(17.00 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Pozměňovací návrh tedy bezprostředně souvisí s obsahem vládního návrhu v tom smyslu, že generátorem přidělování se budou přidělovat všechny insolvenční věci včetně návrhu na povolení oddlužení, které tvoří těžiště této agendy. Především je třeba postavit najisto, že se generátor přidělování skutečně nedotkne přidělování v jiných soudních agendách, dále je třeba pravidla pro přidělování insolvenčních věcí přizpůsobit tomu, že jsou úkony v insolvenčních řízeních svázány poměrně velmi krátkými lhůtami, které je potřeba ve všech případech dodržet, a konečně je potřeba ponechat předsedům soudů dostatečnou flexibilitu při sestavování rozvrhu práce a organizaci práce na soudech.

Děkuji za pozornost. Poté se ještě přihlásím k tomuto pozměňovacímu návrhu v rámci podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Benda s faktickou poznámkou, která nám ujasní ten návrh.

 

Poslanec Marek Benda: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych jenom poprosil, abychom teď hlasovali o tom, že projednáváme sněmovní tisk 71 ve znění sněmovního tisku 71/5, což je ono usnesení ústavněprávního výboru, které je vlastně - neříkáme tomu komplexní pozměňovací návrh, protože to původní jsme neměnili, ale změnili jsme tam toho tolik, že abychom byli schopni se s tím vypořádat a aby bylo jasné, k čemu se návrhy podávají, proto jsme už minulý týden na výboru toto navrhli. Všichni s tím počítají, všichni je takto podávají, ale myslím, že formálně to musíme na začátku jednání v obecné rozpravě odhlasovat. Čili projednáváme sněmovní tisk 71 ve znění sněmovního tisku 71/5.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Souhlasím, že je potřeba to odhlasovat. Ještě se mi s faktickou poznámkou hlásí pan poslanec Ferjenčík. Předpokládám, že je to k tomuto.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl podpořit ten návrh kolegy Bendy, který odhlasoval ústavněprávní výbor. Přestože v některých konkrétních ustanoveních my preferujeme původní vládní předlohu před pozměňovacím návrhem ústavněprávního výboru, tak z hlediska projednávání v Poslanecké sněmovně je daleko racionálnější vzít tu předlohu, která už zapracovala několik desítek změn skrz ústavněprávní výbor, a podávat pozměňovací návrhy k němu, jinak se z toho s prominutím zblázníme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tom případě svolám kolegy do sálu, protože budeme hlasovat věcně. Počkám, až se kolegové usadí v lavicích.

Vidím žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými kartami.

 

Pro ty, co nyní přicházejí, zopakuji, že budeme hlasovat o tom, že nadále budeme projednávat sněmovní tisk 71 ve znění, které je ve sněmovním tisku 71/5, to znamená ve verzi, která vzešla z ústavněprávního výboru. Vypadá to, že počet přítomných poslanců se ustálil.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 239 bylo přihlášeno 126 poslanců a poslankyň, pro 125, proti nikdo. Návrh byl přijat, tedy budeme pokračovat v projednávání.

 

Vrátíme se do rozpravy. Já vám děkuji. Nyní prosím pana poslance Bauera, který je přihlášen do obecné rozpravy jako první.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane předsedající, ještě jednou děkuji za slovo. Jsem rád, že to předcházející usnesení prošlo, protože si jinak nedovedu představit, že bychom se dobrali nějaké smysluplné podoby finálního zákona.

Dovolte mi pár poznámek k té několikaměsíční práci. Já jsem velice rád, že jak na půdě podvýboru pro insolvenci, tak na půdě ústavněprávního výboru prostřednictvím mnoha pozměňujících návrhů se významně překopala ta původní vládní verze, kterou předložil pan ministr Pelikán a která, myslím, byla obecně velmi nepřijatelná. To jsem chtěl říci hned na úvod.

V těch mnoha pozměňujících návrzích jsou návrhy, které já osobně - a doufám, že budou mít širší podporu - podporuji, protože nesporně zjednoduší proces oddlužení a s ním spojené papírování, což si myslím, že je velmi důležité. Také jsou tam některé další, jiné rozumné návrhy. Já sám jsem v ústavněprávním výboru prosadil, a doufám, že to projde ve třetím čtení, návrh, který sjednocuje praxi soudců rozhodujících o srážkách z příjmů podnikatelů v insolvenci, a budu velmi rád, pokud tento návrh najde vaši podporu. To je možná z těch pozitivních věcí.

Já mám někdy pocit, a viděl jsem to i na jednání podvýboru, že v průběhu projednávání této novely se trochu pozapomnělo, jaký je vlastně primární účel zákona o insolvenci. To si řekněme na rovinu, je to poměrné uspokojení věřitelů. Já jsem někdy slyšel návrhy, které možná dokonce i patřily na půdu třeba výboru pro sociální politiku, protože to je účelem každého buď minulého zákona o konkurzu a vyrovnání nebo nově zákona o insolvenci, a pokud se chce někdy i právem pomáhat, tak jsem nabyl dojmu, že některé návrhy dokonce ani nepatří na diskusi o novele insolvenčního zákona. (V sále je velmi hlučno.)

Já už jsem tady na úvod řekl, že jsme si vědomi toho a jsme připraveni a je správné, abychom podali pomocnou ruku těm, kteří padli do dluhové pasti a dostali se do neřešitelných problémů mimo jiné díky nedostatečné legislativě v minulosti, na druhou stranu nynější novela nepomáhá pouze těmto lidem. My v podstatě nastavujeme pravidla i do budoucna i pro budoucí dlužníky. Proto je zásadní, aby tato novela uměla současně zamezit tomu, aby nová pravidla nezačali zneužívat různí spekulanti a lidé, kteří už v okamžiku, kdy se zadlužují, dobře vědí, že své závazky nikdy nesplní. Obávám se, že tyto pojistky stále v tom návrhu zákona chybí. Já už jsem postrádal v původní verzi a v nové naopak vyvstala nová rizika, například -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás, pane poslanče, přeruším.

 

Poslanec Jan Bauer: Já se také sám neslyším.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Stoupá nám hladina hluku. Já bych chtěl vyzvat všechny poslance, aby svá jednání přesunuli do předsálí, pokud neprojednávají tento tisk. Děkuji.

 

Poslanec Jan Bauer: Opakuji - nejen v původní verzi, ale i v té nové vyvstávají nová rizika, například v souvislosti s tím, že je tu návrh na mírnější oddlužení seniorů, a přitom všichni dobře víme, jak je běžné a jednoduché v praxi v některých rodinách zadlužit babičku nebo dědečka, protože na nich si ve finále vůbec nikdo nic nevezme.

Já se obávám, že novela nejenže umožní zneužívání systému oddlužení, ale může posílit dluhovou recidivu a může vést k ještě větší nezodpovědnosti dlužníků, kteří byli dosud ochotni splácet své závazky, nicméně toto své rozhodnutí mohou změnit. Možná se také sluší připomenout, že tyto obavy nezní pouze z pravicové opozice, ale jsou to velmi často názory zástupců obcí a měst, které jsou také věřiteli, nebo to můžeme slyšet od věřitelů, ale například minulý týden jsem slyšel na zajímavé konferenci tady v Poslanecké sněmovně názor zástupce neziskové organizace, která pracuje s vězni. Tento člověk, který má bohaté zkušenosti se svými klienty, má na to velmi podobný názor. Obává se zmírněných pravidel a následného chování některých dlužníků.

Konkrétně některé návrhy, které bych považoval za problematické. Za prvé je to návrh, který má umožnit oddlužení již po třech letech, pokud dlužník uplatí svých 50 % závazků. Logicky se samozřejmě nabízí otázka, proč tedy nemůže splácet o několik let déle jako ostatní spotřebitelé a zaplatit svůj dluh kompletně.

Za rozumný naopak považuji třeba návrh svého kolegy Pavla Blažka, který chce omezit míru uspokojení nižší než 30 % právě u těch dluhů, které vznikly před přijetím legislativy na ochranu dlužníků, tedy od prosince 2016, kdy začal platit nový zákon o spotřebitelských úvěrech. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP