Sněmovní tisk 214
Novela z. - trestní zákoník

Stav projednávání ke dni: 8. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 214/0 dne 22. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0214.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2018 jako tisk 214/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 31. 7. 2018. Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 497).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/4 (pozměňovací návrhy).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 214/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 214/6, který byl rozeslán 27. 11. 2019 v 15:20.

 • G

Další projednávání možné od 12. 12. 2019, po 28. 12. 2019 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).


Možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání:
Ústavně právní výbor
č. 53 (11. prosince 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1670Jana Levová13894-20554.docx (24 KB)14. 11. 2018 v 12:04:55
1671Jana Levová13895-20555.docx (22 KB)14. 11. 2018 v 12:25:44
1673Jana Levová13897-20557.docx (28 KB)14. 11. 2018 v 12:30:09
1685Jana Levová13909-20573.docx (30 KB)14. 11. 2018 v 16:08:25
2252Monika Jarošová14476-21506.docx (41 KB)15. 2. 2019 v 21:35:16
2410Helena Válková14634-21807.doc (55 KB)19. 3. 2019 v 15:39:49
2520Monika Jarošová14744-21952.docx (47 KB)1. 4. 2019 v 16:20:28
2969Marek Výborný15193-22664.doc (92 KB)12. 6. 2019 v 09:36:28
3248Helena Válková15472-23304.doc (46 KB)3. 9. 2019 v 15:26:24
3553Markéta Pekarová Adamová15777-23787.docx (53 KB)17. 10. 2019 v 11:31:19


Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, kruté a ponižující zacházení, ochrana zvířat, péče o pohodu zvířat, trestní odpovědnost, umělá inseminace, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)