(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 59. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 59 ze 197 přítomných pro 62, proti 98. Návrh nebyl přijat. Další návrh?

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pod číslem B2, předkladatel rovněž Dominik Feri.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 60. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 60 z přítomných 197 pro 45, proti 86. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pozměňovací návrh B3, předkladatelka paní Markéta Pekarová. Jedná se o 7 miliard pro Ministerstvo školství na úkor Ministerstva zemědělství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 61. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 61 z přítomných 197 pro 48, proti 108. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je pozměňovací návrh B4 od paní kolegyně Černochové. Týká se kapitol ministerstev zahraničních věcí a zemědělství, kde se bere, a dává se na Ministerstvo obrany.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 62. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 62 z přítomných 198 pro 35, proti 140. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále je to pozměňovací návrh pod písmenem B5. Je to od paní kolegyně Gajdůškové, týká se to sociálních služeb.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 63. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 63 z přítomných 198 pro 15, proti 99. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B6 Aleny Gajdůškové. Jedná se o přesuny v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 64. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 64 z přítomných 198 pro 35, proti 102. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další pozměňovací návrh je B7 pana Petra Gazdíka. Jedná se o přesun 28 milionů ze státního dluhu na Ministerstvo školství.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 65. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 65 z přítomných 198 pro 68, proti 102. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je návrh B8 pana kolegy Kupky, který je ale nehlasovatelný, protože už bychom překročili zákon, co se týká vládní rezervy. Takže je nehlasovatelný.

A přejdeme k návrhu B9 pana kolegy Kupky. Opět je to proti vládní rezervě. Vzhledem k tomu, že už jsme na její zákonné výši, je nehlasovatelný.

Jsme u návrhu B10 pana Jana Bauera, který se přihlásil k pozměňovacímu návrhu Jana Zahradníka. Bylo tady o tom řečeno, je to v rámci kapitoly životního prostředí - přesuny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 66. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 66 z přítomných 199 pro 53, proti 104. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pozměňovací návrh B11 opět od kolegy Jana Bauera, týká se opět převedení částek v rámci kapitoly životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 67. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 67 z přítomných 199 pro 30, proti 114. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B12 pana kolegy Bauera. Je to přesun prostředků v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 68. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 68 z přítomných 199 pro 39, proti 108. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B13. Je to opět od pana kolegy Bauera, opět přesunutí prostředků v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 69. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 69 z přítomných 199 pro 39, proti 107. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: B14 už jsme hlasovali, takže jsme u pozměňovacího návrhu B15 pana kolegy Krejzy. Týká se navýšení prostředků pro Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 70. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 70 z přítomných 199 pro 51 poslanců, proti 106. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B16 pana kolegy Jakuba Jandy. Je to o převedení 7 milionů z Úřadu vlády na Ministerstvo školství a mládeže.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 71. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 199 pro 53, proti 130. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh je B17 paní kolegyně Zuzany Majerové Zahradníkové. Jsou to přesuny v rámci kapitoly Ministerstva školství a mládeže.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 72. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 199 pro 50, proti 94. Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: B18 od kolegy Martina Baxy. Je to přesun z kapitoly státního dluhu na Ministerstvo kultury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 73. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 199 pro 68, proti 86. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: B19 opět od kolegy Martina Baxy, opět přesun z kapitoly státní dluh na Ministerstvo kultury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 74. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 199 pro 43, proti 105. Návrh nebyl přijat. Další návrh ***
Přihlásit/registrovat se do ISP