(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - z členů vlády nikoho nevidím - hezké odpoledne. Máme před sebou bod číslo 92, to jsou ústní interpelace, nejdříve na předsedu vlády a poté na členy vlády České republiky.

92.
Ústní interpelace

Ještě předtím, než zahájíme, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Omlouvá se od 14.30 hodin ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek, omlouvá se od 15 hodin do konce jednacího dne pan ministr obrany Martin Stropnický a omlouvá se také paní poslankyně Radka Maxová od 14.30 hodin do konce jednacího dne.

Interpelace byly vylosovány a za účasti ověřovatelů bylo stanoveno pořadí, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, nejprve tedy na předsedu vlády České republiky. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance i interpelované členy vlády, že interpelace na členy vlády budou zahájeny bezprostředně po vyčerpání přihlášek k interpelacím na nepřítomného předsedu vlády. To víme od rána, že pan předseda vlády tady dnes není.

Dávám slovo panu poslanci Jiřímu Valentovi, který byl vylosován jako první, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, a připraví se poslanec Tomio Okamura. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane dlouhodobě na interpelacích již nepřítomný předsedo vlády, vaše vláda měla v koaličním prohlášení mimo jiné zakotveno urychlení zavedení vysokorychlostního internetu a současně také zákaz pro stát obchodovat s firmami s nejasným vlastníkem. Ani jedno se nepodařilo naplnit. Ilustrovat své tvrzení mohu například kauzou čerpání dotace Evropské unie na zbudování sítí vysokorychlostního internetu.

S tím, že náš stát slíbených 14 miliard korun na vysokorychlostní internet zcela bezezbytku vyčerpá, dnes už počítá málokdo, a to díky státní administraci kritizované z mnoha stran, kulhající na obě nohy po více než tři roky. Co chybí k řádnému čerpání po těch letech ještě i dnes? Podmínky pro dotace jsou podle odborníků nejasné, intervenční oblasti špatné a žadatelé také nemají právní jistotu, že dotaci dostanou. Někteří menší a střední uchazeči kritizují extrémně krátkou dobu k podání žádosti, tedy limitu, který nahrává jen těm velkým a dopředu lépe informovaným hráčům na trhu ICT, a již si stěžují u Evropské unie, která může čerpání zastavit. Možná se pletu, ale údajně se i z těchto důvodů zatím žádný zájemce o dotaci ještě ani nepřihlásil.

Kdy mne ale skutečně zamrazilo, bylo v době, kdy jsem se v oficiální příručce pro zájemce o dotační podporu dočetl, že žadatel musí mít vlastníky mimo daňové ráje minimálně se 75% podílu na vlastnické struktuře. To je ale v přímém rozporu s vládním prohlášením. Proč ne z plných 100 %? Komu má zase toto nahrávat a přisypávat do kapes? Jak symbolické pro tuto vládu: rozpor slov a činů.

Suma sumárum, s budováním sítí vysokorychlostního internetu se za čtyři roky u nás prakticky nehnulo, přestože internet bude pro čtvrtou průmyslovou revoluci stejně důležitý, jako byly silnice a železnice pro tu revoluci první. Co vy na to, pane premiére Sobotko?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, uplynul čas k vaší interpelaci. Pan předseda vlády je omluven, zodpoví interpelaci v písemné podobě v souladu s jednacím řádem.

A nyní tedy pokročíme k interpelaci číslo 2 a to je interpelace pana poslance Tomia Okamury, připraví se paní poslankyně Helena Langšádlová. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, média minulý týden popsala váš nečekaný tah, když na závěr svého mandátu chcete vy a vaše vláda požádat, aby mohl být český ministr financí přítomen na jednání svých kolegů ze zemí platících eurem, tedy aby získal pozorovatelský status. Cílem prý má být krok, který zajistí Česku udržet se mezi zeměmi, které se chystají zařadit vyšší integrační rychlost v rámci Evropské unie.

A já se vás, pane premiére, ptám: Víte o tom, že většina občanů této země žádá pravý opak? Nechtějí vůbec euro. Ani vyšší integraci, nebo přinejlepším s eurem počkat a vztahy s Evropskou unií naopak uvolnit, nebo dokonce Evropskou unii opustit. Za naše hnutí SPD říkám jasně, že my odmítáme přijetí eura pro Českou republiku a požadujeme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, aby sami naši občané rozhodli o své budoucnosti. Jaký máte mandát, pane premiére, dělat rozhodnutí, která jste před volbami nikdy neavizovali a která jdou navíc proti přání nejen značné části voličů ČSSD, ale samozřejmě proti vůli většiny občanů této země?

Mimochodem, není vaše pohrdání názorem občanů důvodem, proč navzdory písemnému podepsanému prohlášení vlády bojkotuje vaše vláda po celou dobu přijetí zákona o referendu? A můžete také vysvětlit, proč vládní europoslanci, ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL hlasovali 18. května letošního roku pro povinné kvóty pro Českou republiku na přijímání takzvaných uprchlíků ze Sýrie? Abyste v tom ale nebyli sami, tak dodávám, že pro kvóty hlasovali také poslanci za TOP 09 a STAN, tedy Starostové a nezávislí. A zdůrazňuji, že naše hnutí SPD prosazuje od počátku striktně zákaz jakéhokoliv přijímání migrantů v rámci současné migrační vlny a zákaz islámu v České republice.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času na interpelaci a zase opakuji, že bude odpovězena písemně v rámci jednacího řádu, když je řádně omluven pan předseda vlády.

Nyní paní poslankyně Helena Langšádlová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, opět se na vás obracím v otázce čerpání evropských fondů. Vláda v této oblasti nadále selhává. Celkové čerpání neodpovídá tomu, že jsme již ve čtvrtém roce programovacího období, a žadatelé nadále zápolí s čím dál tím vyšší administrativní zátěží.

Dnes bych však chtěla upozornit na kritickou situaci v čerpání operačního programu Podnikání a inovace pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. Nejen že čerpání je na úrovni cca 5 procent, to je přibližně 5 miliard korun, ale z této částky je 2,2 procenta miliardy jakoby čerpáno převodem na Českomoravskou záruční a rozvojovou banku, kde tyto prostředky z velké části leží, protože jsou špatně nastaveny podmínky na jejich získávání, a zájem tedy neodpovídá očekávání. Prosím o informaci, zda Ministerstvo průmyslu a obchodu chce tímto de facto fiktivním způsobem čerpat další zdroje z operačního programu Podnikání a inovace. To by bylo velké riziko pro naši konkurenceschopnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k té interpelaci a opakuji tedy, že stejně jako u ostatních bude odpověď písemně ve třiceti dnech.

Nyní paní poslankyně Jitka Chalánková. Máte slovo, paní kolegyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážený pane premiére, cílem spolku Prostějov olympijský je realizace projektu národního olympijského centra v Prostějově. V lednu 2016 spolek podal žádost o dotaci ve výši 110 milionů korun z programu vyhlášeného na tento projekt Ministerstvem školství, z toho na rok ve výši 30 milionů. Žádost však neprojednala zastupitelstva Olomouckého kraje ani města Prostějova členů spolku. V srpnu 2016 uzavřel spolek smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem a v září 2016 byla zahájena stavba. Dne 31. 10. 2016 MŠMT dopisem, který v zastoupení ministryně Kateřiny Valachové podepsala náměstkyně Simona Kratochvílová, vyrozumělo spolek, že žádost byla vedením MŠMT doporučena k realizaci v požadované částce pro rok 2016. Simona Kratochvílová na to sdělila, že MŠMT chce projekt přeřadit do jiného dotačního programu, jehož součástí je například národní centrum Strahov. Stavba tedy již rok běží a je doposud bez finančního krytí.

Táži se, pane premiére, zda a kdy nařídíte prošetření celé záležitosti, zejména autenticity dopisu ministryně Valachové z 31. 10. 2016 podepsaného náměstkyní Simonou Kratochvílovou a následných jednání o úpravě dotačního programu na již rozestavěnou stavbu. Žádám o vysvětlení, jak takový projekt vyhovuje obecně platným předpisům pro poskytování dotací ze státního rozpočtu a zda je vůbec možné na takto nepřipravený projekt jakoukoliv dotaci poskytnout. Doplňuji, že dne 29. 5. 2017 MŠMT informovalo prostějovského zastupitele Aleše Matyáška, že žadatel nedoplnil dokumentaci podle požadavků MŠMT z června 2016, a MŠMT proto ukončilo řízení bez poskytnutí dotace, což je v naprostém rozporu se sdělením náměstkyně Kratochvílové z 31. 10. 2016. (Upozornění na čas.) Stavba tedy již rok běží a doposud je bez finančního krytí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP