(18.30 hodin)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Dále budeme hlasovat v příloze 1 návrh B1 pana poslance Hamáčka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 46 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 197 pro 90, proti 76. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pak budeme hlasovat o návrhu pozměňovacím v příloze 1 návrh B2 poslance Filipa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 47 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 197 pro 40, proti 149. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď budeme hlasovat o návrzích rozpočtového výboru v příloze 1 ve znění pozměňovacích návrhů, a to tak, že nejprve budeme hlasovat o A1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 48, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 48 ze 197 přítomných pro 195, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď budeme hlasovat o A2, a to v tabulce seznam dotací - hlasování o řádku jedna - Český svaz bojovníků za svobodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 49 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 197 pro 126, proti 62. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď budeme hlasovat o zbytku A2, to jest zbývajících pět spolků.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 50 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 50 ze 197 přítomných pro 196, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď budeme hlasovat o návrzích rozpočtového výboru na změny v číselných položkách ve znění schválených pozměňovacích návrhů v příloze 2a, a to jednotlivě, tato příloha.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Tak první návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže první návrh A1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 51 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 51 ze 197 pro 196, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Návrh A2.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 52 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 52 ze 197 přítomných pro 136, proti 36. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pozměňovací návrh A3.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 53 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 53 z přítomných 197 pro 169, proti 2. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Pozměňovací návrh A4.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 54 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 54 z přítomných 197 pro 172, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Další návrh poslední z přílohy je A5.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Ministryně: Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 55 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 55 z přítomných 197 pro 195, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď budeme hlasovat o návrzích z rozpravy ve druhém čtení, a to jednotlivě, jak zazněly. Máte to všichni v písemné podobě. Když dovolíte, nebudu to tady nějak rozebírat. A je to příloha 2b.

Začneme tím, že jsme předřadili hlasování o pozměňovacím návrhu B50, který je dodatečným konsenzuálním návrhem většiny poslanců rozpočtového výboru k sociální službě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Stanovisko? (Ministryně: Souhlas.) Dobře.

Zahájil jsem hlasování číslo 56 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 56 z přítomných 197 pro 195. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 52 ve variantě 2, který na návrh B50 je přímo navázán. Jsou to sociální služby.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, čili 52 varianta 2. Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 57 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 57 ze 197 přítomných pro 195, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano. A teď už pojedeme, tak jak jdou... (Konzultace s legislativou.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Počkáme na poradu s legislativou. (Vyčkává se.)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Já se vám, kolegové, ještě omlouvám. Než začneme ty jednotlivé body z přílohy č. 2b, tak jenom tím, jak jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu A2, který prošel, tak je potřeba ještě odhlasovat text před tou tabulkou, který tedy jsme nehlasovali a který tedy musím načíst.

Takže jestli dovolíte, tak ho načtu ten text. Tabulka je odhlasovaná. Text zní: "V § 1 se doplňuje odstavec 12, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní: (12) seznam dotací v roce 2018 poskytovaných z vyjmenovaných kapitol státního rozpočtu s označením jejich příjemců s uvedením jejich výše, které nepodléhají režimu podle zvláštního právního předpisu je uveden v příloze č. 9 k tomuto zákonu."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. To jen doplňuji do toho áčka. Usnesení rozpočtového výboru rozhodneme v hlasování číslo 58, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro textovou část tabulky. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 58 z přítomných 197 pro 195, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže už pojedeme podle čísel v tabulce. Takže pozměňovací návrh pod B1 - předkladatel pan Dominik Feri. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP