(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Kupka je přihlášen s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, jenom kratičká faktická poznámka. Pokud tady zaznívá, že by se měla místní samospráva přiblížit víc k lidem, tak faktické ukazatele říkají ale, že bohužel na rozdíl od našeho zákonodárného sboru veřejnost vnímá samosprávy mnohem důvěryhodněji a tady žádný nedostatek v našem demokratickém systému opravdu neexistuje. A naopak může vzniknout rozlada, problémy spojené s nepromyšleným nekvalitním zákonem, který by mohl do toho současného fungujícího systému vnášet nerovnováhy. Takže pojďme se zkusit víc řídit tím, jak veřejnost skutečně reaguje, jakou důvěru chová k místním samosprávám, k místním zastupitelům. Je to důvěra opravdu významně větší s veškerým zapojením těch občanů, než jakou důvěru chovají k jiným složkám státní moci a veřejné správy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Tak máme i zkušenost s volební účastí, chcete-li se zainteresovaností občanů na volbách. Porovnejte si volební účast při volbách do Poslanecké sněmovny a u přímé volby prezidenta. Najdete tam zásadní rozdíl? Nenajdete. V zásadě jsou to stejná čísla. Pokud chcete dosáhnout vyšší čísla než u přímé volby prezidenta nebo u voleb do Poslanecké sněmovny, tak se podívejte do obecních voleb. S vysokou pravděpodobností čím menší obec, tím větší volební účast. Zcela běžné - 70, 75, 80 %. Tam většinou taky kandiduje málo kandidátů, bývají nezávislé kandidátky, tam už to skoro je přímá volba.

Ale pro všechny, kteří horují pro tu přímou volbu. Dobře, tak zvolíme přímou volbu starostů. Ten den máme vítěze voleb a toho, kdo má řídit obec. A co ty další čtyři roky? Tak to pak je na zrušení zastupitelstva. A když už tady občas někdo pláče, že vítěz voleb nemůže sestavit většinu nebo že nemůže vykonávat funkci starosty či primátora, tak první obětí byla Občanská demokratická strana v roce 2006 - ve třetím největším městě naší republiky v Ostravě jsme získali 37,5 % hlasů. A dvě hodiny po volbách nám řekli, že ČSSD a komunisté mají většinu a hotovo. Přesto jsme nenavrhli změnu zákona. Hledali jsme, v čem byla chyba toho malého koaličního potenciálu. Každý zkušený komunální politik, a sedí jich tady hodně, ví, že komunální volby nebo krajské mají dvě kola - samotné volby a koaliční vyjednávání. A je to tak dobře.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Volný, který je přihlášen do obecné rozpravy, připraví se pan poslanec Feri. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Každý z nás měl nějakou motivaci, kvůli které vstoupil do veřejného života a stal se politicky aktivním. Má motivace vycházela z pocitu bez-moci, který ve mně utvrzoval náš systém zastupitelské demokracie a systém zavedených politických stran, které jsem jako občan - volič začal považovat za strany dokonale zkorumpované a přímo mafiánské. Vstoupil jsem do politiky proto, protože chci změnu, protože chci, abychom konečně začali naplňovat naši ústavu a aby se lid opravdu konečně stal skutečným zdrojem veškeré státní moci. Přímá volba starostů a hejtmanů je dalším krokem tím správným směrem. Pojďme společně dát občanům této země po dekádách bez-moci do rukou skutečnou moc. Mají to být občané této země a nikoliv jim podřízení politici, kteří mají skutečně vlastnit a řídit tuto naši zemi.

Dovolím si ještě jednu malou poznámku ohledně volební účasti. Pan kolega Stanjura tady správně poznamenal, že čím menší obec, tím větší účast. Nicméně u nás v Ostravě víme, že horko těžko v komunálních volbách dosahujeme volební účasti okolo 30 %. A já jsem si jednoznačně jist, pokud použijeme příměr právě s přímou volbou prezidenta, se kterou velmi souhlasím a která, si myslím, že proběhla výborným způsobem a s dokonalým výsledkem, tak by určitě zvedla i volební účast ve velkých obcích, jako je moje rodné město. Děkuji. (Potlesk z řad SPD.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Následuje faktická poznámka pana předsedy Stanjury. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem slyšel ve vystoupení pana poslance Volného důležitou věc, se kterou ale absolutně nesouhlasím. Nemůžeme posuzovat volební systém podle výsledku. Každý, kdo chtěl upravovat volební pravidla proto, aby dosáhl nějakého výsledku, na to nakonec doplatil. Nemůžeme takhle uvažovat a říct: toto je volební systém dobrý, protože zvítězil můj kandidát, nebo toto je volební systém špatný, protože můj kandidát prohrál. Já takhle aspoň nepřemýšlím. Já jenom říkám, že pokud bychom udělali to, co u přímé volby prezidenta, tzn. změnili bychom způsob volby a zcela zásadním způsobem bychom nezměnili kompetence a způsob výkonu veřejné správy na té komunální úrovni, tak dosáhneme toho, co se nám děje v přímé volbě - rozdělíme společnost. Probíhá poměrně ostrá volební kampaň nejenom mezi těmi kandidáty, to je docela přirozené, ale mezi stoupenci těch kandidátů. Ale den po volbách se musí něco řešit. A to ten prezident má jednodušší, že skoro nemá žádné pravomoci a nemá žádné zastupitelstvo.

Zkuste mi odpovědět, co se stane poté, co vyhraje přímo volený starosta a nebude mít většinu v zastupitelstvu? Jak prosadí svůj program? Jak změníte kompetence, aby měl šanci prosadit svůj program? A je jedno, jestli já s tím programem souhlasím, nebo ne. Říkal to tady někdo z předřečníků, že bude považován za někoho, kdo neplní své sliby. Ale on je nebude moct splnit, protože nebude mít pravomoci. Pak v té úvaze, o které vy tady říkáte - já jí nevěřím, já nezastávám ten názor, ale respektuji, že má někdo jiný názor - pak to zastupitelstvo zrušme. Ale tím rušíme zastupitelskou demokracii a fakt se blížíme k místním diktaturám, protože tam je jeden člověk, který rozhoduje, aby mohl splnit svůj program.

Do výbavy politika přece patří schopnost získávat většinu, případně po vítězství ve volbách sestavení většiny, přesvědčit i ty, kteří ho nevolili, že tu správu obce vykonává dobře. Taky se stává, že ti, kteří to dělají tímto způsobem, ty volby vyhrávají opakovaně. Opakovaně je vyhrávají. A je tady mnoho úspěšných starostů, kteří sedí v těchto lavicích, kteří je opakovaně vyhrávají. Tak se jich ptejte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, pane předsedo, čas uplynul. Faktická poznámka pana poslance Volného. Máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Stanjurovi. Já považuji za největší vítězství a úspěch těch voleb vysokou volební účast, vysokou angažovanost občanů v těch volbách. A já osobně si nemyslím, že bychom se měli vydávat cestou nějaké socialistické jednoty za každou cenu a v každém okamžiku. Mně vůbec nevadí, že naše společnost se štěpí na nějaké myšlenkové proudy. Myslím si, opět prostřednictvím předsedajícího pane kolego, že byste to měl chápat jako člověk, který uznává principy volné myšlenkové soutěže. Tato společnost bude vždycky základním způsobem rozštěpena minimálně podle toho, jak se klasicky dělí politické spektrum na pravou a levou stránku.

Jinak co se týká těch lokálních diktatur. Já si myslím, že třeba označit Spojené státy americké za zemi, kde vládnou různé lokální diktatury, je asi neuvážlivé, že to tak opravdu asi nefunguje.

A pokud se týká toho, jak by to mělo fungovat. Já věřím tomu, že přímo zvolený starosta stejně jako přímo zvolený prezident za sebou bude mít silnou podporu občanů, kteří jej přímo do té funkce uvedli. Oni si budou toho svého starostu, hejtmana nebo prezidenta hlídat, a když uvidí, že se mu nedaří něco prosadit, tak si zjistí, jestli je to to zastupitelstvo, potažmo nějaká rada, která hází tomu starostovi klacky pod nohy, anebo jestli je to ten starosta, u kterého se spletli. A tou volnou myšlenkovou soutěží jim to spočítají v příštích volbách. Vzhledem k tomu, že my bychom rádi i přímou odvolatelnost, tak lidé by v okamžiku, kdy zjistili, že ten jejich starosta opravdu je ten, který je popletl drahou kampaní, měli možnost jej poměrně velice rychle odvolat. Pokud zjistí, že to bude to zastupitelstvo v rámci té volné politické soutěže, které naopak brzdí chod obce nebo kraje, tak to tomu zastupitelstvu spočítají v dalších volbách. Takto to funguje v těch zemích, kde už dlouhodobě přímá volba funguje. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP