(9.10 hodin)
(pokračuje Okamura)

Dále tu máme návrh pana poslance Bendy, aby tisk 87, bod 28, antikuřácký zákon, byl zařazen pevně, pokračování projednávání, na úterý 29. 5. jako čtvrtý bod, jelikož už máme tři pevně zařazené body.

Takže přistoupíme k hlasování a zahajuji hlasování teď. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 69 přihlášeno 105 poslanců, pro 102, proti nula, zdrželi se 3. Návrh byl přijat.

 

A jako poslední návrh na úpravu schváleného pořadu schůze zde mám návrh pana předsedy volební komise Kolovratníka, aby volební body číslo 93, volba Rady ČTK, 95, volba Státního zemědělského intervenčního fondu, a číslo 96, Rada Českého rozhlasu, byly pevně zařazeny na středu 30. 5. ve 12.45. Nebudu to tady už číst znova. Aha, vy tady máte na papíře, co jste mi dal, napsáno 12.30, ale tady jste říkal 12.45. Takže 12.45? Ano, 12.45. Takže o tomto budeme hlasovat.

Já zahajuji hlasování teď. Stiskněte tlačítko a zvedněte ruku, kdo souhlasí. Kdo je proti?

hlasování číslo 70 přihlášeno 105 poslanců, pro 104, proti nula, zdržel se 1. Výsledek - byl přijat.

 

Takže tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na úpravu programu schůze. Já tady přečtu ještě omluvy. Omlouvá se mezi 10. a 11. hodinou z důvodu jednání pan poslanec Robert Králíček, z dnešního dopoledního jednání do 12 hodin se ze zdravotních důvodů omlouvá paní poslankyně Andrea Babišová, ze zdravotních důvodů se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny paní poslankyně Květa Matušovská. Omlouvá se od 14.30 z pracovních důvodů paní poslankyně Marcela Melková, omlouvá se pan poslanec Farský dnes od 9.30 do 11.15 a od 16.30 do konce jednacího dne z důvodu jednání ve volebním kraji. Pan poslanec Petr Dolínek se omlouvá z dnešního jednání od 9 do 10.30, a to z pracovních důvodů. Pan poslanec Jan Farský - aha, to už tady bylo. A pan premiér a předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá do 14.30 a ústních interpelací se již pan premiér zúčastní. Dále poslední omluva, opět pan Farský, tak to jsme tady měli třikrát.

 

Budeme pokračovat. Nyní bychom tedy zahájili bod

115.
Projednání důsledků závazků a migračních rizik, které vyplývají
z podpisu Marrákešského protokolu ministrem vnitra vlády České republiky

Tento bod byl mimořádně zařazen na základě úterního hlasování Poslanecké sněmovny. Prosím, aby se slova ujal zástupce navrhovatelů tohoto bodu poslanec Radek Rozvoral, který, bude-li souhlasit, se stane zároveň i jeho zpravodajem. Souhlasíte, pane poslanče? (Ano.) Takže budete zároveň navrhovatelem i zpravodajem. Tak prosím.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Já bych tedy ještě poprosil za poslanecký klub SPD o půlhodinovou přestávku vzhledem k tomu, že tady není pan ministr Metnar. (Dotaz předsedajícího mimo mikrofon.) Požádal jsem za klub SPD o půlhodinovou přestávku, aby se toho bodu zúčastnil pan ministr Metnar.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, já vyhovím vaší žádosti a vyhlašuji tedy pauzu do 10.14 z toho důvodu, aby se dostavil pan ministr vnitra Metnar. (Upozornění ze sálu mimo mikrofon.) Pardon, omlouvám se, já jsem se přeslechl, jak je hluk v sále. Žádost byla o půl hodiny, to znamená, zahájíme v 9.45. V 9.45 se sejdeme. Omlouvám se, byl tady hluk. Takže půl hodiny do 9.45, ano.

 

Poslanec Jan Chvojka: Jestli můžu poprosit, tak my bychom si vzali taky ještě čtvrt hodiny pauzu, takže do 10 hodin, jestli můžeme.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Dobře, ještě žádost ČSSD, takže pauza do 10 hodin, tedy dalších 15 minut. Takže se sejdeme v 10 hodin v sále Poslanecké sněmovny.

 

(Jednání přerušeno v 9.15 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP