(9.50 hodin)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji za slovo. Přednesla bych vám doporučení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vás ještě chvíli přeruším. Svolám kolegy do sálu a požádám všechny, kteří diskutují, aby se usadili ve svých lavicích.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Přečtu doporučení garančního výboru. Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednání návrhu zákona ve druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích podaných k novele zákona, kterým se mění zákon č. 96/1994 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytování zdravotní péče a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím pořadí.

Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán.

Za prvé, návrhy legislativně technických úprav podle § 95 přednesené ve třetím čtení - ty předneseny nebyly.

Druhé hlasování o pozměňovacím návrhu A1, dále A2, pak by se hlasovalo společně A3 až A8, další hlasování A9 a A10, další hlasování A11 až A23 společně, jako další hlasování by se hlasoval pozměňovací návrh pod písmenem B, dále C1 až C11 společně a pak hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji vám. Vidím, že se hlásí pan předseda Stanjura s návrhem jiné procedury. Ano. Prosím. Než vám dám slovo, přečtu ještě omluvenku. Omlouvá se nám pan předseda vlády Ing. Andrej Babiš po celý jednací den z pracovních důvodů. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám návrh změny procedury, a to v těch hlasovacích bodech pod bodem A, k bodu B a C nemám nic.

Důvod je jednoduchý. My některé z těch pozměňovacích návrhů, které jsou v těch blocích, podporujeme, některé ne, a kdybychom hlasovali dohromady, tak nemůžeme podpořit některé věci, které bychom podpořit chtěli. Pokud zazněl návrh A1 - v pořádku, A2 - v pořádku, pak zazněl návrh na A3 až A8, tady bych navrhl, abychom to rozdělili a mohli bychom hlasovat body A3, A4, A7 a A8 jedním hlasováním, dalším A5, A6, pokud by to bylo možné. A u těch dalších bodů A9 až A10 je v pořádku. Pak bychom rádi, kdybychom z toho bloku A11 až A23 samostatně hlasovali o bodech A13, A15, A18, A20 a A23.

Já myslím, že byste to mohli podpořit, jenom budeme mít asi o pět hlasování víc. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Než budeme pokračovat, tak pan místopředseda vlády Hamáček stahuje svou omluvu, protože je mezi námi.

Prosím paní zpravodajku, aby pokračovala v přednášení procedury.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Došlo tady ke změně procedury hlasování. Já se teď zeptám, nevím, jestli se to musí odhlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: O proceduře budeme v každém případě hlasovat, tzn. nejdřív by se mělo hlasovat o protinávrhu a potom případně o návrhu, pokud tedy nebude nějaká shoda na tom rovnou postupovat takhle, ale raději bych to udělal tak, že budeme nejdříve hlasovat o tom protinávrhu, a pokud nebude schválen, tak o návrhu.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nemám s tímto problém, co navrhl pan kolega Stanjura.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře. Děkuji. V tom případě věřím, že jsme tady všichni.

 

Zahajuji hlasování o proceduře, tedy o protinávrhu pana předsedy Stanjury. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 205. Bylo přihlášeno 163 poslanců a poslankyň, pro 155, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Budeme postupovat podle toho protinávrhu a prosím paní zpravodajku, aby nás tím provedla.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Návrhy legislativně technických úprav nebyly předneseny. Začneme tedy hlasováním pod písmenem A1, což je část pozměňovacího návrhu mě, poslankyně Pastuchové, a krátce vám jenom sdělím, že jde o to, že všeobecné zdravotní sestry v případě, že budou chtít vykonávat povolání zdravotně-sociálního pracovníka, nemusí absolvovat akreditovaný kvalifikační kurz zdravotně-sociální pracovník.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o stanovisko výboru. (Garanční výbor přijal doporučující stanovisko.) Prosím o stanovisko navrhovatele, pokud je. (Ano. Souhlasím.) Děkuji vám.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování číslo 206 bylo přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A2, což je také ode mne, je to návrh, aby řidiči záchranné služby s delší praxí nemuseli absolvovat roční praxi v nemocnici.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím o stanovisko výboru. (Garanční výbor přijal doporučující stanovisko.) Děkuji. Jestli má navrhovatel stanovisko? (Souhlasím. Je to smysluplné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 207. Bylo přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 162, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A3, A4, A7 a A8 společně. Jedná se o vzdělávání, doplnění podmínky vzdělávání psychologů, úpravy pro vzdělání klinického logopeda, povolání jiného odborného pracovníka. Stanovisko garančního výboru: doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Stanovisko navrhovatele? (Ano. Souhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 208. Bylo přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 146, proti 16. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Další hlasování bude společné pro bod A5 a A6. Jedná se o doplnění dětské sestry do § 36 a 42 a doplnění profesí porodní asistentka, zdravotnický asistent nebo praktická sestra do § 42. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Stanovisko navrhovatele? (Ano. Souhlasím.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 209. Bylo přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Nyní, doufám, že to nepopletu, bychom hlasovali společně o A11, A12, A14, A16, A17, A19, A21 a A22. Jsou to novelizační body do různých paragrafů. Stanovisko garančního výboru je doporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP