(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 16, přihlášeno je 177, pro 159, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Pak jsou to pozměňovací návrhy uvedené v usnesení zemědělského výboru. Tím, že byly přijaty pozměňovací návrhy kolegy Kotta, jsou nehlasovatelné B1, B4, protože jsou totožné. Takže jedním hlasováním B5, B6, pozměňovací návrhy kolegy Běhounka. Je to problematika bezodtokových jímek a účinnost ustanovení k jímkám posunout od 1. 1. 2021.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím stanovisko. (Zpravodaj: Výbor doporučuje.) Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 17, přihlášeno je 177, pro 171, proti 3. Tento návrh byl přijat. Další prosím. (V sále je silný hluk.)

 

Poslanec Karel Tureček: Pak je to pozměňovací návrh kolegyně Balcarové -

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Já prosím sněmovnu o klid!

 

Poslanec Karel Tureček: Úprava § 115 - obnovení účasti veřejnosti v řízení podle stavebních řízení vedených podle § 15 - povolování vodních staveb. Stanovisko výboru - nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 18, přihlášeno je 177, pro 42, proti 104. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrh kolegy Staňka D1. Je to osvobození od poplatku za povrchovou vodu, za odběr povrchové vody za účelem zavlažování lesních školek.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko? (Zpravodaj: Výbor doporučuje.) Pan ministr? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 19, přihlášeno je 177, pro 176, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Karel Tureček: Pak je to pozměňovací návrh kolegy Staňka uvedený pod bodem D2. Je to úprava § 16. Tady musím upozornit, že je to reakce na pozměňovací návrhy kolegy Schillera, které nebyly přijaty. Takže podle mého názoru je tento paragraf nadbytečný. Nicméně musíme se asi vypořádat hlasováním. Já mám usnesení výboru pro životní prostředí jako neutrální, nicméně já nemůžu doporučit.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Můžeme to prohlásit za nehlasovatelné. A zeptám se, zda je námitka proti tomuto postupu. Není. Takže můžeme pokračovat dále. Prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Takže jsme u pozměňovacího návrhu kolegyně Vrecionové E1. Jsou to rozdělení poplatků za odběr podzemních vod. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 20, přihlášeno je 177, pro 62, proti 103. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Další pozměňovací návrh E2 kolegyně Vrecionové. Úprava § 36 odst. 1 a 2. Zohlednění minimálního průtoku pro rekreační platbu. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 21, přihlášeno je 177, pro 78, proti 94. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Pak je nehlasovatelný pozměňovací návrh kolegy Kotta, tím že byl přijat pozměňovací návrh D1 - to jsou zavlažování lesních školek. Jsme u pozměňovacího návrhu kolegy Zahradníka uvedeném pod bodem G1. Je to osvobození čerpání podzemní vody od poplatku v množství 6 tis. kubíků i pro odběry nad 6 tis. kubíků. Stanovisko nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 22, přihlášeno je 177, pro 25, proti 130. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Pak je pozměňovací návrh G3 kolegy Zahradníka. Je to přechodné ustanovení. Je to právě odložení účinnosti § 38 odst. 3 - problematika srážkových vod.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko? (Zpravodaj: Nedoporučující.) Pan ministr? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 23, přihlášeno 177, pro 41, proti 119. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Pak jsou to pozměňovací návrhy kolegy Holomčíka jedním hlasováním. Je to úprava § 28 - chráněné oblasti přirozené akumulace vod, návrh zpřísnění režimu. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 24, přihlášeno je 177, pro 49, proti 99. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Dobře. Tady mě jenom kolega upozornil, že jsem přeskočil kolegu Koníčka, takže se omlouvám. Takže teď bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu kolegy Koníčka. Je to rozdělení opět poplatku za podzemní vody. Tím, že ale neprošla kolegyně Vrecionová, tak tento návrh je hlasovatelný. Upravuje přerozdělení tohoto poplatku mezi kraje, fond a obce. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: A to je návrh číslo nebo písmeno... (Zpravodaj: H.) H. Ano. Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 25, přihlášeno je 177, pro 69, proti 99. Návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Karel Tureček: Pozměňovací návrh pod písm. J, kolega Bartošek - úprava § 30 odst. 7 - umožnění vstupu do pásem, do toho nejpřísnějšího pásma 1. stupně pro oprávněné osoby. Stanovisko výboru nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 26, přihlášeno 177, pro 45, proti 110. Návrh přijat nebyl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP