(15.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jenom se zeptám: zazněl na začátku projevu návrh na zamítnutí také nebo na vrácení?

 

Poslanec Marek Benda: Ne. Zazněl na konci projevu návrh na navrácení vládě k přepracování. Ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím dalšího řečníka, jímž bude s faktickou poznámkou pan předseda Bartoš. Připraví se pan poslanec Michálek.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych jenom krátce reagoval, vážené kolegyně, vážení kolegové, prostřednictvím pana předsedajícího na pana Bendu, který je jinak korektní. Tak buď ten návrh je vládní, anebo to je populistický návrh Pirátů, podobně jako Zelených, a nemůžete v jedné větě tvrdit, že to je nějaký náš populistický návrh, a pak říkat, že vlastně to je vládní návrh.

My jsme chtěli tento návrh projednat. To je krok, který Piráti udělali. Ta otázka je otázka etická. My se držíme hesla lead by example. A když se hádáme o tom, jestli mají být 10, nebo 15 %, tak si myslím, že ty platy, třeba pro mě není nějaký závratný poslanecký plat vůči mé praxi v oboru, ale prostě je to i dobré gesto vůči zaměstnancům, o jejich platu státní správy, o jejichž platech se bavíme.

A trochu bych prosil shovívavosti k nové paní ministryni, protože ona zde představovala návrh, který podědila, a my všichni dobře víme i z vyjádření médií, že pan předseda Hamáček je proti tomuto návrhu, takže ona tady musela ze solidarity prezentovat návrh, který nepochází z pera ČSSD. Tak jen trochu shovívavosti, když je to ten první den ve službě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, mě tady v projevu pana předřečníka, předsedy ústavněprávního výboru Bendy, trochu zaniklo to, proč to tady řešíme. Řešíme to tady proto, že předchozí politická reprezentace připravila nějaké skokové navýšení koeficientu, kterým se násobí ten plat, takže teď tady máme novou politickou reprezentaci, která vzešla z voleb, a máme tady ekonomickou situaci, ve které platy rostou, a ten růst už je promítnutý v tom, že se podle toho navyšuje ten základ, protože ten se odvíjí od růstu v nepodnikatelském sektoru, takže jeden růst už tam je, a když se na to takhle díváme, tak nevidíme vůbec žádný důvod, proč by tam měl být ještě dodatečný růst dalších 10 %.

V těch třech variantách, které tady jsou, je mezi zamrazením, což je nesmysl, protože proč by měli mít politici zamrazené platy, když platy rostou teď nejrychleji za posledních asi osm let, a ten druhý extrém je, že bychom si je nějak dodatečně navyšovali, tak my říkáme: pojďme zlatou střední cestou, ať se to odvíjí od možnosti ekonomiky, ať to není podle úředníků, ale ať je to podle tržního hospodářství. Takže to budeme navrhovat i při projednání tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a v tuto chvíli se hlásí ještě pan poslanec Benda s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Já nevím, jestli mě pan kolega Michálek pozorně poslouchal, prostřednictvím pana předsedajícího možná, a jestli si četl důvodovou zprávu. Skutečnost je taková, že jsme v minulém volebním období stanovili, jakým způsobem dojde k odmrazování - ne navyšování, odmrazování platů ústavních činitelů. Od 1. ledna 2015 2,25, od 1. ledna 2016 2,35, od 1. ledna 2017 2,45, od 1. ledna 2018 2,5násobek a do příštího volebního období jsme vložili, že od 1. ledna 2019 by to mělo být 2,75. Vracíme se k tomu, co mělo být, a i tak jsme šli cestou, že se o těch 0,25 proti ostatním profesím placeným podle tohoto zákona snížilo. A teď říkáme, a bez jakéhokoliv zdůvodnění, číslo 2,5 je lepší, protože se stydíme před veřejností, za co jsme placeni. Já se před veřejností nestydím, za co jsem placen, myslím, že svou práci odvádím, a jenom prosím, ať mi někdo, kdo to prosazuje, zdůvodní, proč justice má mít koeficient 3 a ostatní moci 2,5.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím s faktickou poznámkou ještě pana poslance Ferjenčíka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já se pokusím zodpovědět tu otázku mého předřečníka. Tady se bavíme o tom, jaké budou platy politiků. Mně je upřímně docela jedno, kolik berou soudci, když projednáváme zákon o platech politiků, a tady poslanci berou cca 95 000 Kč čistého, každý z nás. Taková je realita v této zemi, je to velice dobrý plat a absolutně nevidím důvod, proč by ten plat měl růst o 20 %. A já, když přijdu k nám do Choltic do hospody, tak chci, abych mohl se tam podívat štamgastům do očí a říct, že nejsem taky takovej zmrd, kterej si přidá 20 % (nesouhlasné mručení v sále), když s tím mohl něco udělat, ale že prostě v souladu s tím, jak rostou ostatní platy v ekonomice, tak jsem se pokusil, aby ten růst byl aspoň trochu přiměřený. - Omlouvám se za sprosté slovo.

Každopádně to zdůvodnění je velice jednoduché. Nárůst platů politiků o 20 % je v současné situaci naprosto neadekvátní, není ničím podložený. A to, že pan Benda prostě před pěti lety hlasoval o nějakém zákoně, kterým se řeklo, že se to v budoucnosti navýší, to je mi upřímně jedno. Já jsem teď postavenej do situace, že můj plat stoupne o 20 %, já s tím nesouhlasím. Myslím si, že 95 000 čistého je dost, zvlášť když to stoupne příští rok o platy ve státní sféře. Takže z toho důvodu my podporujeme ten vládní návrh. Děkujeme za to, že ho vláda předložila, abychom se sami nemuseli stydět. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Prosím s faktickou poznámkou pana poslance Plzáka, připraví se pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Můj předřečník nás stáhl na úroveň té restaurace, do které zřejmě chodí. A já pro něj mám jednu radu: jestli nechce vypadat v té restauraci jako to, za co se málem zde označil, po každé návštěvě, při každé návštěvě můžete hostit celou restauraci, já myslím, že tam budete vítán, panáky budou lítat a vy budete mít dobré svědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a prosím pana poslance Válka.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dámy a pánové, mne ve snu nenapadlo, že budu vystupovat tady k tomuto bodu, ale musím, protože v srpnu si vždycky čtu knížky od Mňačka a od Pavla Kohouta a od dalších spisovatelů a teď jsem si četl Jak chutná moc. Já jsem tady, ústy pana předsedajícího pane kolego Ferjenčíku, viděl vystoupení komunistických funkcionářů v období kultu osobnosti, kdy se bili v prsa, trhali si varlata a házeli je do davu, aby se jaksi dostatečně ponížili před dělnickou třídou. (Smích napříč sálem.) Tak já tedy, klobouk dolů. Klobouk dolů. (Potlesk napříč sálem.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Chtěl bych všechny poslance vyzvat, abychom se snažili tu diskusi udržet civilní, a prosím pana poslance Bendu. Připraví se paní poslankyně Němcová s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, tak za prvé k panu místopředsedovi, předsedajícímu této schůze. Chceme-li udržet diskusi civilní, pak musíte i svého stranického kolegu napomenout, pokud použije slovo, které tady použil a které myslím na půdu Poslanecké sněmovny v žádném případě nepatří. (Potlesk napříč sálem.).

A druhá poznámka k panu kolegovi Ferjenčíkovi prostřednictvím pana předsedajícího. No, že se bavím o soudcích, není úplně náhodou, když jsou v té samé větě. Ta věta v zákoně o platech, dosavadní, říká: Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,75násobek a pro soudce 3násobek průměrné nominální mzdy. A teď se navrhuje, aby se to snížilo na 2,5násobek. Bez jakéhokoliv zdůvodnění. Pak se nedivte, že mluvím o soudcích, když jsou v té samé větě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP