Sněmovní tisk 214
Novela z. - trestní zákoník

Stav projednávání ke dni: 12. listopadu 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 21. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 214/0 dne 22. 6. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2018 jako tisk 214/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 20. schůze (od 23. října 2018).Deskriptory EUROVOCu: chov zvířat, kruté a ponižující zacházení, ochrana zvířat, péče o pohodu zvířat, trestní odpovědnost, umělá inseminace, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)