(Jednání pokračovalo v 19.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 19.45 hodin, takže 19. schůze bude pokračovat. Než se dostaneme k hlasování, tak tady mám mnoho omluvenek. Takže prosím, věnujme jim pozornost. Pan poslanec Sklenák se omlouvá od 19.30 z pracovních důvodů, pan poslanec Bláha se omlouvá od 19.45 do konce jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Vymazal se omlouvá od 18.50 do konce jednacího dne, paní poslankyně Langšádlová se omlouvá od 19.45 do půlnoci z pracovních důvodů, paní poslankyně Válková se omlouvá mezi 19. hodinou a půlnocí z pracovních důvodů a pan poslanec Řehounek se omlouvá od 19 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Pokud mám správné informace, tak proběhla podrobná rozprava, ta byla ukončena a závěrečná slova také již... ještě nezazněla? Není o ně zájem případně. Takže já poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s návrhy a procedurou.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, je před námi poslední bod tohoto bodu, a to hlasování o jednotlivých návrzích. Návrhy jsme zpracovali do návrhu usnesení jmenovitě podle toho, jak návrhy načítali jednotliví poslanci, to znamená postupně, jak tady bylo. Nikdo nebyl upřednostňován, jak kdo byl přihlášen, tak je to pořadí.

Já navrhuji, že bychom hlasovali vždycky u poslance, podle toho, který navrhl, o celém jeho návrhu usnesení. Pokud má někdo jiný návrh, tak... Ano, vidím...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Takže je to návrh, že budeme hlasovat v pořadí, jak byly návrhy předneseny o celku, a pan předseda Michálek se hlásí s jiným návrhem. Tak prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Já navrhuji, abychom body u pana poslance Kopřivy hlasovali každý zvlášť. Jsou to čtyři body.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji za ten návrh. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, tak pokud nemá nikdo jiný ještě další návrh, budeme tedy hlasovat, když to rychle sečtu, celkem desetkrát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Je zde žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými kartami. Počkám, až se nám počet ustálí. Chtěl bych se zeptat, jestli je potřeba o proceduře hlasovat, nebo jsou všichni v pořádku s tím, že provedeme proceduru tak, jak byla načtena. Vypadá to, že tedy můžeme rovnou... že proti proceduře nikdo nic nemá. Můžeme rovnou přejít k hlasování o usneseních.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Dobře. Takže první návrh pana poslance Tomia Okamury - vždycky návrh usnesení přečtu.

"Poslanecká sněmovna považuje další setrvání České republiky v globálním paktu OSN o bezpečné, řízené a legální migraci za stav, který je v rozporu se základními zájmy České republiky a českého národa. Vzhledem k tomu požadujeme odstoupení České republiky z jednání o tomto globálním paktu po vzoru Maďarska a Spojených států amerických. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby ve vztahu k tomuto paktu udělala příslušné kroky v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Zahajuji hlasování číslo 139. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 139 bylo přihlášeno 144 poslanců a poslankyň pro 17, proti 93. Návrh nebyl přijat. Nyní prosím pokračujte.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Druhým návrhem je návrh paní poslankyně Langšádlové. "Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby přijala na naše území nejméně padesát děti bez rodičů z uprchlických táborů v Řecku dle vlastního výběru a zajistila jim dostatečnou péči." (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já prosím o klid ve Sněmovně.

 

Myslím, že všichni jsme slyšeli návrh usnesení.

A já zahajuji hlasování číslo 140 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 140 bylo přihlášeno 133 poslanců a poslankyň pro 31, proti 52. Návrh nebyl přijat. Prosím, pokračujme.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Třetí návrh, pana poslance Výborného. "Poslanecká sněmovna vyzývá vládu, aby dodržovala ženevské konvence s ohledem na přijímání uprchlíků."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Myslím, že to je jasné. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 141 bylo přihlášeno 147 poslanců a poslankyň pro 48, proti 7. Návrh nebyl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Dalším návrhem je návrh od pana poslance Skopečka, který načetl pan poslanec Munzar. Znění: "Poslanecká sněmovna doporučuje vládě odstoupit od globálního paktu o migraci, pokud by obsahoval, že se z migrace stane právo a stávající nelegální migrace bude uměle právními cestami legalizována."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 142 bylo přihlášeno 148 poslanců a poslankyň pro 48, proti 7. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP