(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji, a pokud se do této sloučené rozpravy již nikdo nehlásí - nevypadá to tak - tak bych ji ukončil a se přesuneme k závěrečným slovům. V zásadě nyní znovu otevírám bod

34.
Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika,
Zdeňka Ondráčka a Leo Luzara na vydání zákona o náhradním výživném
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
/sněmovní tisk 118/ - prvé čtení

Prosím poslankyni Hanu Aulickou nebo Radku Maxovou, jestli mají zájem o závěrečná slova k tomuto tisku. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Radka Maxová: Tak já můžu první. Závěrečná slova. Trošku jsem čekala, že ta diskuse bude delší, protože v uvozovkách se jedná o další sociální dávku, ale myslím si, že to bude spíše na plénu sociálního výboru, kterému to hodně přísluší. Budu reagovat jenom na některé vystupující ohledně jejich příspěvků.

Konkrétně mě zaujal pan Dolínek. Ono by se to mohlo vyřešit, mohlo se to řešit. My jsme to řešili díky panu ministrovi Pelikánovi v minulém období, nějakým způsobem jsme udělali dva pozměňovací návrhy, které se dostávají do praxe. A tak se jen ptám, jak dlouho je sociální demokracie v Poslanecké sněmovně, aby to mohla řešit, a kdo měl Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulém období.

Já si na druhou stranu myslím, oproti panu Dolínkovi, že přece zase každý je odpovědný sám za sebe. Snažíme se tady apelovat na lidi ohledně odpovědnosti, svých budoucích důchodů, ohledně rodičovské odpovědnosti. A pokud samozřejmě mám nějaký problém s výživným, tak přece nemůžu jít na ten úřad, aniž bych učinila určité kroky, které mi dává současný právní řád, abych se domohla svého výživného. Jenom po dvou měsících že se seberu a jdu žádat úřad práce bez jakékoli povinnosti dát návrh na soud, požádat exekutora. Ty věci tu jsou. A pokud ten rodič samozřejmě udělá určité kroky, a náš právní řád mu dává možnost už po měsíci dát návrh na výkon neplacení, tak proč bez byť tohoto jediného úkolu ten rodič to dostane zadarmo. To jsou věci, které si myslím, že by náš stát neměl připustit. Náš stát, jak říkala kolegyně Adamová, má 25 druhů sociálních dávek. Máme hmotnou nouzi, mimořádnou okamžitou pomoc a dá se nějakým způsobem pomáhat. Bavme se o tom, proč se neplacené výživné započítává do příjmů, když fakticky tam není. To jsou věci, které ztěžují těm rodičům život.

Dále musím bohužel reagovat na dalšího kolegu ze sociální demokracie, pana Chvojku. Opět útočil na ministra spravedlnosti Pelikána. Ale on byl aktivní, co se týká problematiky výživného. Vždyť víte, že existuje analýza ohledně výživného, kde jsou navrženy určité právní kroky. Nebylo to jednoduché, dosud to tu nebylo. Ano, zaúkolovala ho vláda, protože se tlačilo na zálohové výživné, ale máme tady nějaký materiál, máme zkušenosti z Evropské unie. Mám analýzu z Evropské unie ohledně problematiky výživného. Tak proč to neřešilo také Ministerstvo práce a sociálních věcí? A pan kolega Chvojka překrucuje moje řeči. Já jsem přece neříkala, že všech 8 000 jsou vězni. Já jsem jenom říkala, že i vězni můžou platit výživné, že je tam 30 %. Bavme se o 50, o 60 % z jejich výplaty. Tak to přece je. A to, že vy tam ve své důvodové zprávě uvádíte těch 8 156 odsouzených, to je prostě fakt, to jsem si vzala z vaší zprávy. Ale neříkala jsem, že všichni jsou vězni. Takže prosím dávejte pozor.

Dále tedy závěrečné slovo. Ano, velký prostor, co se týká problematiky výživného, mají nestátní neziskové organizace. Je jich několik, dělají dobrou službu ohledně právního poradenství, pomáhají vymáhat výživné a radí jim, jak co dělat. Když jsem se začala problematikou výživného zabývat, tak jsem se často setkávala s tvrzením, že přijdou na úřady práce a vlastně tam jediné, co jim poradí, je: běžte na policii, podejte trestní oznámení. Rodič tam jde, podá trestní oznámení, ale to výživné mu nikdo nevymůže. A on čeká a čeká. Takže ta informovanost, ať je to rezort spravedlnosti, ať je to rezort Ministerstva práce, není dobrá. Zastávají to tady neziskové organizace, které jsou často samozřejmě sanovány ze soukromého rozpočtu. Je proto třeba především zvýšit... (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Chtěl bych požádat o větší klid v sále. Posloucháme závěrečné slovo. Já vím, že rozprava už je dlouhá a je pozdě, ale prosím, abychom věnovali pozornost tomu závěrečnému slovu. Děkuji.

 

Poslankyně Radka Maxová: ... zvýšit povědomí o cestách, jak postupovat krok za krokem, když mi není placeno výživné, popř. udělat nějaké spoty a říkat: Můžete už po měsíci neplacení to začít řešit. Nemusíte čekat čtyři měsíce na to, až vám nebude platit, můžete začít už po jednom měsíci nezaplacení. To jsou věci, které nám tady ve společnosti chybí. A věřte tomu, že každý z nás má ve svém nejbližším okolí člověka, který výživné neplatí. Možná to nevíte, možná to víte, ale nic s tím neděláte. Je to prostě celospolečensky přijímaný fakt, že neplatit výživné je u nás normální. Bohužel. Říkám bohužel. Zajímejme se o to. Není to úplně jednoduché pro toho rodiče, kterému není placeno. Ale podpořme ho a pomozme mu, když víme, jak na to.

A já se ptám - když se tady apeluje od sociální demokracie na to, že vymahatelnost, no a co, tak je 10, možná 20 % - jak rozdílný přístup k vymáhání má stát a má ten samoživitel, kterému není placeno, když tu máme jeden právní stát a jednu legislativu. Ono něco jiného je dlužit na sociálním pojištění a něco jiného je dlužit na výživném. Pokud to samozřejmě postavíte na stejnou úroveň, ne-li na vyšší, tak se pak bavme o tom, že se možná ta vymahatelnost i ze strany státu zvětší, ale v každém případě je tady jedna legislativa, jeden stát a jsou stejné možnosti vymáhání.

A paní předkladatelka Gajdůšková říká: Já se s vámi vsadím, že v momentě platnosti zákona to bude obráceně, že nebude 90 % neplatičů a 10 % platičů, ale že bude 90 % platičů a 10 % neplatičů jenom díky tomu, že začne vymáhat stát. Takže já tuto sázku přijímám. A pokud - pokud říkám - projde zálohované výživné přes třetí čtení, když ho teď pustíme do výboru, tak se s vámi, paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, velmi ráda vsadím. Doladíme jenom o co. Říkám, doladíme jenom o co, řeknu to ve druhém čtení nebo na výboru.

Takže za mě jako závěrečné slovo je: nepodporuji tyto návrhy, ať se s tím Sněmovna vypořádá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji za závěrečné slovo. Paní poslankyně Aulická má zájem o závěrečné slovo, nebo už nikoli? Teď jsou závěrečná slova k tisku číslo 34. (Hlasy ze sálu.) Ne, ukončili jsme rozpravu, závěrečná slova jsou mimo rozpravu, takže to vezmeme takto postupně. V tom případě bych se přesunul... (Poslanec Benda mimo mikrofon.) No však tak postupuji. Paní poslankyně Gajdůšková je k druhému bodu, takže si musí počkat, až dokončíme bod 34. Já to tady mám před sebou, k bodu číslo 34 je navrhovatelem Hana Aulická Jírovcová a zpravodajkou paní poslankyně Radka Maxová. Takže prosím paní poslankyni Aulickou, když už jsme si to vyjasnili, aby přednesla své závěrečné slovo. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP