(18.10 hodin)

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající za slovo. Jsem ráda, že už víme kdo kdo je a kdo k čemu patří. Ale dovolte mi, abych opravdu už byla krátká. A jenom ve svých závěrečných slovech opravdu znovu apelovala na to, abychom to propustili, oba dva, tedy i náš návrh, ale i sociální demokracie, do druhého čtení s tím, že na výborech budeme diskutovat, asi dlouze a bouřlivě, ale myslím si, že si to toto téma zaslouží. A je potřeba si určité záležitosti zcela vyjasnit.

Ale možná bych jenom chtěla říci a trošku ještě reagovat na kolegyni zpravodajku, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já jsem to zmiňovala ve svém vystoupení předtím. Ale možná paní zpravodajka to nějak nezaznamenala. Hovořím o tom, proč se stanovené výživné započítává a nezapočítává. Takže znova. V současné době úřady práce nezapočítají do reálného příjmu, pokud přijdete na úřad práce jako maminka nebo otec samoživitel a prokážete buď, že se snažíte vymáhat, to znamená, máte trestní oznámení, soudní a tak dále, nerozumím všem tady těm problematikám, anebo některým úřadům práce stačí, když napíšete čestné prohlášení, že stanovené výživné nedostáváte. Tím chci tedy říci, že se nyní do toho stavu nezapočítává, pokud máte tento přístup.

Já mám dojem i z této diskuse, bohužel musím říct, že mě to od některých kolegyň a kolegů trošku mrzí, že si tady stěžujeme, že předkládáme s kolegy z ČSSD nesystémové věci, že je to špatně, že stát bude zase nějak alternovat a tak dále. Ale co jsme udělali jako všichni ostatní pro to, aby se to nestávalo, aby opravdu v rámci naší společnosti bylo zcela úplně normální platit výživné na své děti a mít tu odpovědnost? Předložil někdo z vás další nějaký návrh, který by toto řešil? Ne, nepředložil. A dovolte mi říci k soudům. Soudy. Když dáte přece trestní oznámení, dáte to k soudu, soudy to řeší dva i více let. To vám přijde zcela normální v současné době?

Ano, pojďme diskutovat aspoň v těch výborech nebo i v dalších sférách o tom, že tady máme několik nástrojů, které ale zcela nefungují. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Tím jsme ukončili závěrečná slova. Já svolám všechny do sálu k hlasování. Než se k němu dostaneme, tak tady mám nějaké omluvenky. Mám tady omluvenku od paní poslankyně Adamové od 17.45 do 19 hodin z pracovních důvodů a od paní poslankyně Levové od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

V rozpravě byl podán návrh na zamítnutí, takže pokud jsou všichni přítomni... (Hlasy ze sálu.) Odhlásit? Odhlásit, dobře. Tak já vás nejdříve odhlásím, prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami, a až se nám počet ustálí, tak budeme hlasovat o zamítnutí návrhu.

 

Je to tedy návrh poslanců Hany Aulické, Pavla Kováčika, Zdeňka Ondráčka a Leo Luzara na vydání zákona o náhradním výživném, abychom všichni věděli, který z těch návrhů teď budeme hlasovat.

Počet se nám ustálil. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji.

hlasování číslo 156 bylo přihlášeno 143 poslanců, pro bylo 25, proti 80. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

V tom případě zahajuji hlasování o přiřazení výboru k projednání a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 157 bylo přihlášeno 144 poslanců, pro bylo 143, proti nikdo, tedy návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přiřazen k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Zaznamenal jsem návrh přikázat to jako dalšímu výboru ústavněprávnímu. Má někdo ještě nějaký jiný návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování číslo 158. Ptám se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je proti?

Hlasování číslo 158. Bylo přihlášeno 145 poslanců, pro 101, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Mám tady faktickou poznámku pana poslance Jiránka, ale předpokládám, že je to omyl. Omyl, dobře. Konstatuji, že návrh byl dále přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako dalšímu výboru. Tím jsme se vypořádali s tímto bodem. Já děkuji navrhovatelce a zpravodajce.

 

Otvírám bod číslo

36.
Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Ondřeje Veselého, Petra Dolínka,
Jiřího Běhounka, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Jana Hamáčka
a Bohuslava Sobotky na vydání zákona o zálohovaném výživném
na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o zálohovaném výživném)
/sněmovní tisk 126/ - prvé čtení

Zde jsme tedy ukončili rozpravu a nyní se přesuneme k závěrečným slovům. Prosím zástupkyni navrhovatelů, jíž je poslankyně Alena Gajdůšková, o její závěrečné slovo.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Ano, budu stručná. Jsem ráda, že paní zpravodajka a předsedkyně sociálního výboru přijala moji sázku. Potom sdělíme, o co vlastně byla. Já jsem skutečně přesvědčená o tom, že v okamžiku, kdy ten dluh vůči vlastnímu dítěti nebo rodině, který je, a jak to tady také zaznělo, jak je mnohdy v rodinách vnímáno a používáno jako diskuse, nechci říci boj mezi těmi bývalými partnery, že v okamžiku, kdy to bude dluhem vůči státu, tak to bude vypadat jinak. Bude to stejně, jako když dlužíte na sociálním, zdravotním pojištění a tak dále. A tam ta vymahatelnost je určitě jiná a bude jiná.

Jenom budu skutečně krátká. Návrh na zálohované výživné je veden snahou okamžitě pomoci především dětem, nenechat je trpět, nenechat je strádat. Ty parametry, které tam byly, 2,7násobek životního minima a další věci, jsou dány tím, že jsme se snažili o co největší průchodnost a vázali to na podobné opatření a podobné parametry zákona o hmotné nouzi. Ale jak jsem říkala, jsme připraveni se o tom bavit. Myslím si, že ve výboru určitě po debatě, která, jak se ukázalo, je skutečně velmi důležitá a bude důležitá. A já vám za tu dnešní debatu tady moc děkuji a těším se - doufám, že projde i náš návrh do jednání výboru - těším se na to jednání ve výboru a myslím si, že se můžeme propracovat ke skutečně důležité věci, která pomůže především dětem. Já vás prosím o propuštění i tohoto návrhu zákona k jednání ve výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím zpravodajku, jestli má zájem o závěrečné slovo? Má zájem, tak prosím.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Velmi krátce. Já jsem tady navrhovala u tohoto návrhu prodloužení doby na jednání ve výborech o 20 dnů, tak aby se na to nezapomnělo.

Druhá věc. Já se na to projednávání ve výboru pro sociální politiku moc netěším, protože samozřejmě tam to nebude jednoduché. Parametry obou zákonů jsou rozdílné, rozdílně nastaveny, rozdílné principy, rozdílné podmínky. A ani tím, kdyby se to the best, to nejlepší, z obou zákonů prostě dalo dohromady, tak nám to stejně neřeší úplně ten problém. Ale diskuse bude potřeba i tady ve Sněmovně i mimo Sněmovnu.

Věřím tomu, že i když třeba náhodou ty zákony nedojdou až do třetího čtení, že se udělá spousta věcí dobrých před tím, o čem jsme se tady bavili. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP