct, že jsou nehlasovatelné všechny. A tak já jsem také chápal tu proceduru, když jsem pro to hlasoval.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, ještě dám slovo, než tu věc nějak z pozice předsedajícího rozhodnu, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já doporučuji Sněmovně, abychom o tom hlasovali. Jinak budeme postupovat nezákonně, protože nebudeme hlasovat o některých podaných pozměňovacích návrzích a to je nezákonný postup. To je celé. Tak mně přijde trvání na tom, že nebudeme hlasovat o ničem, jako obstrukční chování těch, kteří ten zákon chtějí. Jaký je problém v tom, hlasovat o těch, o kterých jsme ještě nehlasovali? Podle mě je výsledek jasný, ale proceduru musíme dodržovat přesto, že známe pravděpodobný výsledek hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dále se s přednostním právem hlásí pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Dámy a pánové, blíží se 13. hodina, kdy bychom chtěli odhlasovat tento důležitý zákon. Já si myslím, že bude asi lepší nechat hlasovat o tom, co mají někteří kolegové za to, že se mělo hlasovat a nehlasovalo se, než se teď hodinu bavit o tom, jestli se mělo, nemělo. Pojďme to zkusit, udělat to, co možná oprávněně navrhuje opozice, a já si myslím, že je to lepší než tady hodinu přemýšlet nad tím ano - ne.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane předsedo, já jsem úplně nerozuměl vašemu návrhu. Ten je jaký?

 

Poslanec Jan Chvojka: Myslím, že ten návrh zazněl, asi ne zcela jasně pro vás, ale vaši kolegové z ODS kývali, že to chápou, to znamená dohlasovat ty body E1 až E12 tak, aby bylo učiněno proceduře zadost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To by byl návrh, se kterým bych přišel i já, ale tohle není otázka, jestli to chápou kolegové z ODS, ale já jsem vás neslyšel a jako předsedající vám musím rozumět, abych věděl, co je podstata vašeho návrhu. Já bych prosil pana zpravodaje, aby nám v souladu s touto shodou navrhl další postup.

 

Poslanec Marek Novák: Můžu požádat o tři minuty času?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře, já této žádosti vyhovuji, myslím, že je i správná. Přerušuji jednání Poslanecká sněmovny do 12.49 hodin.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 12.47 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP