(19.50 hodin)

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Návrh pana poslance Kobzy: "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby neprodleně zahájila kroky, které povedou k odstoupení České republiky od Newyorské deklarace o migraci."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 143 bylo přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 20, proti 58. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Návrh poslance Ondráčka: "Poslanecká sněmovna za prvé bere na vědomí informaci ministra vnitra a ministra zahraničních věcí Jana Hamáčka o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné, řízené a legální migraci a o globálním paktu o uprchlících.

Za druhé. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 15. 11. 2018 předložila Poslanecké sněmovně stanovisko vlády, se kterým se zástupce České republiky zúčastní jednání o přijetí globálního paktu o bezpečné, řízené a legální migraci ve dnech 10. a 11. prosince 2018 v Marrákeši."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 144 bylo přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 125, proti 19. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Návrh pana poslance Kopřivy: "Poslanecká sněmovna ukládá vládě hledat věcné řešení pro bezpečné a řízené řešení globální migrace."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 145 bylo přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 33, proti 34. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Další návrh pana poslance Kopřivy: "Poslanecká sněmovna připomíná potřebu efektivního řešení nelegální migrace, zejména otázky návratu uprchlíků do země původu, boje proti pašerákům a problémům, které k nelegální migraci vedou."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 146 bylo přihlášeno 148 poslanců a poslankyň, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Návrh od pana poslance Kopřivy: "Poslanecká sněmovna zdůrazňuje nutnost ochrany zejména práv žen, prevence sexuálního násilí a ukončení detence dětí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Prosím o klid v sále.

hlasování číslo 147 bylo přihlášeno 149 poslanců a poslankyň, pro 35, proti 3. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: A poslední návrh od pana poslance Kopřivy: "Poslanecká sněmovna v této souvislosti odsuzuje mediální výroky předsedy vlády ve věci odmítnutí přijetí osiřelých dětí z uprchlických táborů v Jordánsku." (Námitky ze sálu, že se nehovoří o Jordánsku, ale o Sýrii.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 148 bylo přihlášeno 145 poslanců a poslankyň, pro 47, proti 58. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali podle mého návrhy?

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, vyčerpali jsme návrhy, a pokud se někteří kolegové divíte Jordánsku, ano, bylo načteno Jordánsko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Tím jsme vyčerpali tento bod, takže jej končím. Vzhledem k tomu, že je po 19. hodině a bylo domluveno, že schůze nebude pokračovat, tak přerušuji 19. schůzi Poslanecké sněmovny. Připomínám, že pokračovat budeme zítra, to jest ve čtvrtek, v deset hodin projednáváním bodu 168, odpovědí členů vlády na písemné interpelace. Upozorňuji, že přihlášky k ústním interpelacím bude možné zde v sále podávat již od 9. hodiny, a upozorňuji, že hned po dokončení písemných interpelací bude jednání Sněmovny pokračovat věcně o návrzích zákonů. Děkuji.

 

(Jednání skončilo v 19.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP