(Jednání pokračovalo ve 12.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynul čas, který byl určen na přestávku pro jednání poslaneckého klubu KDU-ČSL, a budeme pokračovat v projednání předloženého návrhu. Jsme ve chvíli, kdy nás čeká hlasování o usneseních, tak jak zde byla přečtena.

Nicméně než k tomu přistoupíme, tak vás seznámím se změnami v rámci omluv. Paní poslankyně Kovářová ruší omluvu, která zde byla načtena, pan ministr zahraničních věcí Martin Stropnický se omlouvá dnes od 12 do 16 hodin z pracovních důvodů a z důvodu jednání ve volebním kraji se od 12 hodin do 13 hodin omlouvá z dnešního jednání pan poslanec David Pražák. (Velký hluk v sále.) Nyní vás poprosím o klid, abychom se mohli věnovat hlasování a dodrželi postup, tak jak byl navržen.

Já konstatuji, že v podrobné rozpravě nejprve zazněl návrh usnesení, tak jak ho přednesl pan poslanec Rozvoral. Dále v podrobné rozpravě zazněl návrh, aby Poslanecká sněmovna odsouhlasila jako svoje usnesení usnesení, které přijal výbor pro evropské záležitosti. S tímto návrhem vystoupil pan poslanec Benešík. A dále v podrobné rozpravě zazněl návrh, se kterým vystoupil pan poslanec Peksa, abychom v rámci schvalování usnesení navrženého panem poslancem Benešíkem hlasovali body 1 až 6 a bod 7 zvlášť.

Předpokládám, že je v tuto chvíli všem jasné, o čem budeme hlasovat. Ptám se, zda má někdo zájem na tom, aby usnesení byla znovu přečtena, nebo se můžeme odkázat na načtení v podrobné debatě. Není zde zájem o to, aby usnesení byla znovu přečtena, takže budeme hlasovat podle postupu, se kterým jsem vás teď seznámil a který jsem tímto navrhl.

Je zde žádost o odhlášení, takže všechny odhlásím a prosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení, které zde přednesl pan poslanec Rozvoral.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 72, přihlášeno 136 poslanců, pro 26, proti 24. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o bodech 1 až 6 z návrhu usnesení, tak jak ho zde v podrobné rozpravě načetl pan poslanec Benešík.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 73, přítomno 139 poslanců, pro 137, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.

 

A poslední hlasování u tohoto bodu se týká bodu 7 z usnesení, které zde představil pan poslanec Benešík.

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 74, přihlášeno 140 poslanců, pro 116, proti 1. Návrh tohoto usnesení také byl přijat.

 

Končím projednání tohoto bodu. Děkuji panu poslanci Rozvoralovi.

Než přistoupíme k projednání dalšího bodu, s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Okamura, po něm pan poslanec Benešík. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi poděkovat celé Poslanecké sněmovně za to, že jste v první fázi přistoupili na to, že jste odsouhlasili návrh našeho hnutí SPD o tom, že jsme mohli diskutovat o tomto bodu a že vůbec tato závažná debata tady mohla proběhnout.

Zároveň jsem chtěl poděkovat všem poslancům, kteří podpořili usnesení výboru pro evropské záležitosti, jehož jsou pochopitelně naši poslanci také členem, že výsledkem projednávání tohoto bodu je usnesení Sněmovny, které v podstatě vyjadřuje stanovisko, kterým by se nyní vláda České republiky měla řídit. Takže poté, co jsme společně i díky vašim hlasům prohlasovali stanovisko vůči vládě ohledně Dublinu IV v lednu, tak si myslím, že je to zase další skvělá spolupráce napříč politickým spektrem, že zase nad tímto závažným tématem jsme našli politickou shodu. A myslím, že to je i důkaz toho, že tady jsme schopni všichni spolupracovat nad různými tématy a dokážeme nalézt společnou řeč.

Takže jsem vám chtěl ještě jednou poděkovat a chtěl jsem vás taky poprosit, zdali bychom tato závažná migrační témata mohli sledovat i do budoucna. A samozřejmě když se to nějakým způsobem zase bude hrotit a nakumuluje, tak my jako SPD určitě bychom zase navrhli ve spolupráci s vámi nějaký bod, kde bychom znovu měli podle mě nějaké podobné usnesení přijmout a zase v tomto smyslu úkolovat nebo dát stanovisko vládě.

Takže ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci. (Potlesk poslanců SPD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP