(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pěkné odpoledne, dalším bodem našeho pořadu jsou

190.
Ústní interpelace

které jsou určené předsedovi vlády České republiky /vládě České republiky/ a ostatním členům vlády. Dnes jsme si za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku či na vládu České republiky, poté i na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic.

Upozorňuji všechny poslance i interpelované členy vlády, že interpelace na členy vlády budou zahájeny bezprostředně po vyčerpání přihlášek k interpelacím na nepřítomného předsedu vlády.

Než udělím slovo, tak přečtu omluvy. Dobrý den, prosím o omluvení paní poslankyně Heleny Válkové od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů, dále dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Šrámek, dnes od 14.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů paní poslankyně Jana Lorencová, dnes od 14.30 do 18.00 hodin z osobních důvodů pan poslanec Leoš Heger a dále od 14.30 do konce jednacího dne se omlouvá také pan poslanec Ivan Gabal.

A nyní dávám slovo poslankyni Heleně Langšádlové, která byla vylosována na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku. Připraví se poslankyně Olga Havlová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji. Vážený pane nepřítomný premiére, v rámci vládou schválených závěrů auditu národní bezpečnosti bylo od ledna 2017 ustanoveno Centrum boje proti terorismu a hybridním hrozbám, a to na Ministerstvu vnitra. V závěrech auditu národní bezpečnosti v kapitole s názvem Působení cizí moci, strana 61, je jako jedno z opatření uvedeno: zřízení pracovišť na příslušných úřadech pro hodnocení dezinformačních kampaní a jiných projevů vlivů cizí moci. Na Ministerstvu vnitra takový útvar již je a pracuje.

Ráda bych se však dotázala, v jaké podobě a rozsahu budou tato pracoviště fungovat na Ministerstvu zahraničních věcí a na Ministerstvu obrany České republiky. Sdílím názor vlády a závěry zmíněného auditu, že koordinace v oblasti strategické komunikace a obrany proti dezinformačním kampaním nemůže stát pouze na jednom resortu, ale měla by zahrnovat koordinovaný systém všech relevantních institucí. Role zmíněných resortů je nezastupitelná, jelikož velká část dezinformací se týká zahraniční a obranné politiky České republiky.

Vážený pane premiére, prosím o informaci kdy, v jaké podobě a rozsahu budou na uvedených ministerstvech pracoviště zřízena.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Předseda vlády Bohuslav Sobotka je omluven a zodpoví interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem.

S další interpelací vystoupí poslankyně Olga Havlová, která byla vylosována na druhém místě, a připraví se poslanec Jan Farský. Prosím.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pane premiére, v souvislosti obrovských zásob lithia v Krušných horách se ptám, co je pravdy na tom, že zásoby už vlastní soukromý investor. Občané této země jsou totiž výlučnými spolumajiteli těchto přírodních zdrojů. Nechce si mi věřit, že by si někdo troufl ukrást lidu tak gigantický státní majetek, který se odhaduje nejméně na tři biliony korun. OKD byla proti tomu kapka v moři. Pokud se tak opravdu stalo, pak důrazně žádám jménem milionů občanů z celé republiky, abyste mi sdělil, nakolik je výše uvedená informace pravdivá, jaký je důvod zafixování ceny 10 600 korun na pět let za tunu lithia, když cena za tunu je cca 240 tisíc korun. Proč stát toto jedinečné bohatství netěží sám, když by tak mohl splatit celý svůj obrovský dluh dokonce dvakrát a zásadně zlepšit kvalitu života všech občanů.

Jelikož lid této země s realizací největšího ekonomického tunelu v naší historii zásadně nesouhlasí, žádám vás o neprodlené vypsání celonárodního referenda o dalším osudu uvedených ložisek, ideálně v rámci blížících se voleb. Apeluji na vás, abyste okamžitě zastavil jakékoliv aktivity spojené s přechodem vlastnictví uvedených ložisek do rukou soukromých investorů. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Jan Farský, připraví se pan poslanec Antonín Seďa. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane premiére, v médiích minulou středu proběhla zpráva o tom, že pražský Městský soud zprostil obžaloby policisty, kteří byli obžalováni za to, že v situaci, kdy zadrželi podezřelého, tak tento jim v rámci zásahu zemřel. Pražský Městský soud je nezprostil obžaloby proto, že by nebyl spáchán trestný čin, a proto, že by odpovědnost nebyla naplněna. On je zprostil obžaloby, protože nebyli zažalováni viníci. A na vás, pane premiére, se v této interpelaci obracím proto, protože vám je odpovědný ředitel inspekce bezpečnostních sborů a Generální inspekce bezpečnostních sborů byla odpovědna právě za podání té žaloby. Já bych vás chtěl požádat, abyste v zájmu všech slušných policistů, kterých, jsem přesvědčen, je v České republice většina, tento případ prověřil a s ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů natolik probral a mě informoval o tom závěru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A já vám také děkuji. Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Antonín Seďa, připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, již dávno neplatí rčení Henryho Forda, že jeho zákazníci mohou mít jakoukoliv barvu auta, pokud bude černá. Nicméně nový fenomén spojený s digitalizací ekonomiky nazývaný čtvrtá průmyslová revoluce a s ní spojené procesy ovlivňují vznik takzvané Společnosti 4.0. Ta mění celé hodnotové řetězce a propojení zákazník-výrobce-dodavatel. Do budoucna očekáváme ještě větší propojení průmyslu, služeb, vědy, výzkumu a inovací a především nových technologií.

Vážený pane premiére, vládou založená Aliance Společnost 4.0 je určena ke koordinaci agend jednotlivých ministerstev. Sám víte, jak často resortismus škodí v řešení aktuálních problémů. Proto se chci zeptat, jak vláda bude řešit dopady celospolečenských změn související s agendou Společnosti 4.0. Jaká konkrétní opatření chystá vláda a jí založená Aliance Společnost 4.0, abychom byli na změny, zejména v průmyslu, připraveni a abychom minimalizovali případné negativní dopady na naši společnost.

Děkuji za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní vystoupí s interpelací pan poslanec Tomio Okamura, připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, vláda trvale přijímá migranty včetně islámských mimo kvóty a zcela dobrovolně. A způsobuje to velký nárůst kriminality už i v případě jiných cizinců. Já jsem si nechal vytáhnout čísla od ministra vnitra, a představte si, že podle policejních statistik již nyní stoupá počet trestných činů v České republice. A vy dál tady přibíráte nepřizpůsobivé cizince. Jak to chcete řešit? Jaké jsou vaše konkrétní návrhy? Cituji ze zprávy, kterou jsem dostal od ministra Chovance: Růst počtu těchto cizinců je jedním ze zdrojů problémů v oblasti bezpečnosti. Návyky, styl života i požadavky u této pracovní síly - mluvím o stávajících zahraničních dělnících v České republice - se často diametrálně liší od požadavků trvale bydlících obyvatel - tím se myslí české obyvatelstvo. Roste výskyt sociálněpatologických jevů, nadměrná konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, hluk, znečišťování veřejných prostranství, drobné krádeže, výtržnosti apod. Roste počet výjezdů policie a stoupá počet dopravních přestupků. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP