(16.50 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Tento zákon, respektive tato novela zákona tedy, podle mého názoru to, co před deseti lety ten zákon přinesl, to znamená druhou šanci lidem, kteří by jinak byli v exekuční pasti, tu druhou šanci otevírá více lidem. Jak, to už osvětlil pan ministr spravedlnosti.

Je pravda, že k novele byla, řekl bych, nadprůměrně velká, široká, bohatá diskuze nejenom na půdě podvýboru, kde děkuji za práci všem členům podvýboru a panu předsedovi podvýboru pro exekuce, nebo na půdě ústavněprávního výboru, ale také na různých kolokviích, sympoziích a dalších platformách. To znamená, tento návrh zákona je probrán odshora dolů, odzdola nahoru, zleva doprava, zprava doleva. A právě také tak se probíral i na ústavněprávním výboru, kde závěrečné projednání proběhlo 26. září tohoto roku. Všichni to usnesení máte ve svých počítačích nebo na svých stolech. Jde o tisk 71/5. Jak jsem říkal na začátku své zpravodajské zprávy, jde o 18 stránek. Takže nezlobte se na mě, pane předsedo, respektive pane místopředsedo Sněmovny, já je nebudu číst a už vůbec ne odůvodňovat. To je případně na každém z těch, kteří daný pozměňovací návrh předložili.

Já chci jenom říct, že usnesení ústavněprávního výboru zní tak, že za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila. Za druhé, doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky. - A o nich jsem před malou chvílí mluvil. Je jich na 18 stránek. Dále za třetí, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny. Za čtvrté, zmocňuje zpravodaje výboru, tedy mě, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona na schůzi ústavněprávního výboru a doporučil jeho další projednávání ve znění pozměňovacích návrhů přijatých ústavně právním výborem. A za páté, zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy."

To je moje zpravodajská zpráva a já bych se touto cestou rád přihlásil i do obecné a potom do podrobné debaty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím zpravodaje výboru pro sociální politiku poslance Jana Bauera, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Odůvodnit je samozřejmě můžete odkazem na dokument v systému.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Milé dámy a pánové, já jsem svůj názor k vládnímu návrhu zákona řekl relativně podrobně v rámci prvního čtení a mnohokrát v rámci diskuze na podvýboru pro insolvenci. Já si osobně myslím, že je vhodné podat pomocnou ruku těm lidem, kteří se dostali skutečně do velkých problémů mimo jiné vlivem nedokonalé legislativy v minulosti. Na druhou stranu mám určité pochyby, že navzdory těm pozměňovacím návrhům především ze strany poslanců hnutí ANO vůči svému ministerstvu, nebo vůči své vládě, ten zákon, o jehož finální podobě zatím nikdo neví, protože tady bylo řečeno z úst mého předřečníka, že máme k dispozici v tuto chvíli minimálně třicet pozměňovacích návrhů, nikdo neví, jaký návrh bude v té konečné verzi, a může mimo jiné vést k daňové recidivě, může zvýšit nezodpovědnost dlužníků, nebo dokonce může nahnat do oddlužení ty, kteří doposud férově a poctivě spláceli.

Já se k tomu vyjádřím v rámci obecné rozpravy, do které jsem se přihlásil, ale mou povinností jako zpravodaje je vás seznámit s usnesením výboru pro sociální politiku ze dne 27. září. Má celkem čtyři body.

Za prvé, výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona. - Omlouvám se, že nebudu číst všechny podrobnosti, tak jak bývají součástí těchto usnesení.

Za druhé, výbor pro sociální politiku zmocňuje zpravodaje, aby se stanoviskem výboru seznámil Poslaneckou sněmovnu - což činím - a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Za další - a teď prosím o vaši pozornost. Jsou tady dva doprovodné návrhy na usnesení. Vypadají docela zajímavě. Mám za to, že jsem je navrhoval já, a zní následujícím způsobem: Výbor pro sociální politiku žádá ministra spravedlnosti, aby ve lhůtě jednoho roku od účinnosti předkládané novely zákona o úpadku a způsobu jeho řešení předložil do výboru pro sociální politiku statistiky dokládající počet dlužníků, kteří vstoupili do oddlužení podle nových pravidel, charakteristiku a strukturu těchto dlužníků a průměrnou výši jejich dluhů. - To je za třetí.

A za čtvrté: Výbor považuje za žádoucí, aby budoucí dopady insolvenční novely průběžně vyhodnocovalo také Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to zejména s ohledem na tvrzení uvedené v důvodové zprávě předkládané spolu s vládním návrhem zákona, podle kterých nová pravidla oddlužení pomohou dostat dlužníky z dluhových pastí a vrátit je z šedé zóny a závislosti na sociálních dávkách do aktivního ekonomického života, což má přinést úspory na straně veřejných rozpočtů.

Tolik usnesení výboru pro sociální politiku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Návrh doprovodného usnesení prosím potom předejte zpravodaji.

Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásilo osm poslanců v pořadí pan poslanec Bauer, pan poslanec Feri, pan poslanec Výborný, pan poslanec Sadovský, paní poslankyně Ožanová, pan poslanec Farský, pan poslanec Kolařík, pan poslanec Benda a přibyla nyní paní poslankyně Valachová. Takže už jsme na devíti.

Pan poslanec Chvojka se hlásil s přednostním právem? Mám tomu tak rozumět? Protože písemné přihlášky mají jinak přednost. (Ano.) Takže pan zpravodaj Chvojka s přednostním právem. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji ještě jednou za slovo, pane místopředsedo. Je to tak, nedával jste pozor. Já už jsem se hlásil a žádal jsem o slovo v obecné rozpravě i v té podrobné jako zpravodaj.

Za prvé musíme splnit jednu povinnost, na které jsme se domluvili na půdě ústavněprávního výboru a která je obecně užitečná pro projednávání tohoto tisku, to znamená to, že jakýkoliv podaný pozměňovací návrh dnes je pozměňovacím návrhem, kde základem pro projednávání je ten pozměňovací návrh jako celek, který přijal ústavněprávní výbor. Koukám na pana předsedu Marka Bendu, jestli to říkám správně? Ano, říkám to správně. To znamená, že bychom o tom měli hlasovat. Možná vám ještě řekne do ouška, jak správně interpretovat to, co říkám, pan předseda Benda... Tak to řekne potom.

A potom jsem se chtěl krátce pozastavit nad svým pozměňovacím návrhem, ke kterému se potom přihlásím v rámci podrobné diskuze. Je to pozměňovací návrh, který vznikl ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Já ho předkládám v souladu s ustanovením § 94 odst. 1, jednacího řádu. Obsahem tohoto pozměňovacího návrhu jsou technické změny zákona o soudech a soudcích v souvislosti s plánovaným zavedením přidělování insolvenčních věcí na soudech tím náhodným výběrem pomocí takzvaného generátoru přidělování, tak aby byla vyloučena možnost ovlivňování přidělení těchto věcí.

Já si dovoluji v této souvislosti připomenout, že minulá Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že se tento způsob přidělování věcí náhodným výběrem uplatní pouze u věcí insolvenčních. U většiny jiných soudních agend bude přidělování věcí probíhat zásadně jako doposud na základě toho takzvaného kolovacího systému alias kolečka. Mnou předložený návrh má za cíl pouze před uvedením nového systému v život odstranit některé výkladové nejasnosti, které vzešly z podnětu krajských soudů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP