(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já velice děkuji. A tady byly nějaké změny, takže prosím pana poslance Ferjenčíka a připraví se paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já se ještě jednou omlouvám za to sprosté slovo, nechal jsem se unést. A chtěl bych ke kolegovi Válkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Tady se skutečně nebavíme o nějakém sebetrýznění, ale o tom, že nám stoupnou platy ne o 20, ale o 10 %.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím paní poslankyni Němcovou s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Já mám pouze dvě věty, které se vztahují jako faktická poznámka k tomu, co jsme slyšeli. Po věcné stránce podporuji ve všem slova pana poslance Marka Bendy. Po formální stránce mám vážnou výhradu k tomu, jak vy řídíte průběh schůze ve chvíli, kdy musíte dohlédnout na to, aby měla nějakou úroveň. Vyhrazuji se proti vašemu způsobu řízení schůze. Žádám vás, abyste se v případě, kdy nechcete jednat nestranně a chcete krýt své kolegy ze své vlastní strany, pro tuto část schůze nechal napříště vystřídat. (Potlesk poslanců ODS, TOP 09, ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím pana poslance Michálka s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, mě samozřejmě taky mrzí to, k čemu došlo, nicméně byl bych rád, abychom se teď vrátili k věcnému projednání návrhu zákona a k té rozpravě.

Jenom jsem chtěl doplnit, abychom měli základní fakta. Pan předseda ústavněprávního výboru Benda zde trošku žongloval s koeficienty a mluvil o tom, že soudci mají koeficient 3, poslanci 2,5. To je samozřejmě pravda. Nicméně je potřeba říct, že ten zákon je plný koeficientů. Takže nastupující soudce má ještě redukční koeficient 0,88 a 0,88 krát 3 je 2,64. Takže soudce nastupující na okresní soud má koeficient 2,64. Poslanec má naopak zvyšující koeficient 1,08, takže 2,5 krát 1,08 je 2,7. Takže má víc nastupující poslanec než nastupující soudce. Tolik k tomu vyrovnání mocí v našem ústavním systému. To si myslím, že bychom si měli uvědomit.

A ještě jedna krátká poznámka, spíš takový napůl vtip. Podle § 28 se koeficient soudce zvyšuje podle toho, kolik odsloužil v soudnictví let. Možná by pan kolega Benda chtěl navrhnout tento systém i pro Poslaneckou sněmovnou. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím obracejte se na ostatní řečníky mým prostřednictvím. A já v tuto chvíli nemám žádné faktické poznámky ani žádné přihlášky do rozpravy, nevidím ani nikoho, že by se hlásil z místa, takže rozpravu končím.

A chtěl bych se zeptat, jestli je zájem o závěrečná slova od navrhovatele nebo od pana zpravodaje, který opouští stolek (poslanec Volný jde pouze ke své lavici pro hlasovací kartu). Předpokládám, že ne.

Tedy se přesuneme k hlasování o návrzích. Byl předložen návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Takže já svolám kolegy do sálu. Slyším žádost o odhlášení, takže vás odhlásím, prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

 

Pro příchozí zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 9 bylo přihlášeno 149 poslanců, pro bylo 44, proti 39. Návrh nebyl přijat, resp. byl zamítnut.

 

Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Pokud jsem dobře zaznamenal, tak ústavněprávní výbor byl navrhován jako další výbor.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Já se ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu, a zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

hlasování číslo 10 bylo přihlášeno 153 poslanců, pro 149, proti nikdo. Návrh byl tedy přijat.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednání. Já jsem ovšem zaznamenal návrh na to přikázat návrh ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh na další výbor? Není tomu tak.

V tom případě zahajuji hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 11 bylo přihlášeno 156 poslanců, pro 140, proti 8. Návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že návrh jsme také přikázali ústavně právnímu výboru jako dalšímu výboru.

 

V rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech o 30 dnů na 30 dnů. Já se ptám, jestli má někdo jiné návrhy. Není tomu tak.

V tom případě zahajuji hlasování o zkrácení lhůty. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V tomto hlasování číslo 12 bylo přihlášeno 157 poslanců, pro 39, proti 43. Návrh nebyl přijat.

 

Takže konstatuji, že jsme ukončili první čtení tohoto návrhu a setkáme se nad ním znovu ve druhém čtení. Já vám děkuji, děkuji též zpravodajům a navrhovateli.

 

Na dnešní schůzi jsme ještě zařadili bod číslo

3.
Uctění památky obětí k 50. výročí invaze a okupace
Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968

Tento bod otevírám. Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu poslanec Jan Bartošek, který se, bude-li souhlasit, stane zároveň i jeho zpravodajem. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že jsme si včera připomněli 50 let invaze vojsk Varšavského paktu na území České republiky, tak je potřeba jasně deklarovat, jakým způsobem se s tím vypořádáme. Jasně říct, že vtrhnutí vojsk Varšavské smlouvy na území Československa v srpnu 1968 bylo invazí a následnou okupací, a je potřeba, aby usnesení, které bude navrženo, bylo jasným vzkazem veřejnosti, jasným vzkazem lidem, ale i ostatním státům včetně Ruska, že neakceptujeme komentáře, které v poslední době zaznívají, a to komentáře, které relativizují události 21. srpna, při nichž v důsledku okupace v roce 1968 zemřelo 137 lidí. Do těchto komentářů se pouštějí nejen mnohé proruské servery, ale také někteří čeští politici, většinou z řad KSČM. Například včera jsme byli účastni toho, že se pan poslanec Grospič prostřednictvím pana předsedajícího bránil tomu, abychom používali pro invazi slovo okupace. Takovýmto chováním však politici připouštějí, že o událostech srpna 1968 máme pochybovat, připouštějí překrucování historických událostí.

Je potřeba jasně říct, že v noci z 20. na 21. srpna došlo k agresivní invazi vojsk Varšavské smlouvy. Byla to invaze v rozporu s mezinárodním právem, po které následovalo období okupace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP