(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Nyní bychom se měli věnovat dalším bodům dle schváleného pořadu schůze a odpoledne samozřejmě, protože je čtvrtek, máme ústní interpelace. Ale podle jednacího řádu a podle našich usnesení máme teď chvilku na to, abychom se zabývali tím, jestli chceme udělat nějaký přesun. Ano, hlásí se pan kolega Kubíček. (Hluk a neklid v sále.) Pane poslanče, ještě chviličku malou, já se vám pokusím zjednat klid, abychom rozuměli návrhu, o kterém, pokud ho předložíte, budeme hlasovat. Prosím pány kolegy a paní kolegyně, aby diskuse, které se netýkají pořadu schůze, přenesli do předsálí. Prosím o klid. Děkuji.

Pan poslanec Kubíček, poté pan poslanec Foldyna. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat jménem klubu ANO o zařazení bodu č. 4. Jedná se o vládní návrh zákona č. 289/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 47, druhé čtení, a pokračovat do jeho projednání jako první bod.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jako první bod. Dobře. Nyní pan kolega Foldyna. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Dobrý den. Děkuji, pane předsedající. Já žádám o vyřazení bodu z programu schůze bodu č. 37. Jedná se o bilaterální smlouvu České republiky s jakýmsi státem Kosovo. Takže já v rámci toho, že je sto let diplomacie mezi Českou republikou a Srbskem, navrhuji vyřadit tento bod z jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji. Ještě někdo další do rozpravy k pořadu schůze? Není tomu tak. Máme před sebou dva návrhy. Prvním návrhem je, abychom pokračovali nyní bodem č. 4, tedy daňovým řádem. Paní ministryně financí je přítomna. Myslím, že je nás tady dostatek.

 

Budeme hlasovat o tomto předřazení bodu 4 jako hlasování číslo 38, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 130 pro 79, proti 13. Bod byl zařazen. Budeme tedy pokračovat přerušeným bodem č. 4.

 

Nyní máme před sebou druhý návrh a to je návrh pana poslance Foldyny na vyřazení bodu č. 37 z pořadu této schůze.

Zahájil jsem hlasování číslo 39 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 39 z přítomných 132 pro 17, proti 58. Návrh nebyl přijat. Tento bod zůstává zařazen na programu této schůze.

 

Můžeme tedy pokračovat podle změněného pořadu schůze, a to bodem

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb.,
daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 47/ - druhé čtení

Požádám paní ministryni financí Alenu Schillerovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Stejně tak požádám pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Jan Volný z rozpočtového výboru, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a sledoval rozpravu, pane zpravodaji. A připomínám, že jsme včera večer tento bod přerušili, a to v době, kdy byla ještě obecná rozprava, do které ale není žádná přihláška, a pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Paní ministryně? Pan zpravodaj? Není zájem. Můžeme tedy otevřít rozpravu podrobnou.

Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. A jako první se hlásí do podrobné rozpravy pan poslanec Marek Benda. (Není přítomen.) Kolegu Bendu nevidím, čili jeho přihláška propadá na konec přihlášených. V tom případě pan poslanec Marek Výborný. (Informace mimo mikrofon.) Kolega Výborný tvrdí, že usnesení výboru ústavněprávního je předloženo v podrobné rozpravě. Tak v tom případě pan poslanec Vojtěch Munzar v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Dámy a pánové, vážená vládo, vážený pane předsedající, já se chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je evidován pod č. 339 v systému Poslanecké sněmovny. Já jsem to tady včera vpodvečer dlouhodobě odůvodňoval a odůvodnění naleznete ostatně i u toho mého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Munzarovi. Nyní pan poslanec Jakub Michálek. Také není přítomen. V tom případě pan poslanec Zbyněk Stanjura a poté pan poslanec Miroslav Kalousek v podrobné rozpravě. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych načetl pozměňující návrh k sněmovnímu tisku 47 za kolegu Marka Bendu. A protože nemůžu najít číslo sněmovního dokumentu, tak jsem nucen ho celý přečíst na mikrofon. (Řečník dostává informaci mimo mikrofon.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám zjednám klid.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Ten dokument má č. 389. Takže dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému jako sněmovní dokument č. 389. Ten pozměňovací návrh podal pan poslanec Benda. Ale abychom o tom mohli hlasovat, tak se k tomuto pozměňovacímu návrhu přihlašuji ve druhém čtení v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Pan kolega Kalousek a poté pan zpravodaj v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte za trochu zmatku. Já jsem avizoval, že nepodám pozměňující návrh, protože můj pozměňující návrh je totožný s návrhem pana poslance Bendy, ke kterému se teď přihlásil pan poslanec Stanjura. Leč nevím, jak je, zda je, nebo není ten návrh odůvodněn. Já se tedy pro jistotu hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod č. 290. A prosím o pochopení, že pokud toto bude totožné i s odůvodněním, tak pak před třetím čtením požádám o stažení, protože se bude jednat o totožný pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, chápu. Logický postup. Pan zpravodaj se v tom případě nehlásí. A ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Pan poslanec Ferjenčík? Máte slovo, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP