(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 13. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: Adamec Ivan - bez udání důvodu, Aulická Jírovcová Hana - pracovní důvody, Bartoš Ivan - pracovní důvody, Bartošek Jan - pracovní důvody, Baxa Martin - bez udání důvodu, Běhounek Jiří - pracovní důvody, Beitl Petr - osobní důvody, Birke Jan - bez udání důvodu, Blaha Stanislav - zdravotní důvody, Bojko Marian - zdravotní důvody, Černochová Jana - pracovní důvody, Zdražilová Lenka od 15 do 18 hodin - pracovní důvody, Dvořák Jaroslav - pracovní důvody, Faltýnek Jaroslav do 10.30 - pracovní důvody, Fiala Radim - pracovní důvody, Hájek Josef 10 až 18 hodin - zahraniční cesta, Hyťhová Tereza - pracovní důvody, Chovanec Milan - rodinné důvody, Jarošová Monika - pracovní důvody, Jurečka Marian - pracovní důvody, Kasal David do 11.30 - pracovní důvody, Koten Radek - pracovní důvody, Kovářová Věra do 12.30 - pracovní důvody, Levová Jana - pracovní důvody, Maxová Radka - pracovní důvody, Oborná Monika - zahraniční cesta, Pastuchová Jana - zahraniční cesta, Pawlas Daniel - zdravotní důvody, Pikal Vojtěch do 14.30 - zdravotní důvody, Podal Zdeněk od 12.45 do 18.00 - pracovní důvody, Profant Ondřej - zdravotní důvody, Richter Jan - pracovní důvody, Řehounek Jan od 12 hodin - pracovní důvody, Staněk Antonín - zahraniční cesta, Špičák Julius - pracovní důvody, Valachová Kateřina - pracovní důvody, Válková Helena do 10 hodin - zdravotní důvody, Veselý Ondřej - pracovní důvody, Vrána Petr - pracovní důvody a Výborný Marek do 12 hodin - pracovní důvody.

Dále se omlouvají členové vlády: Dostálová Klára od 14.30 - pracovní důvody, Milek Jiří od 14.30 - pracovní důvody, Plaga Robert do 14.30 - pracovní důvody, Schillerová Alena od 11 hodin - zahraniční cesta, Šlechtová Karla - pracovní důvody, Šmíd Ilja do 14.30 - pracovní důvody, Vojtěch Adam z dopoledního jednání - pracovní důvody.

Dnešní jednání zahájíme bodem 115 - projednání důsledků závazků a migračních rizik, které vyplývají z podpisu Marrákešského protokolu ministrem vnitra vlády České republiky. Dále bychom projednávali další body dle schváleného pořadu. Odpoledne bychom se věnovali bodu 116, což jsou ústní interpelace.

Upozorňuji, že nejpozději do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 hodin proběhne jejich slosování.

S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Včera dopoledne jsme nestihli projednat zákon o dopravní infrastruktuře, protože to bylo zařazeno mezi blok třetích čtení a volební body a to se bohužel nestihlo, takže bych chtěl po dohodě se zpravodajem a zástupcem předkladatelů navrhnout pevné zařazení tohoto bodu, což je bod číslo 17, sněmovní tisk 76, druhé čtení, na středu 30. května odpoledne jako první bod.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, já tady mám už ve středu odpoledne ve 14.30 dva pevně zařazené body. Je to bod číslo 29, což je uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání...

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Takže po pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, po pevně zařazených bodech. Pak mám ještě bod 6, Ústavní soud, druhé čtení, takže to bude třetí bod. Ano? Takže tohle je třetí bod.

Pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, dobré ráno.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím o klid, aby se pan poslanec mohl vyjádřit. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Já bych - protože tady včera vznikl trošičku zmatek, když jsme večer končili návrh poslanců Marka Bendy a dalších, novelu zákona o ochraně zdraví před škodlivými látkami, sněmovní tisk 87, kdy se bude pokračovat, tak pak po nějaké dohodě snad i s panem zpravodajem a dalšími zainteresovanými bychom s dovolením navrhli, abychom pokračovali v úterý po pevně zařazených bodech, aby byla šance to v jednom kuse už dodělat, protože přerušovat to znovu nadvakrát, natřikrát už by se nám zdálo divné. Takže návrh je, aby sněmovní tisk 87, pokračování prvního čtení, byl v úterý po pevně zařazených bodech, což jsou body ze Senátu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady v úterý 29. 5. tři pevně zařazené body, takže by to tím pádem byl čtvrtý bod. Dobře.

Zeptám se, jestli máme nějaké jiné návrhy. Pan poslanec Kolovratník.

Prosím sněmovnu o klid, protože tady špatně slyšíme dokonce i čísla bodů a změny, které se navrhují.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Děkuji poslanci Zbyňku Stanjurovi za návrh na liniové dopravní stavby, byli jsme tak domluveni i po dohodě s panem zpravodajem, aby tu byl přítomen, takže se i já se za to přimlouvám a prosím o příští středu, abychom prošli druhým čtením v tomto bodu.

Já teď před vás předstupuji, kolegyně a kolegové, za volební komisi. Včera jsem to avizoval. Část volebních bodů jsme dokončili, ale tři z nich se přesunuly do druhého kola voleb, tak prosím o standardní volební termín, to znamená příští středu ve 12 hodin. Můžeme to dát později, 45 minut, abychom neblokovali dopolední část, takže pevně příští týden ve středu ve 12.45 zařadit volební body, bod 93, návrh na volbu jednoho člena Rady České tiskové kanceláře, je to druhá volba a druhé kolo, všechna druhá kola budou bez rozpravy, bod 95, návrh na volbu dvou členů dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu, to je první volba, také druhé kolo, a konečně bod 96, návrh na volbu jednoho člena Rady Českého rozhlasu, první volba, druhé kolo.

Ještě jednou zopakuji - standardně příští týden, tedy středa ve 12.45 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, středa 12.45 hodin, ano. Žádné jiné návrhy na úpravu programu zde nemám, takže přistoupíme k hlasování o navržených změnách schváleného pořadu 13. schůze.

 

Jako první návrh tady mám návrh pana poslance Stanjury, aby bod 17, sněmovní tisk 76, byl zařazen jako třetí bod ve středu odpoledne na schůzi Poslanecké sněmovny. Máme už dva pevné body.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 68, přihlášeno 101 poslanců, pro 100, proti nula, zdržel se 1. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP