(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. 57 je v pořádku, je to sněmovní tisk 214.

Ptám se, zda ještě někdo k návrhu pořadu schůze. Jestliže ne, přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích. Z grémia žádné nemáme, budeme tedy jako první hlasovat návrhy pana předsedy Faltýnka. Ptám se, zda je možné o těch prvních třech bodech hlasovat dohromady. Vidím tady námitku, budeme hlasovat o každém návrhu samostatně.

 

Jako první budeme tedy hlasovat o zařazení bodu 10, sněmovní tisk 132, novela zákona o státní službě, aby byl zařazen na 2. 10. po již zařazených bodech před bod 67, což je zákon o sportu. Všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 176, přihlášeno je 170 poslanců, pro 113, proti 21. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu zařadit bod číslo 7, sněmovní tisk 109, novela zákoníku práce, po bodu, který jsme právě odhlasovali, to znamená po tom bodu 10.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 177 přihlášeno 170 poslanců, pro 115, proti 22. I tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu na zařazení bodu 32, sněmovní tisk 204, o pojistném, jestli stačí, když to řeknu takto stručně, který by následoval po bodu 7, který jsme právě schválili.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 178, přihlášeno je 171 poslanců, pro 96, proti 23. I tento návrh byl přijat.

 

Dále pan předseda Faltýnek navrhuje změnu v pořadí bloku prvého čtení, aby tento blok prvého čtení následoval bezprostředně zítra po bodu 5, jímž je insolvenční zákon, druhé čtení. To znamená, že by po tomto bodu 5 následovala prvá čtení v pořadí bod 30 - daňový balíček, bod 29 - EET a bod 31 - o léčivech. Následně by se pokračovalo v bloku prvních čtení tak, jak již bylo schváleno.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Pardon. Tak teď, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 179, přihlášeno je 172 poslanců, pro je rovných 100, proti 3. I tento návrh byl přijat.

 

Posledním návrhem pana předsedy Faltýnka bylo zařazení volebních bodů pevně zítra ve 12.45 a jednalo by se o body 135, 136 a 137. Zde bychom rozhodovali jedním hlasováním, předpokládám.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro pevné zařazení volebních bodů. Kdo je proti?

Hlasování číslo 180, přihlášeno je 172 poslanců, pro 139, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Pan předseda Faltýnek má stoprocentní úspěšnost.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana předsedy Farského, který chce zařadit bod číslo 14, sněmovní tisk 140, o DPH, pevně po zítřejším bodu 5, insolvenční zákon. My jsme si v tuto chvíli odhlasovali pevné zařazení bloku prvního čtení po bodu 5, tak to vysloveně říkal pan předseda Faltýnek. Mám teď dát hlasovat - je to otázka na pana předsedu - o tom, že by ten bod 14 byl pevně zařazen před ty tři body prvého čtení? Takový jste měl úmysl? Takže po bodu 5, po insolvenčním zákoně.

 

Budeme tedy hlasovat o tom, že bod 14 bude zařazen po bodu 5 zítra.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 181 je přihlášeno 172 poslanců, pro 75, proti 3. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana místopředsedy Filipa, který chce zařadit bod číslo 164, nezaplacené podniky privatizované v 90. letech, jestli můžu takto krátce, a to na středu 3. 10. na 14.30. Všichni víme, o čem hlasujeme.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 182, přihlášeno je 171 poslanců, pro návrh 50, proti 24. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan místopředseda Fiala nenavrhl zvláštní bod, pouze navrhl tichou vzpomínku obětem.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana poslance Výborného, který navrhuje zařadit bod 41, sněmovní tisk 159, ve středu 3. 10. ve 14.30. Takže vlastně ve stejnou dobu, kdy byl tuto chvíli schválen jiný bod. (Hlasy ze sálu: Nebyl!) Nebyl schválen, omlouvám se, je to hlasovatelné.

Takže zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení bodu 41, sněmovní tisk 159, ve středu ve 14.30. Kdo je proti?

hlasování číslo 183 přihlášeno 172, pro 51, proti 3. Tento návrh nebyl přijat.

 

A konečně budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Jarošové, která navrhuje zařadit bod 57, sněmovní tisk 214, novela trestního zákoníku, ve středu po doposud pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 184, přihlášeno je 171 poslanců, pro 45, proti 4. Tento návrh nebyl přijat.

 

Tak podle mých záznamů jsme se vypořádali se všemi návrhy na doplnění či změnu programu schůze. Dále mi dovolte přečíst omluvu pana ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, který se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů. Dále se omlouvá paní poslankyně Levová z dnešního jednání z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Ondřej Polanský mezi 14. a 15. hodinou ze zdravotních důvodů a omlouvá se pan poslanec Jiří Bláha mezi 15. a 19. hodinou z pracovních důvodů.

Pan poslanec Jan Birke hlasuje s náhradní kartou číslo 13.

Než přistoupíme k projednávání pevně zařazených bodů, jejichž předkladatelem je Česká národní banka, je nutno odhlasovat podle § 52 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny účast pana guvernéra Jiřího Rusnoka při projednávání bodu 158 a 160.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s účastí guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka při projednávání bodů 158 a 160, sněmovní tisky 219 a 226."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 185, přihlášeno je 172 poslanců, pro 157, proti nikdo. Konstatuji, že s usnesením byl vysloven souhlas.***
Přihlásit/registrovat se do ISP