Stenografický zápis 60. schůze, 7. září 2017


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Radek Vondráček


91. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Vácha
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Michal Kučera
Poslanec František Vácha
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec David Kasal
Poslanec František Vácha
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec František Vácha
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Grebeníček
Místopředseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 10.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Anna Putnová


78. Zpráva o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2016 /sněmovní tisk 1099/

Poslankyně Anna Putnová


8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijatá na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 1981 /sněmovní tisk 804/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Hnyková


9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol pozměňující smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení, podepsaný v Praze 1. února 2017 /sněmovní tisk 1068/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Fischerová


10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006 /sněmovní tisk 1126/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslankyně Jana Hnyková


11. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků přijaté v La Rochelle dne 18. května 2012 a v Bonnu 14. listopadu 2015 /sněmovní tisk 875/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek


13. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině, přijatý ve Štrasburku dne 15. června 2016 /sněmovní tisk 967/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Václav Zemek


14. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, sjednaná ve Vídni dne 22. března 1985, Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, sjednaný v Montrealu dne 16. září 1987, v platném znění, a změna Montrealského protokolu, přijatá v Kigali dne 15. října 2016 /sněmovní tisk 1048/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Pavel Šrámek


15. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Seychelské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 882/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslankyně Jana Fischerová


16. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách /sněmovní tisk 1031/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Matěj Fichtner


17. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Dominikánskou republikou o leteckých službách /sněmovní tisk 1036/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Pavel Šrámek


18. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o letecké dopravě /sněmovní tisk 1037/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Pavel Šrámek


19. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách, sjednaný dne 8. května 2014 v Havaně a podepsaný Českou republikou dne 3. prosince 2015 v Hanoji /sněmovní tisk 895/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Pavel Šrámek
Místopředseda PSP Petr Gazdík


20. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 27. srpna 2004 v Haagu /sněmovní tisk 1111/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Jana Fischerová


21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu o automatické výměně informací týkající se příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 9. listopadu 2004 v Haagu /sněmovní tisk 1112/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Bohuslav Chalupa


22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Anguilly týkající se automatické výměny informací o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 9. prosince 2004 v Anguille /sněmovní tisk 1113/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Jana Fischerová


23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 11. dubna 2005 v Tortole. /sněmovní tisk 1114/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Pavel Šrámek


24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 17. dubna 2005 v Grand Caymanu /sněmovní tisk 1115/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Pavel Šrámek


25. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října 2004 v Praze a dne 7. dubna 2005 v Montserratu /sněmovní tisk 1116/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslanec Pavel Šrámek


26. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 8. června 2004 v Praze a dne 19. listopadu 2004 v Douglasu /sněmovní tisk 1117/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


27. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s výpovědí Smlouva o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks & Caicos, sjednaná ve formě výměny dopisů ze dne 22. října v Praze a dne 16. prosince 2004 v Grand Turk /sněmovní tisk 1118/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilný
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru /sněmovní tisk 1102/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Petr Gazdík


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra /sněmovní tisk 1122/ - druhé čtení

Místopředseda PSP Petr Gazdík


31. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru /sněmovní tisk 1051/ - druhé čtení

Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Jana Fischerová


32. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 1093/ - druhé čtení

Ministr vlády ČR Jan Chvojka
Poslanec Rom Kostřica


29. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přistoupení k Obchodní dohodě mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé s ohledem na přistoupení Ekvádoru /sněmovní tisk 1102/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Pavel Šrámek


30. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra /sněmovní tisk 1122/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Ivan Gabal


28. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé /sněmovní tisk 1000/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Pavel Šrámek
Poslanec Alexander Černý
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno v 12.52 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip


92. Ústní interpelace

Poslanec Jiří Valenta
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Jaroslav Borka
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Helena Langšádlová
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslankyně Gabriela Pecková
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslankyně Olga Havlová
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Jiří Holeček
Poslankyně Zuzana Šánová
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslankyně Zuzana Šánová
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Antonín Seďa
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Antonín Seďa
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 16.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP