(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Baxa je přihlášen s faktickou poznámkou, po něm s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Baxa: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, musím prostřednictvím pana předsedajícího sdělit svůj pocit, že jsem vlastně jakoby zděšen z toho, co zde můj předřečník říkal. Pane kolego, já mám upřímný pocit prostřednictvím pana předsedajícího, že vy vlastně jakoby ani nevíte, o čem mluvíte. Na straně jedné hovoříte o tom, že jste pro myšlenkové proudy ve společnosti, nicméně právě zastupitelstva obcí, kde jste, pokud jsem se teď díval na váš životopis, dosud neseděl, právě reprezentují ty jednotlivé proudy v dané občanské komunitě toho kterého města a tam si svými názory můžou občané zastoupení svými zastupiteli říkat, co by se v dané obci mělo změnit, co by se mělo například stavět a co nikoliv.

Současně jste ve svém příspěvku před chviličkou řekl, že starosta si bude o všem rozhodovat a že občané s plnou podporou takového starostu zvolí, ale pak já se ptám, co vy vlastně chcete za systém. Chcete vůbec to, aby v obcích vůbec nějaké zastupitelstvo bylo? Nenavrhujete nějaký úplně absurdní systém toho, že bude nějaká jednoosobnostní diktatura v daném městě bez zastupitelstva?

Současně vedle toho jste v té třetí části mluvil o tom, že občané budou pečlivě hlídat své zastupitelstvo, a už jsem jenom čekal, že dořeknete, že ve chvíli, kdy nebudou spokojeni, tak to zastupitelstvo vyženou z radnice.

Já si myslím, že ten váš návrh a návrh SPD nejenom je věcně nesprávný, a já s ním jako dlouholetý komunální politik nesouhlasím, ale že vystoupení vaše a vašich kolegů svědčí o tom, že prostě nerozumíte a nejspíš ani nechcete rozumět základním principům zastupitelské demokracie a že to, co vy tady navrhujete jako změnu Ústavy, je ve skutečnosti klíčový útok na pilíře, na kterých je po roce 1989 postavena česká demokracie! Děkuji. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Stanjura, po něm faktická poznámka pana poslance Birkeho.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pan poslanec Baxa už toho hodně řekl, ale vyjdu také z posledního vystoupení pana poslance Volného. My se budeme dívat, kdo hází klacky pod nohy tomu starostovi. Ale ti zastupitelé budou také zvoleni v demokratických volbách a budou mít své voliče a ti budou mít například jiný názor než starosta! Tak proč by měli opustit názory svých voličů a své a hlasovat s přímo voleným starostou? Aby mu takzvaně neházeli klacky pod nohy? To nemá žádnou logiku! A nejste schopni odpovědět na ty klíčové otázky, jak by takové zastupitelstvo fungovalo, jak by starosta prosadil svůj program. Pokud připustíte, že zůstane zastupitelstvo. Pokud řeknete, že zastupitelstvo mít nemáte, tak to chápu. Sice s tím modelem absolutně nesouhlasím, ale má to aspoň elementární logiku. Ale jinak nemluvme o volné soutěži, protože každý zastupitel reprezentuje nějaké názorové spektrum v daném městě nebo obci a má hájit svůj program, ať už je ve většině, nebo v menšině. Vy voláte po národní frontě! Zvolíme starostu a povinnost všech zastupitelů je neházet mu takzvaně klacky pod nohy. A co když si myslím něco úplně jiného a mí voliči také? Vždyť to je základ zastupitelské demokracie! Mimo jiné my to tady máme každý den, kdy hájíme zájmy a názory svých voličů. Kdyby byly stejné, tak je to skutečně národní fronta. Vy totiž vlastně mluvíte stejně jako Andrej Babiš: Já jsem vyhrál a vy ostatní máte povinnost mě podporovat. Ale nemáme tuto povinnost! Podle mě my máme povinnost hájit zájmy svých voličů a tak je to správně! (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Birke a jeho faktická poznámka, po něm faktická poznámka pana poslance Kupky. Prosím.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Dovolte mi tři poznámky k vystoupení pana kolegy... Volného. Omlouvám se, nemohl jsem si vzpomenout. Vaším prostřednictvím tři poznámky.

První poznámka. Já neznám politické řemeslo, kde je nejjednodušší odvolat člověka z funkce, než je starosta. Já myslím, že to myslím říkal pan kolega Stanjura vaším prostřednictvím. Každé zastupitelstvo, dokonce i mimořádné zastupitelstvo, které svolá nadpoloviční většina zastupitelů, a dají návrh na odvolání starosty - je pryč, ten člověk je pryč během okamžiku! Vy jste neodvolatelný, vaším prostřednictvím, jako poslanec. Já si myslím, že dokonce i pan prezident je neodvolatelný i přesto, že máme přímou volbu. Při veškeré úctě! To bych si samozřejmě nedovolil vůbec něco takového navrhnout. Já nevím, jestli vůbec tušíte, jak je to v zemích, kde jsou přímé volby starostů. Tam totiž je potřeba udělat referendum na to. Třeba v Polsku se dělá referendum na to, aby ti samí lidé, kteří ho zvolili, ho zase odvolali. Mám celou řadu polských přátel. Neznám ani jeden příklad, že by Poláci v referendu odvolali starostu. Ani v jednom případě.

Druhá poznámka. Musím říci, víte, jak vás poslouchám, a ten záměr je z vaší dílny, z dílny SPD, jestli budete ještě chvilku takhle vystupovat, zatímco jste byli jako vystupující, tak to je absolutně nejlepší způsob, jak ten zákon zabít v prvním čtení! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já poprosím paní poslankyně a pány poslance, aby se přece jenom snížila hladina hluku v Poslanecké sněmovně, v jednacím sále, abychom se všichni slyšeli a mohli se všichni věnovat poslouchání argumentů, které tady zaznívají.

Faktická poznámka pana poslance Kupky. Prosím.

 

Poslanec Martin Kupka: Ještě jedna poznámka ke schematickému pohledu pana kolegy Volného a zkušenost osobní z řízení téměř třítisícové obce. To prostě není sólová hra. Starosta si s týmem lidí v zastupitelstvu prostě není schopen poradit s řízením té obce. Představa, že zvolením jednoho člověka vyřešíme chod obcí a měst, je prostě mylná. K tomu je opravdu potřeba spolupráce vícero lidí a systém zastupitelské demokracie to umožňuje v tomhle případě opravdu lépe než model jakési přímé volby.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pokračuje obecná rozprava. Pan poslanec Feri bude vystupovat, po něm paní poslankyně Hyťhová. Já vás mezitím seznámím s omluvou. V době od 14.30 do 19 hodin se z důvodu jednání ve volebním kraji omlouvá pan poslanec Tomáš Kohoutek.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Velmi děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, mohl bych to velmi v krátkosti shrnout tak, že malým obcím nepomůže přímá volba, ale omezení byrokracie a toho všeho, co se na ně valí.

A teď mi dovolte, abych vás seznámil a proslovil zde několik poznámek za náš poslanecký klub TOP 09. S vědomím jistých pozitiv, která s sebou jistě tento návrh může přinášet, musím říci, že pro něj nebudeme hlasovat. Stran tohoto návrhu a obecně změny volebního systému na komunální a regionální úrovni vyvstává totiž několik zásadních otázek.

První otázka se týká aplikačního rozsahu. V případě přímé volby starostů tedy, na které obce by se přímá volba měla vztahovat. Na všechny obce bez rozdílu, nebo na tzv. obce venkovské do dvou tisíc obyvatel, nebo na obce znatelně menší včetně těch, v nichž se nevolí rada? Již zde v této návaznosti existuje problematická skutečnost, a sice že v mnoha obcích s malým počtem obyvatel, jichž je ale drtivá většina, tj. 90 %, má starosta za stávajících podmínek mnohem silnější postavení než v obcích větších. Například i z toho důvodu, že v malých obcích může za konkrétních okolností vykonávat pravomoci obecní rady, přičemž tímto předkládaným návrhem by mohlo dojít k ještě většímu posílení jejich pozice. Říkám to z důvodu, že bohužel tento návrh má povahu ústavní normy a není už vůbec nijak upraveno ani v důvodové zprávě, ani jsme se to tu příliš nedozvěděli, jakým způsobem pak budou vyrovnány kompetence.

Dovolte mi k tomuto uvést ještě několik poznámek. Za prvé, ona skutečnost změny v postavení starostů nemusí být ve spojitosti se zavedením přímé volby nutně automatická. Tento fakt ostatně uvádí i doktor Jüptner, na nějž se SPD rovněž ve svém návrhu odvolává, což mně tedy osobně přijde poměrně zajímavé. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP