(14.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Premiér Orbán je skutečným Masarykem dnešní Evropy. A pokud nemáme plné kalhoty strachu z Berlína, Bruselu a Paříže, tak musíme stát po jeho boku. A hnutí SPD to dokáže. V případě, že nám dovolíte vaším hlasováním zařazení tohoto mimořádného bodu, navrhneme následující usnesení: "Poslanecká sněmovna České republiky odsuzuje kroky orgánů Evropské unie namířené proti Maďarsku svou bezdůvodnou politickou agresí proti suverenitě Maďarska. Vyzýváme vládu České republiky k přehodnocení celé situace a k blokování všech pokusů uvalit na úrovni Evropské unie sankce proti Maďarsku."

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane poslanče, vy to tedy navrhujete na zítra?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já tento bod navrhuji na středu odpoledne, tedy na zítřek, jako druhý bod po již pevně zařazeném bodu o globálním paktu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na středu odpoledne, ano, po již pevně zařazeném bodu. Já vás teď poprosím jenom, jestli byste mi to přinesl, abych si mohl přesně přečíst název toho bodu. Děkuji. Takže středa odpoledne po pevně...

Tak, nyní tady máme pana poslance Michálka s přednostním právem. Nicméně se mi tady přihlásil na faktickou poznámku pan poslanec Benešík. Nejsme ale v obecné rozpravě. Takže buď návrh bodu, nebo... S přednostním právem ale pan poslanec Michálek. A pak s přednostním právem pan poslanec Stanjura a pan poslanec Benešík. A vám zatím škrtám tu faktickou.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré odpoledne. My se samozřejmě nepřikloníme k tomu, aby se ten náš teď už hodně naplněný program, kde jsou zákony, které jsou důležité pro občany této země a které realizují naše programy, doplňoval o další body, kterými se tyto zákony odloží na neurčito. My tam máme zákon o registru smluv, který chceme, aby se dneska projednal. Takže abychom teď do toho programu doplňovali další body, které mají název v podstatě předvolební agitace politických stran, které nemají žádný program pro komunální volby, a tudíž ho vyplňují siláckými prohlášeními k migraci nebo k tématu Orbána v Maďarsku, je pro tento případ naprosto nepřístojné. Myslím si, že i to, co tady zaznělo, že je srovnáváno rozhodnutí Evropského parlamentu s rokem 1968, je naprostá nehoráznost, a myslím, že to není hodno této Poslanecké sněmovny. Takže tato vyjádření jsou poplatná těm bodům, které navrhuje SPD, a my tyto body nepodpoříme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Další s přednostním právem, pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím. A připraví se pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, milé torzo vlády v počtu dva. Chtěl bych navrhnout nový bod, který navrhnu do variabilního týdne ve středu 3. října odpoledne jako první bod. Nemám to písemně, ale myslím, pane místopředsedo, že si to zapamatujete. Jsou to jenom dvě slova - zajišťovací příkazy.

V posledních dnech a týdnech se dočítáme z různých zdrojů o dalších prohraných sporech Finanční správy, o tom, že nezávislé soudy rozhodují a konstatují, že Finanční správa postupovala nezákonně, a často to odnesly firmy, které tímto nezákonným postupem byly postiženy. Některé to přežily, některé to bohužel nepřežily. A do dnešního dne - a o tomto tématu debatujeme ve Sněmovně minimálně, řekl bych, osmnáct měsíců - jsem nezaznamenal ze strany ministryně financí či jejích předchůdců nebo vlády jako celku nějaké personální opatření. Myslím, že za vrchol všeho lze považovat vyjádření šéfa Finanční správy k tomu mediálnímu případu, jak se úředníci Finanční správy doptávali svatebčanů, co konzumovali na svatbě, a šéf Finanční správy tento postup hájil tím, že tento postup je vlastně velmi mírný, že taky Finanční správa mohla předvolat všechny svatebčany, aby podali úřední vysvětlení na nějakém úřadě. Nevím, jestli u policie, nebo na finančním úřadu.

Já myslím, že to překročilo rozumnou míru, a věřím, že se tím bude zabývat Sněmovna jako celek. Úmyslně to navrhujeme až v tom variabilním týdnu, aby paní ministryně měla dostatek času si připravit podklady. My máme dostatek podkladů, ať už od postižených firem a osob, nebo od profesních organizací, které tyto nebohé daňové poplatníky hájí.

Takže zopakuji název bodu: zajišťovací příkazy, středa 3. října odpoledne jako první bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Poznamenal jsem si odpoledne jako první bod. Další chtěl vystoupit s návrhem bodu pan poslanec Benešík a připraví se pan poslanec Bartošek. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pan předseda Fiala tady řekl, že bychom se měli zabývat kroky, které Evropský parlament a Evropská komise podnikají vůči Maďarsku. Já nevím o tom, že by Evropská komise nějaké takové kroky dělala.

Proto se ptám, chtěl bych upřesnění, které konkrétní kroky Evropská komise uplatňuje vůči Maďarsku. Pokud vím, tak to hlasování proběhlo v Evropském parlamentu. Europoslanci za KDU-ČSL hlasovali proti - (Předsedající se pokouší vstoupit do řeči.) - a já bych potřeboval upřesnit, pokud máme tady skutečně jednat o nějakých konkrétních krocích, které kroky Evropská komise uplatnila vůči Maďarsku. Protože jinak ten bod je nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážený pane poslanče, nejsme v obecné rozpravě, nemáte přednostní právo a teď jsme v bodě, kde navrhujeme změny pořadu schůze. Já jsem myslel, že znáte jednací řád a že teď jsme v bodě, kde každý poslanec bez přednostního práva má podle jednacího řádu pět minut na to, aby navrhl změnu pořadu schůze. Pakliže ne, tak se může vyjádřit váš předseda poslaneckého klubu pan poslanec Bartošek a ten s přednostním právem pochopitelně může jít i s takovýmto obsahem. Nicméně pan poslanec Bartošek je nyní v pořadí, takže můžete jak navrhnout bod, tak můžete samozřejmě s přednostním právem okomentovat i další dění.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji. KDU-ČSL dnes avizovalo, že bude navrhovat nový bod Informace vlády České republiky o dodržování Ženevské konvence s ohledem na přijímání uprchlíků. Po diskuzi i s dalšími politickými stranami jsme se nakonec rozhodli, že diskuzi k tomuto tématu včleníme do bodu číslo 170 Informace vlády o postoji České republiky ke globálnímu paktu o bezpečné řízené a legální migraci. To znamená, je zde riziko, že by se prolínaly diskuze, diskutovali bychom o stejné věci dvakrát. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že budeme chtít, a dopředu říkáme, budeme chtít, aby nás vláda informovala, jakým způsobem dodržuje Ženevské konvence s ohledem na přijímání uprchlíků. Dopředu to avizujeme a očekáváme tedy vstřícný krok ze strany vlády.

A druhý návrh, který mám, je. Chtěl bych zařadit na 2. 10. tři body, které se týkají České národní banky. Je to bod 158, 160, 162. Byli jsme požádáni, zda bychom mohli tyto body zařadit, aby pan guvernér věděl kdy, aby se mohly projednat. Takže vás žádám, kolegové, o podporu pevného zařazení těchto tří bodů s tím, že v případě, že projde návrh pana předsedy Stanjury, tak bych požádal, aby tyto tři body byly zařazeny pevně po bodu pana předsedy Stanjury. V případě, že jeho bod neprojde, tak aby to byly první tři body jednání 2. 10. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás teď musím zabrzdit, protože pan poslanec Stanjura navrhoval středu 3. 10. jako první bod odpoledne. A vy říkáte 2. 10., což je úterý. Tak teď se tedy rozmyslete. To jsou rozdílné dny.

 

Poslanec Jan Bartošek: V tom případě se omlouvám, špatně jsme si rozuměli. Já dávám návrh na 2. 10. jako první tři body. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže to budou ty první tři body, protože tam žádné pevné nemáme. Teď se tedy táži, jestli máme nějaké další návrhy. Nemáme. Takže přistoupíme postupně k hlasování. Nejprve bychom tedy hlasovali, pokud nemáte žádných námitek, o návrzích z grémia. Jsou to tři návrhy. Myslím, že bychom o nich mohli hlasovat najednou, jestli byste s tím tedy souhlasili.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o těch třech návrzích, které máme z grémia. Myslím, že už je nepotřebuji znova číst.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Je hlasování číslo 98. Přihlášeno je 168 poslanců, pro 167, zdržel se jeden. Výsledek přijat. Takže tyto tři návrhy z grémia byly přijaty.

 

Nyní tedy postoupíme k hlasování o návrzích, které tady předložili poslanci. Tyto návrhy tady máme čtyři. Jako první máme návrh paní poslankyně Adamové Pekarové, aby se sněmovní tisk 214, trestní zákoník, zařadil po pevně zařazených bodech ve středu dopoledne, to znamená, zítra po pevně zařazených bodech zařadíme, jestli souhlasíte s tím, že se zařadí sněmovní tisk 214, trestní zákoník.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 99. Přihlášeno je 168 poslanců, pro 38, proti 56, zdrželo se 74. Návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP